2017-10-31

Svenska bussupphandlingar presenterades på BusWorld

På UITPs International Bus Conference berättade Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund om olika kontraktsformer i upphandlad svensk busstrafik.

Med avstamp i den svenska avregleringen och modellen med upphandling i konkurrens redogjorde hon för det svenska arbetet med modellavtal och rekommendationer som branschens aktörer driver tillsammans inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. UITPs konferens ägde rum i samband med världens största bussmässa BusWorld i Kortrijk, Belgien. 

Läs mer om Avtalsprocessen