2017-05-24

Svenska exempel presenterades i Montreal

Det svenska arbetet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och fördubblingsmålet presenterades på världens största kollektivtrafikmässa, UITP 2017 i Montreal.

Anna Grönlund, vice VD Sveriges Bussföretag och Helena Leufstadius VD Svensk Kollektivtrafik stod på stora scenen och berättade om branschens samverkan och utveckling av rekommendationer för upphandlad kollektivtrafik inom Avtalsprocessen.

UITPs mässa och kongress genomförs nästa gång den 10-12 juni 2019 i Stockholm. Värdskapet utgör ett samarbetsprojekt mellan Trafikförvaltningen SLL, Svensk Kollektivtrafik, Stockholms Convention Bureau och Stockholmsmässan.