2018-09-27

Tågtrafik, samverkan och ny medlem på KollA-mötet

På höstens första möte med KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté, hälsades en ny deltagare välkommen: Tommy Pilarp från Svenska Taxiförbundet. Det betyder att KollA är fulltaligt igen.

Elisabeth Andreasson som varit projektledare för Bus Nordic redogjorde för de slutliga dokumenten som nu finns att använda på Partnersamverkans hemsida.

Ewa Rosén gjorde en kort sammanfattning av arbetet med uppdaterat Samverkansavtal som planeras vara klart för beslut under hösten. Dessutom berättade hon om det nya projektet som avser tågtrafik. Uppdraget är bland annat att identifiera och dokumentera drivkrafter mellan fordonsägare, trafikbeställare, tågoperatör och fordonsunderhållare samt att reflektera drivkrafter, fördelar och nackdelar med att låta tågoperatörer eller trafikbeställare äga avtalet om fordonsunderhåll.

Förslag på uppdatering och utveckling av anbudsprocessen och modellavtalen redovisades av Ewa tillsammans med Mattias Adell och Lars Annerberg påbörjas arbetet under oktober månad.

Nästa KollA-möte är bokat den 31 oktober och Årsmötet blir den 20 november.

Bild fr v. Tommy Pilarp, Svenska Taxiförbundet, Conny Malmström Östgötatrafiken (Svensk Kollektivtrafik), Henrik Birath, Björks & Byberg (Sveriges Bussföretag), Magnus Ljung, SKL, Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik, Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag, Ewa Rosén, Ordförande, Dan Olofsson Tågoperatörerna (SJ), Henrik Sollenborn, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (Sveriges Bussföretag).