2017-08-16

Temadag om upphandling av skolskjuts

Välkommen till en temadag om upphandling av skoltrafik, i Stockholm den 3 oktober. Träffen leds av Kollektivtrafikens avtalskommitté, som är ett samarbete inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där såväl beställare som utförare ingår.

Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i avtalsprocessen, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Träffen riktar sig till dig som ansvarar för och upphandlar skoltrafik. 
Vad ska man tänka på? Under dagen går vi igenom upphandlingsprocess och avtalsmodeller.

Tid: 3 oktober 2017 10.00 - 15.00
Plats: Hotell Hilton, Guldgränd 8, Stockholm
Målgrupp: Upphandlare av skolskjuts
Kostnad: 400 kr exklusive moms. Deltagaravgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Sista anmälningsdag: 12 september 2017

Mer information

Anmälningslänk