Tillgång och och fördelning av infrastrukturkapacitet

Marknadsöppningen inom kollektivtrafiken har riktat fokus på bland annat tillgång och fördelning av infrastrukturkapacitet.

Inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik utarbetades redan i mars 2012 en vägledning för tillträde och prissättning till bytespunkter
Läs ”Bytespunkter – övergripande principer för tillträde och prissättning” här

Arbetet med vägledningen gjordes av en arbetsgrupp med representanter från alla aktörer inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.