Trafikutskottet vill fördubbla kollektivtrafiken

Målet om fördubblad kollektivtrafik är viktigt och regeringen måste skapa förutsättningar för att målet ska kunna nås. Det framgår i ett tillkännagivande från trafikutskottet riktat till regeringen.

I en artikel i Dagens Nyheter berättar Karin Svensson Smith (MP) ordförande i trafikutskottet att alla partier tycker att kollektivtrafik är en viktig fråga och att det – inte minst för klimatets skull – är nödvändigt att få en överflyttning från privatbilism till kollektivtrafik.

– Kollektivtrafiken förtjänar bättre villkor. Vi vill att regeringen har ett tydligt mål att arbeta mot och det är glädjande att en massiv majoritet i utskottet står bakom fördubblingsmålet, säger Karin Svensson Smith.

Läs hela artikeln här