2020-06-24

Tre nya vägledningar för effektivare upphandlingsprocesser och mer kollektivtrafik för pengarna

Nu publicerar Partnersamverkan tre helt nya vägledningar, en för upphandling av kollektivtrafik, en för kvalitetsutvärdering och en för utveckling av avtal för tågtrafik. Vägledningarna har tagits fram av Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), efter ett omfattande arbete inom KollA och tre branschöverskridande projektgrupper.

Upphandling av kollektivtrafik ska genomföras effektivt och strategiskt så att man får så mycket kollektivtrafik som möjligt för pengarna. Upphandlingsprocessen kommer att vara en framgångsfaktor för att utveckla framtidens kollektivtrafik och möta dess behov och därför har KollA på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetat fram nya vägledningar som nu publicerats på webben. Syftet är att de ska ge stöd, inspiration och vara konkreta verktyg i upphandlingsprocessen.

- Vägledningarna speglar behov och förutsättningar hos både regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag. Vår förhoppning är att vägledningarna ska leda till ett mer likartat arbetssätt vid upphandling av kollektivtrafik. Coronapandemins följdverkningar och andra kommande behov i kollektivtrafiken gör att det kommer att bli allt viktigare att använda upphandlingen strategiskt. Man kan formulera smarta avtalskrav, förhandla om hur behov och utmaningar kan lösas på bästa sätt och när så är lämpligt nyttja marknadens lösningar i högre utsträckning, säger Ewa Rosén, ordförande för KollA.

På Partnersamverkans hemsida presenteras vägledningarna för upphandling av kollektivtrafik och kvalitetsutvärdering på ett användarvänligt sätt. Som läsare kan man enkelt klicka sig fram till de olika områdena och välja just det som är viktigt vid den aktuella tidpunkten. Det är en framgångsfaktor att RKM och trafikföretagen ser fördelar med att använda vägledningarna.


Vägledningen för upphandling av kollektivtrafik
är uppbyggd så att man ska kunna följa den röda tråden – en tråd som utgår utifrån behov och målbild och som behöver löpa genom hela upphandlingsprocessen och vidare till kontraktsuppföljning. Ett annat viktigt fokusområde är det faktum att kontraktet behöver ses och utformas som ett partnerskap – i syfte att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken och ge mer kollektivtrafik för pengarna.

Vägledningen för kvalitetsutvärdering är helt ny och ska ge stöd och inspiration i den praktiska hanteringen av kvalitetskriterier. Många upphandlare upplever denna del som svår och vägledningen kan vara till god hjälp eftersom det oftast är mycket lämpligt att utvärdera olika kvalitetsaspekter kopplade till trafikuppdraget. Det är viktigt hur kvalitetskriterierna utformas för att skapa en god balans mellan en tillräcklig förutsebarhet i vad som efterfrågas och hur det kommer bedömas och smarta kriterier som fångar upp kreativa lösningar. Vägledningen beskriver därför viktiga parametrar vid valet och utformningen av kvalitetskriterier och ger exempel på hur kriterier kan utformas.

Vägledningen för utveckling av avtal för tågtrafik är också en helt ny produkt som har arbetats fram av en projektgrupp och innehåller avtalsrekommendationer avseende drift och underhåll av tåg. Bakgrunden är bland annat järnvägsbranschens pågående arbete att nå en förbättrad punktlighet, som kräver förändringar i relationer och avtalsmodeller inom tågbranschen. Det finns också ett ökat fokus på att ta tillvara parternas drivkrafter och ta hänsyn till fördelningen av ansvar under avtalets olika perioder. Förhoppningen är att även detta dokument ska vara till hjälp och inspirera vid upphandling av drift och underhåll för tåg, i syfte att skapa de bästa förrättningarna i kommande upphandlingar.

För mer information:
Ewa Rosén, ordförande Kollektivtrafikens Avtalskommitté.
Tel 070-59 59 067