2017-06-02

Uppdaterad rekommendation för bussindex

Det branschgemensamma Indexrådet har uppdaterat dokumentet Allmänna grunder för index gällande busstrafik.

Ändringarna i den nya versionen (version 7) är bland annat att jämförelsemånad för indexberäkning och trafikmånad är detsamma utgår, att bränsleindex förtydligas i text med hänvisningar till respektive publiceringsplats och att räntan (Stibor) förtydligas genom placeringen i indexkorgen samt med förtydligande text.

Ta del av dokumentet här