2018-07-05

Uppdaterat miljöprogram med bilagor

Det branschgemensamma miljöprogrammet har uppdaterats och är klart att användas.

Miljöprogrammet är en miljöpolicy med målet att minska de olika verksamheternas miljöpåverkan och är en fortsättning på det miljöarbete som branschen framgångsrikt har drivit i många år.

I den uppdaterade versionen är minskning av koldioxid och klimatpåverkande utsläpp mer i fokus än tidigare. Dessutom har arbetsgruppen förtydligat kravställning och uppföljning av krav så att det ska vara lättare att använda för såväl trafikföretag som RKM. 

Miljöprogrammet är också en förutsättning för avtalsbilagorna med miljökrav vid upphandling. Bilagan för buss är även den uppdaterad, inklusive en tydlig beställarmanual. Inom kort är även bilagan för persontrafik uppdaterad.

Arbetsgruppen för uppdateringen har bestått av:
Leif Magnusson, projektledare, konsult
Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag 
Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik
Mats-Ola Larsson, IVL

Ta del av Miljöprogrammet

Ta del av Miljökrav Buss och beställarmanualen