Uppdaterat miljöprogram och nya kravbilagor

Nu är det branschgemensamma miljöprogrammet uppdaterat och trafikslagen buss, spårtrafik, fartyg och personbil har nu sin egen kravbilaga. Miljöprogrammet i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är nu justerat så att fokus ligger på energieffektivisering i kollektivtrafiken.

I den senaste versionen är nu också alla beräkningar och underlag anpassade till detta. Den tidigare kravbilagan som omfattade alla trafikslag är nu delad så att trafikslagen bil, fartyg, buss och spårtrafik har sina egna kravbilagor. Detta för att underlätta arbetet vid en upphandling där dokumenten i Avtalsprocessen nyttjas.

Arbetet med att uppdatera program och kravbilagor har gjorts av en arbetsgrupp med företrädare för både beställare och entreprenörer och letts av Leif Magnusson, konsult.

Branschgemensamt miljöprogram

Miljökrav vid trafikupphandling
- Buss
- Spårtrafik
- Fartyg
- Personbil