2018-02-22

Uppstartsmöte för nya samverkansavtal

Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.

Arbetsgruppen består av representanter från både trafikföretag och beställare för att dra nytta av den samlade kompetensen. Första steget blir en genomlysning av befintliga samverkansavtal i landet. Därefter arbetar de fram en ny version, baserat på det bästa hos de avtal som används idag. Arbetet ska bli färdigt under våren.

Arbetsgruppen består av Ewa Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA); Jonas Kempe, Nobina; Anders Lundström, Björks & Byberg; Tommy Laestander, Länstrafiken i Västerbotten och Joel Dahllöf, Hallandstrafiken.

För synpunkter eller önskemål kring samverkansavtalen, kontakta gärna Ewa Rosén

Läs mer om Avtalsprocessen