2020-09-11

Vägledningar och förnyade modellavtal på KollAs agenda

Den 9 september genomförde KollA höstens första möte och det var många punkter på agendan.

Vägledning Upphandling busstrafik och Vägledning Kvalitetsutvärdering är publicerade på Partnersamverkans hemsida. Under hösten kommer landets samtliga RKM bjudas in till webbseminarier för genomgång av vägledningarna.

Länk till SKRs personuppgiftsbiträdesavtal finns idag på hemsidan. KollA har nu även tagit fram en kollektivtrafikanpassad instruktion som kommer att presenteras inom kort.

Styrelsen för Partnersamverkan har gett KollA flera uppdrag att analysera problem utifrån problemställningar kopplade till effekterna av pandemin och även komma med förslag på lösningar för framtiden. KollA kommer att arbeta med dessa under hösten.

Arbetet i projektet med att förnya modellavtalen fortsätter och bl a har en rad intervjuer med RKM genomförts för att skapa en bild i vilken utsträckning modellavtalen används idag. Projektets arbete pågår och kommer att redovisas löpande för KollA och Partnersamverkan.

KollA:s nästa möte är bokat den 16 oktober.

För mer information, kontakta  Ewa Rosén, ordförande i KollA