Tävling: Filma din resa med kollektivtrafiken

I samband med branschens nystartsprojekt bjuder vi nu in till en filmtävling. Uppgiften är att presentera en kort film som på ett kreativt sätt beskriver din verkliga, önskade eller framtida resa med kollektivtrafiken i Sverige!

Vi söker nytänkande, inspirerande och kloka filmer som visar på kollektivtrafikens styrkor, vikten av hållbarhet och nyttan av kollektivtrafiken i dagens och framtidens samhälle. Tekniken är fri att välja. Använd din mobil, en proffsig kamerautrustning, animation eller annan visuell teknik, vad som passar för att ge ditt budskap rätt förutsättningar. 

Det vinnande förslaget presenteras 2022-10-27 och kommer att belönas med 5000 kronor. Vinnaren bjuds också in till att medverka vid en prisceremoni under Persontrafikmässan i Stockholm 25-27 oktober 2022. Därutöver kommer två förslag att ges hedersomnämnanden och 3000 kronor vardera. All eventuell vinstskatt och övriga tillkommande avgifter betalas av vinnarna själva.

Tävlingen startar 2021-10-07 och pågår fram till 2022-06-30. Vinnande bidrag kommer att tillkännages under mässan och kongressen Persontrafik på Stockholmsmässan den 27 oktober 2022. Publicering sker på arrangörernas webbplatser och sociala medier. 

Tävlingen arrangeras av branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen.

Läs mer om tävlingsreglerna här

Tävlingsregler