Webbinarium med ny rapport om förarlösa fordon – utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken

Hur kommer helt förarlösa bilar, bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och taxibilar att påverka kollektivtrafiken och samhället? ”Kommer de att öka eller minska kollektivtrafikresandet? Hur kommer trängseln och framkomligheten på vägar och gator att påverkas? Vilka blir effekterna på klimatutsläppen? Kommer människor att vilja att resa tillsammans med personer som de inte känner? Vad kan kollektivtrafiken, regeringen och riksdagen göra för att ta tillvara fördelarna och undvika nackdelarna?

Tisdag 13 oktober 2020 09.30-11.00

Frågorna är många och även om helt förarlösa fordon sannolikt ligger långt fram i tiden, är det hög tid att diskutera de utmaningar och möjligheter som förarlösa fordon för med sig för kollektivtrafiken.

Välkomna till detta webbinarium där WSP kommer att presentera en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

I rapporten har WSP analyserat hur förarlösa fordon kommer att påverka kollektivtrafikens kostnader, resandet med kollektivtrafik och bil, konkurrensen mellan taxi, buss och spårtrafik samt effekterna på klimatutsläppen, trafiksäkerheten och trängseln och framkomligheten på vägarna. Efter presentationen kommer en expertpanel kommentera rapporten.

Medverkande

  • Karin Brundell-Freij, expert inom transportanalys, WSP och adjungerad professor, Lunds universitet 
  • Anna Pernestål, föreståndare för Integrated Transport Research Lab, KTH i Stockholm
  • Jonas Eliasson, måldirektör för det transportpolitiska målet tillgänglighet vid Trafikverket och professor i transportsystem, Linköpings universitet
  • Peter Haglund, moderator, sektionschef SKR


Anmäl dig här senast den 9 oktober 2020

Inbjudan som pdf

För mer information om webbinariet,
kontakta Agneta Weissglas, Svensk Kollektivtrafik