Webbinarium med ny rapport om förarlösa fordon – utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken

Den 13 oktober 2020 hölls ett webbinarium kring en ny rapport om hur helt förarlösa bilar, bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och taxibilar kommer att påverka kollektivtrafiken och samhället i framtiden. Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Här kan du se hela webbinariet och ladda ner presentationen.

Rapporten "Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken" visar att förarlösa fordon kan komma att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Frågorna är många och även om helt förarlösa fordon sannolikt ligger långt fram i tiden, är det hög tid att diskutera de utmaningar och möjligheter som förarlösa fordon för med sig för kollektivtrafiken.

 Här kan du se hela seminariet. För större bild, gå vidare till YouTube.

På webbinariet presenterade Karin Brundell-Freij resultaten från rapporten och sedan blev det expertkommentarer från Anna Pernestål från KTH och Jonas Eliasson från Trafikverket och Linköpings universitet. Avslutningsvis fick representanter från Partnersamverkan kommentera rapporten och seminariet.


Medverkande

  • Karin Brundell-Freij, expert inom transportanalys, WSP och adjungerad professor, Lunds universitet 
  • Anna Pernestål, föreståndare för Integrated Transport Research Lab, KTH i Stockholm
  • Jonas Eliasson, måldirektör för det transportpolitiska målet tillgänglighet vid Trafikverket och professor i transportsystem, Linköpings universitet
  • Peter Haglund, moderator, sektionschef SKR
  • Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag; Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik; Paul van Doninck, Jernhusen och Björn Westerberg, Tågföretagen. 

Ta del av Karin Brundell-Freijs presentation
Ta del av rapporten

För mer information om rapporten,
kontakta Lars Sandberg, analytiker, Svensk Kollektivtrafik