<link>https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/rss-partnersamverkan/</link><description /><item><link>https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/bransch-workshop-for-att-oka-attraktiviteten-som-arbetsgivare/</link><title>Bransch-workshop för att öka attraktiviteten som arbetsgivareUnder KollAs ledning hölls en workshop för att se vad som är viktigt att fokusera på för att minska personalbristen i branschen, både kring att rekrytera och behålla personal. Under de kommande tre åren prognostiseras att mer än 17 000 personer behöver rekryteras, främst till förartjänster. 2024-06-14T11:01:32+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nytt-modellavtal-underlattar-upphandling-av-serviceresor/Nytt modellavtal underlättar upphandling av serviceresorNu finns det ett branschgemensamt modellavtal för serviceresor. Grundstrukturen liknar det modellavtal som finns för buss men utifrån serviceresors specifika behov. Syftet är att göra det enklare både för beställare och de trafikföretag som lägger anbud. 2024-05-20T11:09:47+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/elbussar-behover-langre-livslangd-for-hallbar-ekonomi/Elbussar behöver längre livslängd för hållbar ekonomiElektrifieringen har stor påverkan på upphandlad busstrafik, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Det visar en ny rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram och som ger en fingervisning om hur regionerna kan får en ekonomisk hållbarhet när de inför elbussar i trafikavtalen.2024-05-07T08:47:56+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nytt-ordforandeskap-i-partnersamverkan/Nytt ordförandeskap i PartnersamverkanSveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar över ordföranderollen för Partnersamverkan med Peter Haglund som ny ordförande. 2024-02-20T09:20:32+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-indexkorg-for-serviceresor/Ny indexkorg för serviceresorIndexrådet har tagit fram nya rekommendationer för indexkorg för serviceresor. Rekommendationerna ersätter det tidigare Taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar.2024-02-06T10:00:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/nyheter-fran-indexradet/index-2020/Indexnyheter 20202024-02-05T10:53:35+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/nyheter-fran-indexradet/index-2021/Indexnyheter 20212024-02-05T10:51:17+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/nyheter-fran-indexradet/index-2024/Indexnyheter 20242024-02-05T10:42:03+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/nyheter-fran-indexradet/index-2022/Indexnyheter 20222024-02-05T10:39:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/nyheter-fran-indexradet/index-2023/Indexnyheter 20232024-02-05T10:34:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-version-av-standarden-bus-nordic/Ny version av standarden Bus NordicNu finns en ny version av den nordiska standarden Bus Nordic tillgänglig som stöd vid upphandling av bussar. Uppgraderingen heter version 2.0 och omfattar bland annat ändringar gällande ökad säkerhet och tillgänglighetsanpassning. Dessutom ingår förbättringar av befintliga krav anpassade till utvecklingen på marknaden.2024-01-22T08:56:27+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/branschkrav-och-tekniska-standarder-i-kollektivtrafiken/Branschkrav och tekniska standarder i kollektivtrafikenAnders Selling, Generalsekreterare för ITxPT gästade styrgruppsmötet för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik den 22 november.2023-11-24T09:24:21+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/engagerande-diskussioner-pa-kolla-konferensen/Engagerande diskussioner på KollA-konferensenNästan 40 personer deltog vid Kollektivtrafikens avtalskommittés (KollAs) årskonferens när den gick av stapeln den 25/10 i Stockholm. Senast årskonferensen hölls var 2019 och ur deltagarnas engagemang i diskussioner och minspel gick det att utläsa att det var en välkommen come-back.2023-10-26T16:27:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kjerstin-och-ann-sofie-nya-i-kolla/Ann-Sofie och Kjerstin nya i KollAKollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA har två nya ledamöter: Ann-Sofie Törnqvist, Östgötatrafiken och Kjerstin Hultsten, MTR. 2023-10-25T09:15:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/fortydligande/Förtydligande avseende rekommendation för hantering av elstödI rekommendationen kring hantering av elstöd står bland annat att hanteringen bör ske utifrån förutsättningarna i respektive avtal och med beaktande av förutsättningarna för berört trafikföretag. 2023-09-06T13:24:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/missa-inte-kollas-arskonferens/Missa inte KollA:s årskonferensÅrets upplaga av KollA:s årskonferens äger rum i Stockholm den 25 oktober. På agendan kommer de senaste ämnena som har beröring på KollA:s arbete att tas upp. 2023-08-25T09:05:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexradets-rekommendation-for-utformning-av-index-i-tagavtal/Indexrådets rekommendation för utformning av index i tågavtalIndexrådet har tagit fram en rekommendation för utformning av index i avtal för upphandlad tågtrafik – något som tidigare endast funnits tillgängligt för busstrafik.2023-05-09T08:25:47+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/mikael-olsson-tar-over-kolla/Mikael Olsson tar över KollAMikael Olsson blir nästa ordförande för KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Han tar över efter Ewa Rosén den 23 maj.2023-03-21T13:23:23+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexrekommendation-for-borttagen-skattebefrielse-for-biogas/Indexrekommendation för borttagen skattebefrielse för biogasIndexrådet har tagit fram en ny rekommendation gällande hantering av den borttagna skattebefrielsen för biogas i trafikavtal.2023-03-17T15:20:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/premiar-for-nytt-modellavtal-vid-bussupphandlingar/Premiär för nytt modellavtal vid bussupphandlingarKollektivtrafikbranschen har gemensamt arbetat fram ett nytt modellavtal för upphandling av kollektivtrafik med buss. Det har förankrats hos både trafikföretagen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och är framtaget av KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté.2023-03-17T09:56:02+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/oversikt-trafikavtalsupphandlingar/Översikt trafikavtalsupphandlingarNu finns en översikt publicerad över kommande trafikavtal i Sverige.2023-03-10T14:46:42+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/taxiindex-kommer-att-ersattas-av-servicereseindex/Taxiindex kommer att ersättas av servicereseindexDagens taxiindex avspeglar inte tillräckligt bra den verklighet vi nu har. Bland annat beroende på att eldrift och krav på biodrivmedel är mycket vanligt krav i upphandlingar. Med anledning av detta har taxiförbundet påbörjat ett arbete med att ersätta taxiindex med ett servicereseindex. Taxiförbundet har även gått med som part i kollektivtrafikens indexråd.2023-02-17T11:16:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nytt-dokument-om-specialfordon/Nytt dokument om specialfordonSvensk Kollektivtrafik har tagit fram Specialfordon 2022, ett dokument som definierar branschens funktions- och utrustningskrav för så kallade specialfordon. Dokumentet är tänkt att användas vid upphandling och kravställning vid påbyggnad av fordonen.2023-01-30T15:44:11+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/branschrekommendation-for-den-upphandlade-kollektivtrafiken/Branschrekommendation för den upphandlade kollektivtrafikenIndexutveckling, reviderade modellavtal, arbetet inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté och nuläget i den svenska kollektivtrafiken var ämnen som behandlades på mötet med styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik den 24 november.2022-11-28T13:04:56+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-rekommendation-kring-hantering-av-biogas-i-trafikavtal/Ny rekommendation kring hantering av biogas i trafikavtalSedan ett antal år tillbaka används för Biogas i flera trafikavtal ett generellt och brett index som KPI eller PPI B-E. Detta är en gemensam rekommendation som togs fram tillsammans med representanter för Trafikföretag, beställare och Gas- leverantörer. Syftet var att ha ett index som speglade den dåvarande stabila kostnadsutvecklingen för Biogas.2022-11-09T16:19:28+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nya-miljobilagor-for-buss-och-bil/Nya miljöbilagor för buss och bilNu har bilagorna för miljökrav vid trafikupphandling uppdaterats för både busstrafik och trafik med personbil. 2022-06-02T10:35:15+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexradets-ordforande-till-kollektivtrafikdagen/Indexrådets ordförande till KollektivtrafikdagenJonas Kjernald, ordförande för det partsgemensamma Indexrådet i kollektivtrafiken, är en av talarna på kommande Kollektivtrafikdag den 19 maj.2022-03-04T07:54:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/tagforetagen-nu-part-i-kollektivtrafikens-indexrad/Tågföretagen är nu en part i kollektivtrafikens indexrådTågföretagen är nu en part i kollektivtrafikens indexråd. Deras representant är Daniel Ortner, CFO hos MTR pendeltågen. 2022-01-27T13:39:48+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-ordforande-och-taxiforbundet-atervander/Ny ordförande och Taxiförbundet återvänderSvensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik från årsskiftet 2022. Dessutom välkomnas Svenska Taxiförbundet tillbaka i organisationen.2022-01-17T09:50:43+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/arskonferensen-med-kolla-skjuts-upp/Årskonferensen med KollA skjuts uppSom en konsekvens av att smittspridningen har börjat öka igen har vi beslutat att planera om årskonferensen den 2 februari 2022. 2022-01-11T09:19:22+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-med-avtackning-och-valkomnande-av-ledamoter/KollA-möte med avtackning och välkomnande av ledamöterKollAs sista möte för året genomfördes hos Svensk Kollektivtrafik och via Teams. Förutom genomgång och beslut så avtackades avgångna ledamöter, och nya välkomnades.2021-12-21T11:34:05+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/arskonferens-med-kolla/Årskonferens med Kollektivtrafikens AvtalskommittéNu välkomnar vi åter till en årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) på uppdrag av Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik. 2021-12-15T14:55:37+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-mote-med-pm-om-pandemins-effekter/KollA-möte med PM om pandemins effekterDen 21 oktober träffades KollA hos Svensk Kollektivtrafik för en återstart av arbetet som Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, och Johan Wadman, Svensk kollektivtrafik, bjöd in till. De berättade om bakgrund och syftet med Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Styrgruppen och KollA. 2021-11-02T15:58:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendation-gallande-elindex/Rekommendation gällande elindexSverige är indelat i fyra elområden, och numera publiceras elindex även med ett elindex specifikt för vart elområde.2021-10-06T15:05:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/hostens-forsta-kolla-mote/Höstens första KollA-möteKollA har startat upp höstens arbete med möte den 3 september, fortsatt digitalt via Teams. PM:et om effekterna av pandemin kommer att färdigställas inom kort, en sista genomgång ska göras de närmaste veckorna och beslut tas av KollA innan det rapporteras vidare till Partnersamverkans styrgrupp. 2021-09-13T14:58:10+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendation-gallande-effekter-pa-akilci-med-anledning-nya-arbetsgivaravgifter-for-unga/Rekommendation gällande effekter på AKI/LCI med anledning nya arbetsgivaravgifter för ungaFrån årsskiftet 2021 infördes nya arbetsgivaravgifter för unga, arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år (ungdomar födda 1998-2002). Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.2021-07-02T09:32:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/varens-sista-kolla-mote/Vårens sista KollA-möte om pandemins effekterVårens sista möte genomfördes den 17 juni, fortsatt digitalt via Teams. KollA arbetar vidare med PM om effekter av pandemin, som ska redovisas för delar av Partnersamverkan före midsommar.2021-06-23T10:16:06+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-mote-med-ny-ledamot/KollA-möte med ny ledamotKollA har genomfört årets andra möte den 13 april, fortsatt digitalt via Teams, och har glädjen att välkomna en ny ledamot. Håkan Nilsson representerar Tågföretagen och har lång erfarenhet från branschen, både från trafikföretag och SL. Med denna ändring har tågbranschen nu två ledamöter som övriga deltagande.2021-04-19T14:49:04+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/branschmedia-uppmarksammar-indexradets-nya-ordforande/Branschmedia uppmärksammar Indexrådets nya ordförandeBranschtidningen RT-Forum.se presenterar Indexrådets nya ordförande sedan den 1 februari 2021, Jonas Kjernald.2021-03-19T10:01:27+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommenation-om-aki-index-kopplat-till-okande-sjuklonekostnader/Rekommendation om AKI-index kopplat till ökande sjuklönekostnaderIndexrådet har tittat på om utformningen av stödet för ökande sjuklönekostnader fr o m 1/8 2020 påverkar AKI-index på ett sätt som inte speglar kostnadsutvecklingen för trafikföretagen. 2021-02-16T11:05:31+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-har-genomfort-arets-forsta-ordinarie-mote/KollA har genomfört årets första möteKollA har genomfört årets första ordinarie möte den 28 januari, digitalt via Teams. Enligt tidigare beslut ska KollA vid årets första möte samla in synpunkter och behov av eventuella förändringar i Vägledningarna för att dessa ska hållas uppdaterade och aktuella. 2021-02-02T11:31:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/jonas-kjernald-ny-ordforande-i-indexradet/Jonas Kjernald ny ordförande i IndexrådetJonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet. 2021-01-28T09:47:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/andrad-sammansattning-i-partnersamverkan/Ändrad sammansättning i PartnersamverkanTrafikverket har beslutat att lämna som aktiv part inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vid utgången av år 2020. Bakgrunden är att myndigheten kontinuerligt ser över alla sina engagemang och gjort bedömningen att man inte är en primär aktör inom arbetet i Partnersamverkan.2021-01-28T09:36:45+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-mote-med-planer-for-nasta-ar/KollA-möte med planer för nästa årVälbesökta webbinarier, uppdaterade modellavtal och problemställningar i samband med pandemin. Det var några av alla de punkter som stod på KollAs agenda det senaste mötet.2020-11-27T09:14:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendation-fran-indexradet-om-prisindex-for-dieselolja/Rekommendation från Indexrådet om prisindex för dieseloljaNuvarande prisindex för dieselolja kommer att upphöra vid årsskiftet. Nu har Indexrådet tagit fram en rekommendation om hur det bör hanteras.2020-11-27T09:06:39+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/hantering-av-lci-med-anledning-av-sankta-arbetsgivaravgifter/Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifterMed hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar Indexrådet att LCI-index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt. 2020-11-18T11:40:58+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/populara-webbinarium-om-kollas-vagledningar/Populära webbinarium om KollAs vägledningarKollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, kommer under november genomföra en serie webbseminarier för att presentera de tre nya vägledningar som publicerades i juni i år. 2020-11-04T15:52:08+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexradet-om-kostnader-och-sjuklon/Indexrådet om kostnader och sjuklönIndexrådet har beslutat om nya ställningstaganden i samband med förändrade villkor under pandemin, bland annat om kostnader som inte fångas av index samt bidrag för sjuklön.2020-11-04T13:58:15+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/se-webbinariet-om-forarlosa-fordon/Se webbinariet om förarlösa fordonDen 13 oktober presenterades en ny rapport om hur helt förarlösa bilar, bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och taxibilar kommer att påverka kollektivtrafiken och samhället i framtiden. Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenterades under ett webbinarium, som nu finns tillgängligt för alla att se. 2020-10-21T09:11:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-mote-med-genomgang-av-hostens-projekt/KollA-möte med genomgång av höstens projektDet är mycket på gång inom KollA så den 16 oktober genomfördes ett extra möte, bland annat för avstämning av nya uppdrag från Partnersamverkans styrelse.2020-10-20T16:24:31+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rapport-med-forarlosa-fordon-minskar-kollektivtrafiken/Rapport: Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafikenFörarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om "Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken", som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2020-10-13T09:48:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/webbinarium-forarlosa-fordon---utmaningar-och-mojligheter-for-kollektivtrafiken/Webbinarium: Förarlösa fordon – utmaningar och möjligheter för kollektivtrafikenVälkomna att vara med och lyssna på ett webbinarium där WSP kommer att presentera en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2020-09-25T14:36:25+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/prisindex-for-dieselolja-upphor-vid-arsskiftet-20202021/Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021SCB har beslutat att inte längre uppdatera prisindex för dieselolja efter kommande årsskifte. 2020-09-21T14:56:11+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/vagledningar-och-fornyade-modellavtal-pa-kollas-agenda/Vägledningar och förnyade modellavtal på KollAs agendaDen 9 september genomförde KollA höstens första möte och det var många punkter på agendan.2020-09-11T13:56:15+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/tre-nya-vagledningar-for-smartare-upphandlingsprocess-och-mer-kollektivtrafik/Tre nya vägledningar för effektivare upphandlingsprocesser och mer kollektivtrafik för pengarnaNu publicerar Partnersamverkan tre helt nya vägledningar, en för upphandling av kollektivtrafik, en för kvalitetsutvärdering och en för utveckling av avtal för tågtrafik. Vägledningarna har tagits fram av Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), efter ett omfattande arbete inom KollA och tre branschöverskridande projektgrupper. 2020-06-24T15:35:50+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendation-indexhantering--gallande-aki-index-for-mars-2020-i-avtal-med-upphandlad-linjetrafik2/Ny rekommendation från indexrådet gällande AKI och marsI den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.2020-06-10T17:14:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendation-indexhantering--gallande-aki-index-for-mars-2020-i-avtal-med-upphandlad-linjetrafik/Ny rekommendation från indexrådet gällande AKI och marsI den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.2020-06-10T17:14:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-indexrekommendation-for-skolskjutsupphandlingar/Ny indexrekommendation för skolskjutsupphandlingarEffekterna av Covid-19 kommer troligen medföra stora avvikelser på indexvärden under april och maj 2020. Om dessa månader används som basmånad i skolskjutsupphandlingar kan det medföra en stor osäkerhet och förhöjd risk för såväl kommunerna som bussföretagen. För att undvika detta problem föreslår nu Indexrådet att kommunerna använder en känd basmånad före problematiken med Covid-19 uppstod.2020-06-01T09:43:36+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexrekommendation-om-covid-19/Indexrekommendation om Covid-19Situationen med Covid -19 kan komma att påverka utvecklingen av index och kostnader i kollektivtrafikupphandlingar. Indexrådet har därför tagit fram en rekommendation om hur förutsättningarna i avtalen bör regleras i respektive upphandlingsdokument.2020-05-27T11:45:12+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/gott-samarbete-i-bus-nordic/Gott samarbete i Bus NordicDet goda samarbetet i Bus Nordic fortsätter enligt plan. En uppdaterad version har publicerats och årets första gemensamma möte hölls i Oslo i mars. Dokumentet har implementerats och används nu i alla medlemsländerna; Finland, Sverige, Norge och Island.2020-05-12T10:50:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexradets-rekommendationer-allt-mer-populara/Indexrådets rekommendationer allt mer populäraKollektivtrafikens indexråd har haft sitt första möte för i år. Indexrådet har funnits sedan slutet av 2008 och har under åren tagit fram branschgemensamma rekommendationer att använda vid upphandling av linjetrafik med buss men även för skolskjuts med buss och taxi.2020-02-26T09:01:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/mote-med-konkurrensverket/Möte med KonkurrensverketKonkurrensverket har i uppdrag att både främja och tillsyna offentliga upphandlingar. För att ge myndigheten kunskap och fakta rörande upphandlingar i den svenska kollektivtrafiken och det arbete som branschen i samverkan gör inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik träffade företrädare för branschen Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten och flera sakkunniga på verket den 20 februari.2020-02-26T08:43:39+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/prisnominering-for-populara-avtalsrekommendationer/Prisnominering för populära avtalsrekommendationerPartnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är nominerad till Upphandlingspriset 2020 för arbetet med de branschgemensamma avtalsrekommendationerna. 2020-01-20T15:36:21+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-rekommendation-gallande-elbussar/Ny rekommendation gällande elbussarIndexrådet har tagit fram en rekommendation för indexreglering gällande elbussar. Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande bland annat inköpspriser, fordon, driftskostnader och avskrivningstider. 2020-01-17T16:45:03+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/skr-tar-over-ordforandeskapet/Nytt ordförandeskap och förändringar i PartnersamverkanSvensk Kollektivtrafik lämnar över ordföranderollen för Partnersamverkan till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessutom blir det ändringar kring de medverkande organisationerna.2019-12-18T09:06:08+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nya-rekommendationer-for-den-upphandlade-kollektivtrafiken/Presentation av nya rekommendationer för den upphandlade kollektivtrafikenTisdagen den 26 november samlades drygt 30 personer till Kollektivtrafikens Avtalskonferens i Stockholm. På konferensen presenterades tankarna bakom en ny upphandlingsprocess och förslag till en vägledning för kvalitetsutvärderingar i svensk upphandlad kollektivtrafik.2019-11-27T12:03:05+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/hela-programmet-till-kollas-arskonferens/Hela programmet till KollAs årskonferensVälkomna till årskonferens i Stockholm med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan.2019-11-07T13:19:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nya-vagledningar-pa-vag/Nya vägledningar på vägFlera branschgemensamma dokument har arbetats fram under 2019 och diskuterades under KollAs senaste möte. Affärsutvecklingsavtalet som ersätter det tidigare Samverkansavtalet är redan klart. Dessutom är tre helt nya vägledningar på gång, användbara dokument som kan leda till en positiv utveckling för kommande upphandlingar och kontrakt framöver. 2019-11-07T11:59:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-version-av-bus-nordic/Ny version av Bus NordicNu finns en ny version av Bus Nordic, den rekommenderade standarden för bussar inom Norden. 2019-10-28T08:57:53+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/fakta-om-fornybara-drivmedel-i-ny-folder/Fakta om förnybara drivmedel i ny folderKollektivtrafiken i Sverige har länge haft som mål att fasa ut fossila drivmedel, och är på väg att lyckas. Men hur ser läget ut för användning av förnybart och kapacitetsförsörjning av el idag och i framtiden? Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram en faktafolder i ämnet som visar hur drivmedelsläget ser ut och vilka hinder och utmaningar branschen står inför. 2019-10-08T15:16:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/arskonferens-kolla-26-nov-2019/Inbjudan till KollAs Årskonferens 26 november 2019Välkomna till årskonferens i Stockholm med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan. Ta del av nya, användbara avtalsrekommendationer för hela branschen, både för tåg och buss.2019-09-27T09:44:55+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/bransle-arskonferens-och-vagledningar-pa-senaste-kolla/Bränsle, årskonferens och vägledningar på senaste KollADen 6 september genomförde KollA ett ordinarie möte, som vanligt med många punkter på agendan. Bland annat diskuterades omförhandlingsklausuler vid förändring av bränsle, personuppgiftsbiträdesavtal och hävningsklausul.2019-09-10T16:05:59+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/liten-andel-trots-stort-intresse-for-nya-mobilitetstjanster/Liten andel trots stort intresse för nya mobilitetstjänsterTrots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och cykeldelning står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2019-07-02T13:47:11+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/almedalsseminarium-om-delad-mobilitet/Almedalsseminarium om delad mobilitet 2 juliVad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Välkommen till Partnersamverkans seminarium under Almedalsveckan, där vi med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.2019-06-17T13:17:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/boka-datum-kollas-arskonferens-26-november/Boka datum: KollA:s årskonferens 26 novemberLägg till 26 november 2019 i kalendern redan nu. Då är det dags för årets konferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA. 2019-06-07T15:02:50+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-mote-med-stort-engagemang/KollA-möte med stort engagemangDen 17 maj var det dags för möte med KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Bland annat diskuterades hur förändringar av fordon och bränsle under avtalstid ska hanteras och hur möjliga omförhandlingsklausuler bör skrivas. 2019-05-20T16:56:12+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/hoj-statusen-for-upphandlingar/Höj statusen för upphandlingarUpphandling är en av organisationens viktigaste uppgifter och därför bör den upphandlingsansvarige få en högre status i ledningen. Det var en av budskapen som Ewa Rosén gav till åhörarna på Kollektivtrafikdagen den 15 maj. 2019-05-17T11:40:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/almedalsseminarium-om-delad-mobilitet2/Almedalsseminarium om delad mobilitet 2 juliVad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Välkommen till Partnersamverkans seminarium under Almedalsveckan, där vi med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.2019-05-10T13:17:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/traff-med-bus-nordic-i-oslo/Träff med Bus Nordic i OsloDen 6 maj möttes den nordiska projektgruppen inom arbetet för Bus Nordic, rekommendationer för bussar i upphandlad trafik i Norden. 2019-05-10T12:59:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-pa-kollektivtrafikdagen/KollA på KollektivtrafikdagenFörbättrad marknadsdialog, ökad förståelse för affärsmodeller och värdet av att använda de branschgemensamma underlagen och rekommendationerna. Det är några punkter som KollA:s ordförande Ewa Rosén kommer att ta upp på Kollektivtrafikdagen i Stockholm den 15 maj.2019-05-08T10:55:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/pubavtal-och-kvalitetsutvardering-pa-kolla-mote/Pubavtal och kvalitetsutvärdering på KollA-möteDet var många punkter på agendan på KollAs senaste möte den 18 mars, bland annat framtagande av omförhandlingsklausuler till Modellavtalen, hur man hanterar arbetsrättsliga krav och Personuppgiftsbiträdesavtal (Pubavtal). 2019-03-20T11:36:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/stort-intresse-for-avtalskonferens-om-upphandlad-kollektivtrafik/Stort intresse för avtalskonferens om upphandlad kollektivtrafikÖver 40 deltagare samlades i Stockholm för att ta del av aktuell lagstiftning och branschens gemensamma arbete inom den upphandlade kollektivtrafiken. Konferensen arrangerades av Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, inom Partnersamverkan. På plats fanns medarbetare från landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag, myndigheter och konsulter.2019-02-01T10:06:59+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/mote-med-bus-nordic/Möte med Bus NordicDet har nu gått ett halvår efter lanseringen av Bus Nordic, den gemensamma uppsättningen funktionskrav för bussar med rekommenderad standard för bussar inom Norden och den 14 januari var det dags för det första mötet med Bus Nordic Partner Corporation Group. 2019-01-15T09:16:01+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nytt-avtal-skapar-battre-samarbeten/Nytt avtal skapar bättre samarbetenNu finns ett nytt modellavtal för affärsutveckling framtaget av KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Syftet med avtalet är att skapa ett gemensamt arbetssätt hos beställare och trafikföretag för att nå de övergripande målen om en förbättrad kollektivtrafik, ökad kundnöjdhet och ökat resande.2019-01-14T17:33:07+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/anmal-dig-till-kollas-arskonferens/Anmäl dig till KollAs årskonferensDen 31 januari 2019 är det återigen dags för en heldag om avtal och upphandlingar. Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.2019-01-13T14:03:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-rekommendation-fran-indexradet/Indexrådet rekommenderar LCI före AKI i nya avtalDet branschgemensamma Indexrådet har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av buss i linjetrafik och skolskjuts, bland annat att tillämpa LCI som baskomponent för löneutveckling i indexkorgen.2018-12-12T14:08:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/inbjudan-till-kollas-arskonferens2/Inbjudan till KollAs årskonferens(2)Den 31 januari 2019 är det återigen dags för en heldag om avtal och upphandlingar. Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.2018-11-14T14:03:28+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/missvisande-fakta-om-kollektivtrafikens-miljoutslapp/Missvisande fakta om kollektivtrafikens miljöutsläppIndikatorerna på 2030-sekretariatets webbsida om fossiloberoende vägtrafik 2030 är helt missvisande, skriver Partnersamverkan i en skrivelse. Enligt indikatorn på webbsidan har kollektivtrafik sämst måluppfyllelse av samtliga redovisade indikatorer, 4,9 procent, medan personbilstrafiken ligger på 39 procent, lastbilstrafiken på 28 procent och hela vägtrafiken på 25 procent. Men siffrorna stämmer inte. 2018-11-08T13:58:14+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendationer-och-tagprojekt-pa-kollas-agenda/Rekommendationer och tågprojekt på KollAs agendaDet var många punkter på agendan när Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, genomförde sitt möte den 31 oktober. Bland annat lyftes förslag till omarbetad rekommendation för Samverkan för affärsutveckling. 2018-11-01T13:54:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/bristande-uppfoljning-av-transportpolitiska-mal/Bristande uppföljning av transportpolitiska målPartnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har funnit en rad brister och felaktigheter i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Det skriver Partnersamverkan i en skrivelse till Trafikanalys. 2018-10-19T11:47:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-miljokravsbilaga-for-personbil/Ny miljökravsbilaga för personbilNu finns en ny avtalsbilaga publicerad, med miljökrav vid upphandling för personbil. Dessutom finns det en tillhörande beställarmanual. 2018-09-27T17:06:02+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nya-skolskjutsavtalen-pa-persontrafik/Nya skolskjutsavtalen på PersontrafikDags att upphandla skolskjuts? Kom på Persontrafik tisdag den 23 oktober i Stockholm och ta del av de nya modellavtalen och bilagorna som Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram.2018-09-27T10:08:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kolla-arskonferens-31-januari-2019/KollA Årskonferens 31 januari 2019Boka upp den 31 januari för en heldag om avtal och upphandlingar. Kollektivtrafikens avtalskommitté bjuder in till årskonferens i Stockholm. 2018-09-27T09:59:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/tagtrafik-samverkan-och-ny-medlem-pa-kolla-motet/Tågtrafik, samverkan och ny medlem på KollA-mötetPå höstens första möte med KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté, hälsades en ny deltagare välkommen: Tommy Pilarp från Svenska Taxiförbundet. Det betyder att KollA är fulltaligt igen. 2018-09-27T09:55:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/forandringar-i-indexkorgen/Förändringar i indexkorgen för upphandlad busstrafik och skolskjuts med bussStatistiska Centralbyrån, SCB, har beslutat att ersätta SPIN 2007 med SPIN 2015. Den förra uppdateras inte efter december 2018. 2018-09-27T09:45:09+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nu-ar-bus-nordic-ny-standard-for-bussar/Nu är Bus Nordic ny standard för bussarNu finns den nordiska standarden Bus Nordic redo för att användas. Dokumentet är tänkt att utgöra en rekommenderad standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige och Norden. Bus Nordic beskriver de funktionskrav som branschen har enats om och ersätter det tidigare dokumentet Buss2014. 2018-08-20T16:53:04+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nu-finns-modellavtal-for-skolskjuts/Nu finns modellavtal för skolskjutsKollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA har tagit fram modellavtal och bilagor som ett stöd och en vägledning för upphandling av skolskjuts. Dokumenten skapar förutsättningen för hur upphandling ska genomföras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet. 2018-07-05T14:29:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/uppdaterat-miljoprogram-med-bilagor/Uppdaterat miljöprogram med bilagorDet branschgemensamma miljöprogrammet har uppdaterats och är klart att användas. 2018-07-05T14:24:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nu-ar-bus-nordic-godkand/Nu är Bus Nordic godkändDen nordiska busstandarden Bus Nordic är nu godkänd av samtliga parter i Norge, Finland, Island och Sverige. Syftet är att det nya dokumentet ska ersätta Buss2014 och utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige samt beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om. 2018-07-05T09:47:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendation-for-renoverade-bussar/Rekommendation för renoverade bussarKollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har tagit fram en rekommendation för att säkerställa kvaliteten på renoverade bussar i upphandlad trafik.2018-07-04T17:16:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/almedalsseminarium-med-klimatnytta/Almedalsseminarium med klimatnyttaDet blev en livlig debatt om kollektivtrafiken och klimatet när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan. Rapportens prognos är att redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. 2018-07-04T09:28:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rapport-sa-har-kan-kollektivtrafiken-bidra-till-minskade-klimatutslapp/Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläppRedan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 3 juli. 2018-07-03T14:09:25+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/stort-intresse-for-bus-nordic/Stort intresse för Bus NordicDrygt 30 intresserade representanter från RKM, trafikföretag och busstillverkare deltog på seminariet om Bus Nordic i Stockholm den 13 juni. 2018-06-15T15:26:31+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/hearing-om-framtidens-drivmedel/Hearing om framtidens drivmedelVad blir framtidens drivmedel? Det var en av frågeställningarna på Trafikutskottets hearing den 13 juni. Partnersamverkans ordförande Helena Leufstadius inledde hearingen med att redogöra bland annat för Partnersamverkans gemensamma arbete inom upphandlingsområdet. 2018-06-15T12:59:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nedrakning-i-eu-for-konkurrensutsatt-jarnvag/Nedräkning i EU för konkurrensutsatt järnvägRedan 2024 ska upphandling av tåg genom konkurrens vara en självklarhet och direkttilldelning av trafik bara ske i undantagsfall. Men hur kommer vi dit? Det var temat på den workshop som DG Move höll i Bryssel 30 maj.2018-05-31T14:37:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rapport-i-almedalen/Miljörapport i AlmedalenKlimatutsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till år 2030 och kollektivtrafiken är ett mycket viktigt medel att minska utsläppen av växthusgaser. Välkomna till Partnersamverkans seminarium i Almedalen där WSP kommer att presentera en ny rapport om hur kollektivtrafiken kan bidra till klimatmålet för transportsektorn. 2018-05-08T14:39:41+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/koncessioner-i-kollektivtrafik/Seminarium om koncessionerDen nya upphandlingslagstiftningen öppnar för koncessioner i kollektivtrafikupphandlingar. I Sverige har vi i dagsläget få exempel på detta inom busstrafiken. Vilka goda exempel kan vi lära av och vilka regelverk styr? 2018-05-08T14:38:58+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/seminarium-om-bus-nordic/Seminarium om Bus NordicDet nya upphandlingsdokumentet Bus Nordic är snart färdigt för användning. Därför anordnar Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, ett seminarium den 13 juni för att presentera nyheterna och möjligheterna med dokumentet. 2018-05-04T14:45:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/trafikanalys-motte-upp-branschens-kritik/Trafikanalys mötte upp branschens kritikInnan årsskiftet skickade Partnersamverkan en starkt kritisk skrivelse till Trafikanalys angående kollektivtrafikens statistik. Den 16 april bjöd därför Trafikanalys in branschen till möte. 2018-04-27T08:56:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/mycket-pa-gang-for-kolla/Mycket på gång för Kollektivtrafikens avtalskommittéKravställan, nya bilagor och uppdaterade avtal stod på agendan vid KollA:s möte den 5 april. 2018-04-20T10:57:33+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/uppstartsmote-for-nya-samverkansavtal/Uppstartsmöte för nya samverkansavtalNu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.2018-02-22T16:32:24+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexrekommendation-skolskjuts-med-taxi/Ny indexrekommendation för taxi och skolskjutsDet branschgemensamma Indexrådet har nu fastställt en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi. 2018-02-21T09:15:41+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexrekommendationer-for-skolskjuts/Indexrekommendationer för skolskjutsDet branschgemensamma Indexrådet har fastställt en ny rekommendation för indexreglering, gällande skolskjutstrafik med buss.2018-02-14T14:13:53+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-version-av-buss-20142/Ny version av Buss 2014Nu finns det en ny, uppdaterad version av Buss 2014. Versionen heter 1.4. Buss 2014 är framtaget av KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté och utgör en avtalsbilaga till de modellavtal som Partnersamverkan har tagit fram. 2018-02-02T09:43:19+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-ordforande-for-partnersamverkan/Ny ordförande för PartnersamverkanSvensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Ordförandeskapet är roterande mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL. Fördubblingsmålet och Avtalsprocessen står högst på aktivitetslistan under året. 2018-01-25T10:00:27+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/full-fart-pa-kolla/Full fart på KollAUnder ledning av ordförande Ewa Rosén hölls Årskonferens för KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté, i Stockholm med nästan femtio engagerade deltagare. 2018-01-18T16:01:31+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nytt-reseavdrag-maste-minska-klimatutslappen-och-stoppa-fusket/Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusketDet är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.2017-12-21T13:40:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-vagledning-for-trygghet-och-sakerhet/Ny vägledning för ökad säkerhet och trygghetPartnersamverkan har tagit fram en ny vägledning om vikten av trafikhändelserapportering (THR). 2017-12-20T10:40:31+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/stark-branschkritik-mot-felaktig-statistik/Stark branschkritik mot felaktig statistikDen officiella kollektivtrafikstatistiken från Trafikanalys har stora brister. Det anser branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth. 2017-11-30T09:43:15+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-version-av-miljoprogrammet-pa-gang/Ny version av Miljöprogrammet på gångNu startar arbetet med uppdatering av Miljöprogrammet och miljökravsbilagorna. 2017-11-23T10:10:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/arskonferens-2018/KollA:s årskonferens 2018Välkomna till en intressant årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté den 17 januari 2018 i Stockholm. 2017-11-22T10:13:13+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-ordforande-i-indexradet/Ny ordförande i IndexrådetChristine Leppänen, ‎Trafik- och planeringschef på Jönköpings Länstrafik, är ny ordförande i det branschgemensamma Indexrådet. 2017-11-07T09:29:07+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/svenska-bussupphandlingar-presenterades-pa-busworld/Svenska bussupphandlingar presenterades på BusWorldPå UITPs International Bus Conference berättade Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund om olika kontraktsformer i upphandlad svensk busstrafik. 2017-10-31T09:50:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-temadag-om-upphandling-av-skolskjuts/Ny temadag om upphandling av skolskjuts Vi genomför ytterligare en träff om upphandling av skoltrafik då intresset visade sig vara väldigt stort till träffen den 3 oktober och fler ville delta än vi kunde bjuda in. Därför ses vi i Göteborg den 4 december 2017.2017-10-30T09:45:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/bestallaransvar-i-den-upphandlade-kollektivtrafiken/Varför nämns inte Avtalsprocessen i utredningen om beställaransvar?Styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tycker det är märkligt att det gemensamma arbetet för den upphandlade kollektivtrafiken inom ramen för Avtalsprocessen inte alls har nämnts i regeringens utredning om beställaransvar inom yrkestrafiken, delrapport 3 i regeringsuppdrag N2015/06815/MRT. Därför har partnerna bakom Partnersamverkans Avtalsprocess skickat in en skrivelse till regeringen.2017-10-26T16:36:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kollas-arskonferens-17-januari/Årskonferens med KollA 17 januariVälkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan. Vi välkomnar upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skoltrafik från regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolagen, landsting, kommuner och trafikföretag. 2017-10-19T10:03:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-ledamot-och-verksamhetsplaner-pa-kolla-mote/Ny ledamot och verksamhetsplaner på KollA-möteKollA - Kollektivtrafikens Avtalskommittés ordinarie möte genomfördes den 22 september och då för första gången med ny ordförande, Ewa Rosén. Även en ny deltagare presenterade, Conny Malmström från Östgötatrafiken. Han ersätter Johan Wadman från UL. 2017-10-05T13:45:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/bus-nordic-beraknas-vara-klar-till-arsskiftet/Bus Nordic beräknas vara klar till årsskiftetDet gemensamma nordiska projektet för att få fram en nordisk standard för bussar i upphandlad trafik har nu gått in i en konkret arbetsfas för att utforma dokumentet. 2017-10-04T12:14:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/fullsatt-kurs-om-upphandling-av-skolskjuts/Fullsatt kurs om upphandling av skolskjutsTa tillvara den samlade kompetensen hos trafikföretag och hos kollegor på kommuner, länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vid upphandling av skolskjuts. Det var en av lärdomarna som deltagarna fick med sig från Partnersamverkans temadag om upphandling av skolskjuts. 2017-10-03T16:58:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/avtalsprocessen-presenterades-pa-thredbo-15/Avtalsprocessen presenterades på Thredbo 15Ett s k paper om den svenska Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik var ett av föredragen vid forskningskonferensen Thredbo 15 i Stockholm. 2017-08-16T10:24:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/temadag-om-upphandling-av-skolskjuts/Temadag om upphandling av skolskjuts Välkommen till en temadag om upphandling av skoltrafik, i Stockholm den 3 oktober. Träffen leds av Kollektivtrafikens avtalskommitté, som är ett samarbete inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där såväl beställare som utförare ingår.2017-08-16T09:45:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kollas-nya-ordforande-talar-pa-kurs/KollAs nya ordförande talar på kurs om EU-lagstiftning Ewa Rosén gör sitt första officiella framträdande som ny ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, vid kursen ”Hur påverkar den nya upphandlingslagstiftningen bussbranschen?”. 2017-08-07T13:41:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ewa-ny-ordforande/Ewa Rosén ny ordförandeEwa Rosén tar över ordförandeskapet i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, efter Håkan Bergqvist. KollA har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess och är framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2017-06-20T14:24:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/uppdaterad-rekommendation-for-bussindex/Uppdaterad rekommendation för bussindexDet branschgemensamma Indexrådet har uppdaterat dokumentet Allmänna grunder för index gällande busstrafik. 2017-06-02T10:47:42+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/svenska-exempel-presenterades-i-montreal/Svenska exempel presenterades i MontrealDet svenska arbetet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och fördubblingsmålet presenterades på världens största kollektivtrafikmässa, UITP 2017 i Montreal. 2017-05-24T09:44:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/engelsk-version-av-buss-2014/Engelsk version av Buss 2014Nu finns den senaste versionen av Buss 2014 tillgänglig även på engelska. 2017-04-05T09:48:35+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/givande-dialog-for-att-utveckla-trepartsavtal/Givande dialog för att utveckla trepartsavtalI Avtalsprocessen inom Partnersamverkan finns en första version av ett samverkansavtal, ibland kallat trepartsavtal. I Gävle den 23 mars möttes företrädare för branschen för att diskutera erfarenheter från olika typer av avtal som involverar fler än trafikföretag och beställare. 2017-03-24T08:19:42+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-version-av-buss-2014/Uppdaterad version av Buss 2014Avtalskommittén inom Partnersamverkan, KollA, har fastställt en ny version av Buss 2014: version 1.3. 2017-03-20T17:11:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/el-index-for-busstrafik/El-Index för busstrafikElbussarna i kollektivtrafiken blir allt fler i Sverige och kommer att bli ännu vanligare framöver. Indexrådet har därför i samarbete med SCB tagit fram rekommendationer för el-index för busstrafik. 2017-02-23T09:52:23+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/avsiktsforklaring/Gemensam avsiktsförklaring för PartnersamverkanPartnersamverkan ska framöver fokusera på gemensamt arbete inom två huvudområden: att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet och att utveckla avtalsprocessen. Det framgår av den avsiktsförklaring som Partnersamverkan har beslutat rörande verksamheten och formen för samarbete. 2017-02-21T09:19:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/framtidens-avtal-pa-transportforum/Framtidens avtal på TransportforumEn av sessionerna på Sveriges största transportkonferens, Transportforum i Linköping den 10-11 januari, handlade om framtidens avtal för upphandlad kollektivtrafik. Ledde sessionen gjorde Sveriges Bussföretags branschchef och vice VD Anna Grönlund. 2017-01-12T09:57:19+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/analys-av-bussindex/Analys av räntekomponenten för busstrafikIndexrådet har påbörjat ett analysarbete gällande räntekomponenten som finns i indexkorgen för busstrafik. 2016-12-05T13:52:45+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/regional-traff/Aktuella frågor på träff om modellavtalPartnersamverkans avtalsträff samlade 26 deltagare från offentliga beställare och trafikföretag från hela landet. Deltagarna fick ta del av nya uppdateringar i Avtalsprocessens modellavtal och genomgång av tillhörande kravbilagor, bland annat Buss2014 och miljökravsbilagan. 2016-11-24T17:14:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/partnersamverkans-rapport-i-trafikutskottet/Partnersamverkans rapport i TrafikutskottetPartnersamverkans idéstudie kring styrmedel för att öka det kollektiva resandet presenterades när Riksdagens trafikutskott bjöd in till öppen utfrågning om ”ett ökat kollektivt resande för framtiden”. 2016-11-24T16:12:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-version-modellavtal-2016/Modellavtal 2016 - Ny version av branschens rekommendationer Nu finns en ny version av kollektivtrafikbranschens gemensamma avtalsrekommendationer för buss, spårtrafik och anropsstyrd trafik. 2016-09-14T14:01:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/regionala-traffar-2016/Modellavtalsträff 23 novemberDen 23 november anordnar Partnersamverkan en träff i Stockholm för att öka kännedomen om de uppdaterade modellavtalen för upphandlad kollektivtrafik.2016-09-08T09:18:21+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rapport-fordubbling/Ny studie: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblas med politiska åtgärderDet går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, som presenterades på ett seminarium i Almedalen. WSP har analyserat tre olika paket av åtgärder som alla når målet. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder. 2016-07-05T14:18:40+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/paneldiskussion-i-almedalen2/Paneldiskussion i AlmedalenVälkommen till Partnersamverkans presentation med efterföljande paneldebatt. Med utgångspunkt i en ny idéstudie diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030.2016-06-30T08:30:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/regionala-avtalstraffar/Regionala avtalsträffar hösten 2016Välkommen till KollAs regionala avtalsträffar under hösten 2016! Ta del av de senaste uppdateringarna och nyheterna i de modellavtal och kravbilagor som ingår i Avtalsprocessen. 2016-06-29T12:10:57+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/sa-fordelas-ansvaret-om-biljettmaskinen-kranglar/Så fördelas ansvaret om biljettmaskinen krånglarNu finns nya rekommendationer kring ansvar och tillvägagångssätt vid krånglande biljett- och viseringsutrustning. Det har varit efterfrågat eftersom det ligger till grund för ersättningar i många avtal. 2016-06-29T12:04:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendation-viten-och-bonus/Rekommendation viten och bonusNu finns rekommendationer kring införande av vitesregler och bonusregler i modellavtalen som Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har tagit fram. 2016-06-29T12:00:02+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/indexrekommendation-rantekomponent/Nya Indexrekommendationer om räntekomponentenIndexrådet har utrett frågan hur man ska hantera räntekomponenten i Indexkorgen vid en negativ STIBOR-ränta och kommit fram till en ny rekommendation.2016-05-17T11:11:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ratten-att-satta-pris/Rätten att sätta pris för resenär - ny bilaga med exempelKan man överlämna ansvaret att sätta priset ut mot kund till ett trafikföretag (i t.ex. ett koncessionsavtal) om det är landstinget som är RKM och ansvarig för kollektivtrafiken i länet? 2016-05-11T10:06:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/paneldiskussion-i-almedalen/Paneldiskussion i AlmedalenDet går att nå målet om en fördubblad kollektivtrafikandel på nationell nivå, men det ursprungliga målet behöver fördjupas och förtydligas. På årets almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgångspunkt i en ny rapport.2016-04-29T16:14:21+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/skl-tar-over-ordforandeskapet/SKL tar över ordförandeskapetSvensk Kollektivtrafik har lämnat över ordföranderollen för Partnersamverkan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ordförandeskapet roterar mellan organisationerna och SKL är ordförande under 2016 och 2017. 2016-04-29T12:55:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/hvo-nytt-index/Ny rekommendation: HVO-IndexIndexrådet har träffat avtal med SCB om att mäta kostnadsutvecklingen för HVO och skapa ett nytt index: HVO-Index. 2016-04-29T12:33:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/buss-2014-uppdaterad-version/Buss 2014 finns nu i uppdaterad versionAvtalskommittén inom Partnersamverkan, KollA, har fastställt en ny version av Buss 2014: version 1.2. 2016-03-01T11:47:12+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/uppsats-om-avtal/Samverkan är framgångsfaktor för fungerande avtalAvtal som ger företagen som kör kollektivtrafik större ersättning när fler kliver på bussen eller tåget beskrivs ofta som bra för att locka fler människor att resa kollektivt. I en magisteruppsats från Linköpings Universitet har sådana avtal i tre svenska regioner undersökts. Juridik och ekonomi till trots – uppsatsen beskriver relationen mellan trafikföretag, upphandlare och infrastrukturhållare som den viktigaste framgångsfaktorn för att avtalen ska fungera och fler resenärer ska välja kollektivtrafiken. I uppsatsen jämförs de studerade avtalen också med Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.2016-02-10T15:41:35+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/skolskjutsguide/Enklare skolskjutsupphandling med modellavtal och rekommendationerSom ett stöd och en vägledning för enskilda skolskjutsupphandlingar har branschen tagit fram en guide med handfasta råd för de som arbetar med frågor kring upphandling av skolskjuts med buss. 2016-01-12T15:52:44+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/problem-med-negativ-ranta/Indexrekommendation för negativ räntaSedan en tid tillbaka är den rekommenderade räntekomponenten i indexkorgen negativ, vilket ställer till en hel del problem för både beställare och anbudslämnare vid upphandlingar. 2015-12-08T14:50:57+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-indexrekommendation-taxi/Ny Indexrekommendation: TaxiIndexrådet har fastställt en ny rekommendation, Taxi-index för anropsstyrd trafik. 2015-12-08T14:48:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/reviderad-avtalsprocess-presenterad/Reviderad Avtalsprocess på årets konferensEtt fyrtiotal deltagare samlades den 26 november i Stockholm för att gå igenom föreslagna förändringar i modellavtalen i branschens rekommenderade Avtalsprocess. Förändringarna är föreslagna av en partssammansatt arbetsgrupp inom Partnersamverkan. 2015-12-01T15:01:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/hakan-rekommenderar-koncessionsavtal/Håkan rekommenderar koncessionsavtalFler beställare borde prova koncessionsavtal i den upphandlade kollektivtrafiken. Det säger Håkan Bergkvist i tidningen TrafikForum nr 7/2015. 2015-10-30T09:04:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/civilministern-om-funktionsupphandlingar/Civilministern om funktionsupphandlingarFunktionsupphandlingar var i fokus på Svensk Näringslivs seminarium den 21 oktober. En av talarna var Civilministern Ardalan Shekarabi, som talade positivt om funktionsupphandling. 2015-10-28T16:04:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ministern-vill-veta-mer/Ministern vill veta med om AvtalsprocessenCivilminister Ardalan Shakarabi är intresserad av Avtalsprocessen inom Partnersamverkan och träffar nu branschen för att höra mer om modellavtal och rekommendationer kring upphandlingsavtal. 2015-09-28T10:21:07+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/avtalskonferens/Välkommen till Kollektivtrafikens Avtalskommitté konferensTorsdagen den 26 november 2015 anordnar Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) en avtalskonferens på uppdrag av Partnersamverkan i Stockholm. Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och trafikföretag.2015-09-24T13:47:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kollektivtrafik-gott-exempel/Kollektivtrafiken gott exempel för näringslivetPå Svenskt Näringslivs heldagsseminarium om funktionsupphandling den 21 oktober presenteras upphandlingen av kollektivtrafik i Västernorrland som ett av landets goda exempel. 2015-08-31T08:55:52+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kollektivtrafik---ett-hogintressant-amne-under-arets-almedalsvecka/Kollektivtrafik - ett högintressant ämne under årets AlmedalsveckaSamverkansarenan Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik bjöd på ett fullsatt seminarium tisdagen den 30 juni, ”Fördubblad kollektivtrafik – till vilket pris som helst?” där både de offentliga och kommersiella aktörerna diskuterade kollektivtrafikresandet och fördubblingsmålet.2015-07-13T15:52:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/regionerna-vill-fordubbla-kollektivtrafiken/Ny rapport: Regionerna vill fördubbla kollektivtrafikenAllt fler regionala kollektivtrafikmyndigheter väljer att lägga in fördubblingsmålet i sina trafikförsörjningsprogram i form av resor eller marknadsandelar. 7 av 21 regioner har redan idag ett fördubblingsmål, och fördubblingen nämns hos hela 13 av 21. Det visar en rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik presenterade den 30 juni i Almedalen. 2015-06-30T12:00:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-webb/Välkomna till vår nya webbplats!Nu blir det lättare att hitta det man söker på Partnersamverkans webbplats. Det mest efterfrågade materialet har lyfts upp i den nya versionen, med modernare teknik och tydligare design. 2015-06-08T15:36:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/seminarium-almedalen/Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst?När kollektivtrafikresandet ökar skapas inte bara värden för den som reser utan för hela samhället. Hur kan kollektivtrafiken ökas? Kan det bli för dyrt när fördubblingsmålet uppnås eller är det en god investering i ett hållbart samhälle? Hur prioriteras kollektivtrafiken bland andra politikområden? Välkomna till Partnersamverkans seminarium i Almedalen. 2015-06-02T13:55:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/trafikutskottet-vill-fordubbla/Trafikutskottet vill fördubbla kollektivtrafikenMålet om fördubblad kollektivtrafik är viktigt och regeringen måste skapa förutsättningar för att målet ska kunna nås. Det framgår i ett tillkännagivande från trafikutskottet riktat till regeringen. 2015-05-28T10:00:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-vagledning/Ny efterfrågad vägledning för trafikförsörjningsprogramNu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram framtagen av Partnersamverkan. Vägledningens syfte är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.2015-05-20T15:53:10+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/tillgang-och-fordelning/Tillgång och och fördelning av infrastrukturkapacitetMarknadsöppningen inom kollektivtrafiken har riktat fokus på bland annat tillgång och fördelning av infrastrukturkapacitet. 2015-05-08T15:52:55+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/malmo-anvander-index/Malmö använder Indexrådets rekommendationerMalmö stad har i en skolskjutsupphandling fullt ut använt sig av Indexrådets allmänna rekommendationer.2015-04-13T13:35:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/rekommendationer-om-rme/Rekommendation med anledning av ett nytt RME-indexI samband med att skatt infördes även på den förnybara delen i RME, beslutade Indexrådet att arbeta fram ett mer komplett index för RME som täcker samtliga ingående komponenter i RME tillverkning. 2015-03-27T13:47:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/en-avtalsprocess-for-farre-provningar/En avtalsprocess för färre överprövningar och mer trafikSå här förbättrar vi våra kollektivtrafikavtal var temat för Partnersamverkans avtalskonferens den 4 mars. Drygt 40 personer från regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, trafikföretag, branschorganisationer och konsultfirmor samlades i Stockholm för att diskutera utveckling av den branschgemensamma Avtalsprocessen och lyssna på goda exempel från svensk kollektivtrafik landet runt. 2015-03-06T13:50:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nya-ledamoter-kolla/Nya ledamöter i KollAVid senaste mötet i Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) beslutades om ny representation av ledamöter från Branschföreningen Tågoperatörerna. 2015-02-10T14:03:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/overtagande-av-personal/Övertagande av personal vid entreprenörsbyteKollA väljer, efter att ha diskuterat frågan vid fyra möten, att avstå från att uttala en gemensam uppfattning i frågan om beställarens rätt att ställa krav på tillträdande trafikföretag att ta över personal från frånträdande trafikföretag vid byte av entreprenör. 2015-02-10T14:00:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/kollas-arskonferens/KollAs årskonferens den 4 marsVälkommen till konferensen som är den 4 mars i Stockholm på temat ”Så här förbättrar vi våra trafikavtal”. 2015-01-21T14:06:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/buss-2014-engelsk/Buss 2014 i engelsk versionDen uppdaterade avtalsbilagan Buss 2014 som färdigställdes under hösten finns nu också tillgänglig på engelska. 2014-12-12T15:13:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-version-av-miljokrav/Ny version av Miljökrav vid trafikupphandling - bussI samband med de regionala seminarierna ”Upphandling av kollektivtrafik” som genomfördes under hösten 2014, kom det fram ett behov av några förtydliganden i avtalsbilagan Miljökrav vid trafikupphandling - buss. Kollektivtrafikens Avtalskommitté har fastställt en ny version. 2014-12-12T15:07:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/ny-avtalsprocess/Ny avtalsprocess för Anropsstyrd trafikNu finns även en avtalsprocess för anropsstyrd trafik framtagen som beskriver upphandlingen av den anropsstyrda trafiken i delmoment och visar ett normalförfarande. 2014-12-12T14:19:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/aktuella-fragor-kolla/Aktuella frågor inom KollAKollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2014-12-12T14:12:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/valbesokta-regionala-traffar/Välbesökta regionala upphandlingsträffarFyra regionala träffar har genomförts under hösten i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Vid träffarna har avtalsbilagorna: Buss 2014, Miljökravsbilagan, Trygghets- Säkerhetsbilagan och Indexrådets rekommendationer presenterats och varit föremål för grupparbeten. 2014-12-10T15:18:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/nu-ar-buss-2014-klar/Nu är Buss 2014 klar för att användas som avtalsbilagaDen flitigt använda avtalsbilagan Buss 2010 har fått en efterföljare, Buss 2014, vilken utgör den nya avtalsbilagan för funktionskrav på bussar. Nytt är att antalet krav och optioner är färre, därför rekommenderar både Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag att dokumentet används i sin helhet utan att göra några undantag. Dessutom har texter tydliggjorts och ett ytterligare steg har tagits mot tydliga funktionskrav snarare än teknikkrav. 2014-10-09T15:21:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/valbesokt-seminarium/Välbesökt seminarium i AlmedalenIntresset var stort för Partnersamverkans visionära samtal om samhällsplanering och kollektivtrafik som arrangerades under Almedalsveckan. Trots rekordmånga arrangemang, 3 513 under hela Almedalsveckan, deltog drygt 100 personer. Deltagare i det visionära samtalet var Lotta Finstorp, riksdagsledamot (M), Peter Örn, ordförande Samtrafiken, Karin Svensson Smith, ordförande Resenärsforum, Robert Sahlberg, affärsutvecklingsansvarig Karlstadsbuss och John Strand, VD Flygbussarna. 2014-07-11T15:42:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/stefan-sedin-ny-ordforande/Stefan Sedin ny ordförande för PartnersamverkanOrdförandeskapet för Partnersamverkan är roterande och nu lämnar Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag över till Stefan Sedin, Svensk Kollektivtrafik. Nästa stora aktivitet är seminarium i Almedalen på temat samhällsplanering för bättre kollektivtrafik och under hösten planeras en regional seminarieserie för att belysa och presentera de kravbilagor som ingår i Avtalsprocessen. 2014-06-05T15:44:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/fokusomraden-och-kalendarium/Fokusområden och kalendarium 2014Arbetet inom Partnersamverkan 2014 har fokus på Avtalsprocessen och samhällsplanering, finansiering och kollektivtrafikens infrastruktur. Under hösten planeras en regional seminarieserie för att belysa och presentera de kravbilagor som ingår i Avtalsprocessen. 2014-04-29T15:49:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/uppdaterat-miljoprogram/Uppdaterat miljöprogram och nya kravbilagorNu är det branschgemensamma miljöprogrammet uppdaterat och trafikslagen buss, spårtrafik, fartyg och personbil har nu sin egen kravbilaga. Miljöprogrammet i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är nu justerat så att fokus ligger på energieffektivisering i kollektivtrafiken. 2014-01-22T15:50:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/nyheter/program-och-kravbilaga-trygghet/Program och kravbilaga Trygghet och säkerhet klartEfter drygt ett års arbete presenteras nu det antagna programmet med tillhörande kravbilaga för trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken. Kravbilagan blir en del i den branschgemensamma Avtalsprocessen. 2013-12-16T15:55:00+01:00