Steg 1: Vad har vi för mål?

Trafikförsörjningsprogrammet och andra måldokument kopplade till trafikområdet är en god början att utgå ifrån. Samtidigt innehåller dessa ofta övergripande och generella målbeskrivningar som kan behöva konkretiseras för att de ska fungera som såväl krav som kvalitetskriterier eller kontraktsvillkor.

Tidigt i processen bör prioritering göras mellan olika mål eftersom det kan vara svårt att koppla samtliga till uppdraget och framförallt till kvalitetskriterier. Kvalitetsutvärdering behöver inte bli så omfattande – ett mervärde kan räcka och leder då inte till ett omfattande merarbete.

 

 

Exemplen ovan är förslag på övergripande mål som förekommer i upphandlingar av kollektivtrafik och som kan tjäna som utgångspunkt/vägledning när mål ska formuleras.