Steg 2: Vilka egenskaper har målen?

När målen är definierade behöver man planera hur dessa kan realiseras, t.ex. vilka egenskaper kan mål mätas mot och vilka förutsättningar krävs för att ett mål ska nås? Säkra hur målen kan kontrolleras och följas upp i realiteten, troligen behöver de brytas ned i delmål för att kunna konkretiseras och användas.

Det är också viktigt att det av underlaget framgår hur respektive mål kommer att följas upp under avtalstiden. I detta avseende är det därför viktigt att säkra resurser, rätt kompetenser och i förekommande fall även relevanta systemstöd för att kunna genomföra olika kontroller och uppföljningar.