Steg 3: Hur ska respektive mål inkluderas i upphandlingen?

Besluta vilka mål som är viktiga för det kommande trafikuppdraget. Även om det inte är självklart att samtliga krav och mervärden behöver kosta mer, analysera ändå vad verksamheten är villig att betala mer för. I detta steg är det viktigt att särskilja måsten från mervärden.

Ett absolut behov eller en lägsta kvalitetsnivå, som alltid behöver upprätthållas, ska inte utvärderas. Däremot kan ett ev. övervärde av ett krav utvärderas – men då utgör kravet redan en lägsta godtagbar nivå. När man kommit fram till detta  behöver varje mål omvandlas för att sedan inkluderas i upphandlingen i någon av stegen här ovan.