Steg 4: Vilka mål ska inkluderas i utvärderingen?

Mål som ska användas som mervärden i en kvalitetsutvärdering behöver  varaktigt förbättra och utveckla uppdraget. Därför är det viktigt att välja mål som skapar rätt förutsättningar och drivkrafter för båda parter i det kommande kontraktet. 


Fundera över följande:

  • Vilket eller vilka mål ger mest rätt fokus i förhållande till kommande uppdrag? 
  • Av dessa, vilka är rimliga och möjliga att följa upp? Inkludera inte mål som inte kan eller inte avses att följas upp.
  • De valda målen, skapar de rätt förutsättningar och god balans när de omvandlas i upphandlingens olika faser (bilden ovan) i förhållande till uppdragets övergripande mål?