Steg 6: Omvandla målen till mervärden

I detta steg är det dags att omvandla mål till mervärden. Att definiera mervärden och framförallt beskriva vilka bedömningsgrunder och poänggivande förhållanden som anbuden kommer att bedömas utifrån är oftast det svåraste momentet i uppbyggnaden av kvalitetsutvärderingen. Det krävs ett grundligt förarbete kring målbild för att kunna beskriva tillräckligt transparanta och affärsmässiga bedömningsgrunder.

Ju mer tid och förståelse som läggs ned på att klargöra vad som är mervärde, desto bättre blir förutsättningar att förstå vad som är poänggivande förhållanden för att sedan beskriva dem. I detta steg bör även aktuella förutsättningar och kommande behov beaktas vid utformningen av kvalitetsutvärderingen, t.ex. utvärdera ett mervärde istället för flera beroende på hur förutsättningarna ser ut. Fundera också på hur ett mervärde bäst kan nås/bevisas av trafikföretaget, är det exempelvis en beskrivning som lämpar sig bäst eller kan mervärdet nås genom att beskriva vad som ska nås och anbudsgivare därefter väljer om det kan erbjuda mervärdet eller inte?