Dokumenterad erfarenhet

Krav: Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska ha dokumenterad erfarenhet utav att bedriva stads- och regiontrafik liknande det aktuella trafikområdet Ankeborg. Detta ska styrkas genom att det/den har utfört två olika tidigare uppdrag som uppfyller minst följande. Varje uppdrag ska ha:

 • avsett etablering av trafikstart avseende kollektivtrafik med buss som omfattar minst motsvarande storlek som det nu upphandlade. Uppdraget ska ha krävt ett etableringsprojekt som sedan lämnade över till en lokal bemanning. Etableringsprojektet ska därtill ha inkluderat följande delar rekrytering/anskaffning av trafikområdets ledning, anskaffande av fordon för uppdraget enligt kraven i upphandlingen, rekrytering av erforderlig personal till uppdraget, implementering av verkstad och fordonsvård samt trafikledning. 
 • omfattat samverkan med beställaren och minst en kommun. 
 • Pågått eller varit pågående de senaste tre åren.
 • avsett ett uppdrag där den årliga omsättningen utifrån upphandlad trafikproduktion uppgår till X SEK beroende på det upphandlade uppdragets storlek. 
 • avsett ett uppdrag med minst 50 bussar i linjetrafik (mån-fre).
 • utförts i enlighet med avtalade villkor, där beställaren för uppdraget bekräftar detta.

 

Ett av uppdragen ovan ska omfattat region- och stadstrafik om minst 50 bussar (med stadstrafik avses (anges av RKM)). 

BevisAnbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska inkomma med två olika referensuppdrag som innehåller nedanstående (så tydligt att kravuppfyllnad kan bedömas):

 • Namn på uppdragsgivare och trafikområde.
 • Beskrivning hur uppdraget har avsett etablering av trafikstart där den det krävdes ett etableringsprojekt som sedan lämnade över till en lokal bemanning. Beskrivning om hur etableringsprojektet inkluderade följande delar: rekrytering/anskaffning av trafikområdets ledning, anskaffande av fordon för uppdraget enligt kraven i upphandlingen, rekrytering av erforderlig personal till uppdraget, implementering av verkstad och fordonsvård samt trafikledning.  
 • Bekräftelse om att uppdraget omfattat samverkan med minst en kommun. 
 • När det pågick, starttid och sluttid eller uppgift om pågående datum.
 • Uppgift om årlig omsättning från grundproduktionen. 
 • Uppgift om antal bussar i linje (mån-fre).
 • Uppgift till kontaktperson för uppdraget som kan bekräfta att det utförts i enlighet med avtalade villkor.
 • Uppgift om att ena uppdraget omfattat region- och stadstrafik om minst 50 bussar.