Förståelse för kraven

För att även öka trafikföretagets förståelse för valda kvalificeringskrav är det fördelaktigt att beskriva hur RKM ser på den förmåga som kommer krävas:

Ett exempel kan vara (för att övergripande förklara valda kvalificeringskrav i förhållande till kommande trafikuppdrag)

Kommande kollektivtrafikuppdrag i trafikområdet Ankeborg är komplext och kommer innehålla ett antal utmaningar för båda RKM och kommande trafikoperatör. Uppdraget avser löpa under 10 år, där samhälls- och teknikutveckling kommer gå i en rasande fart och därför påverka uppdraget. Inom ramen för RKM:s skyldigheter att tillhandahålla en väl fungerande kollektivtrafik som ska tillgodose resenärers behov samt följa samhällsutvecklingen är det centralt att kommande samarbetspartner har tillräcklig förmåga, såväl i form av ekonomisk förmåga, kompetens och erfarenhet av att etablera och driva kollektivtrafik, som förmåga att utveckla den över tid liknande det nu aktuella uppdraget. 

Mot bakgrund av ovan och i syfte att säkerställa anbudssökandens tillräckliga förmåga ska därför anbudssökande uppfylla nedanstående krav.”