Organisation för att bedriva uppdrag inom allmän kollektivtrafik

Krav: Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivare ska ha en tillräckligt etablerad organisation inom busskollektivtrafik, samt kompetens och erfarenhet av att driva uppdrag liknande det nu aktuella, dvs. att bedriva kollektivtrafik i Ankeborg som har en blandad stads- och regiontrafik med ett resandeunderlag om 2 000 000 påstigande resenärer per år och med ett mål om att öka resandet med 20 procent över kontraktsperioden. Anbudssökandes/Anbudsgivarens organisation ska ha tillräckliga resurser, som inkluderar nödvändiga nyckelkompetenser i form av ledning och styrning av den aktuella verksamheten, underhåll och fordonsvård, driftledning och trafikledning.

Bevis: Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska tydligt redogöra för hur den uppfyller kravet ovan. För att kunna bedöma kravuppfyllnaden innebär detta att beskriva hur det/den har en tillräckligt etablerad organisation som kompetens och erfarenhet av att driva liknande uppdrag. Anbudssökande ska också beskriva hur organisationen har tillräckliga resurser, där det framgår hur den förfogar över nyckelkompetenser, i förhållande till aktuellt uppdrag och hur den har tillräcklig förmåga att driva och utveckla uppdrag som det aktuella.