Vikten av överlämningsmöte

När upphandlingen är genomförd och kontraktet är undertecknat ska det börja tillämpas. Ett första centralt moment innan kontraktet börjar tillämpas och trafiken startar är att genomföra ett väl förberett överlämningsmöte till berörda i RKM:s verksamhet som kommer att arbeta med kontraktet och samarbeta med tilldelat trafikföretag.

Att berörda får adekvat kunskap om upphandlingsprocessen, trafikuppdragets intentioner och mål samt kontraktsförutsättningarna och ingående kontraktsvillkor är en förutsättning för att lyckas med en god förvaltning och framtida samarbete med trafikföretaget. Samtliga berörda behöver ges och upprätthålla en god kunskap beträffande både kontraktets innehåll och trafikföretagets anbud. Vid uppstartsmötet är det lämpligt att presentera vilka uppföljningsmekanismer som kommer att användas och hur dokumentationen kring dessa ser ut.