Indexrådet och indexkorg

Kollektivtrafikbranschen har ett gemensamma Indexråd vars syfte att säkerställa affärsneutralitet i den framtagna indexkorgen och principerna för denna. Rådet ska även identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och kan påverkar affärsneutraliteten.

Länk till Indexrådets sidor