Kontraktsvillkor – viktiga att fundera över

Nedanstående områden är sådana som typiskt sett påverkar riskbalanser och den faktiska tillämpningen av kontraktet. Inför varje upphandling bör därför RKM särskilt beakta hur följande kontraktsvillkor bör utformas utefter de förutsättningar som föreligger eftersom de kan påverka affärsdynamiken och kontraktsbalansen i stor utsträckning. 

  • Bonus & Viten/Avdrag
  • Ändringshanteringar generellt
  • Hantering av väsentliga ändringa
  • Ersättningsparametrar
  • Frivolymer
  • Förhandlingssituationer
  • Force majeure
  • Parternas möjlighet att påverka trafikuppdraget
  • Villkor som reglerar kontraktsförlängningar och eventuella optioner