Gemensamma rekommendationer

Inom upphandling av kollektivtrafik finns inom vissa områden gemensamt framtagna rekommendationer och krav, vilka rekommenderas att användas i upphandlingar där det finns behov av sådana krav och där det är möjligt. Genom att använda sådana motverkas ett onödigt resursslöseri och överlag möjliggör det för ett mer hållbart resursanvändande över tid. I de fall det finns behov av att frångå gemensamt framtagna rekommendationer och krav bör det ändå övervägas om det enskilda kravet ändå kan harmoniseras med gemensamma krav så långt som möjligt.

Nedan anges områden där det finns gemensamt framtagna rekommendationer. Eftersom dessa över tid kan komma att uppdateras bör alltid de senaste laddas ned här.

  Modellavtal

  Bus Nordic

  Miljökrav