Exempel på kvalificeringskrav

Nedan exemplifieras olika typer av kvalificeringskrav som kan vara lämpliga att ställa. Givetvis måste de anpassas utefter den aktuella upphandlingen. I en upphandling kan det t.ex. vara relevant att ställa krav på en viss erfarenhet av att bedriva trafik med elfordon medan det i andra kan vara relevant att säkerställa att trafikföretaget har erfarenhet utav att bedriva samverkan med kommuner eller arbeta med väderrelaterade störningar. Vilka krav beror alltså helt på RKM:s behov och förutsättningarna som föreligger. Vid valet av kvalificeringskrav är det också viktigt att säkerställa att krav och bevis blir tydliga. Det är lika viktigt att RKM får en tillräckligt adekvat beskrivning av en viss erfarenhet som det är för trafikföretaget att förstå vad det behöver uppfylla och redovisa.

  • En tillräckligt organiserad och bemannad organisation som kan bedriva busskollektivtrafik som det aktuella trafikuppdraget kräver.
  • Dokumenterad erfarenhet av att bedriva busstrafik i stadsmiljö/regiontrafik/anropsstyrd trafik, etablera nya trafikuppdrag, trafikleda komplex kollektivtrafik, införa elektrifiering i trafiken (där beviset kan vara ett eller flera referensuppdrag).
  • Det är viktigt att reglera omfattningen på vad referensuppdrag ska ha avsett (se exempel nedan) och säkerställa att kraven uppfyller de upphandlingsrättsliga principerna.  
  • En tillräckligt bemannad och implementerade organisation att leda och styra trafikuppdrag.
  • En tillräckligt etablerad organisation för trafikledning.
  • Ett strukturerat och etablerat kvalitetsledningsarbete.
  • Ett strukturerat och etablerat miljöledningsarbete.

Goda exempel