Planera och starta upphandlingen

Tidpunkten för när upphandling av kollektivtrafik behöver ske är känd sedan länge då kontraktstider i pågående kontrakt är förutsebara. Detta underlättar planeringen för kommande upphandlingar och ger både RKM och trafikföretagen goda möjligheter till planering. För att bana väg för en god gemensam god affär är det viktigt att tillräcklig tid ges förberedelsearbetet, där exempelvis förstudier, workshops, genomlysning av befintliga kontrakt och marknadsdialoger är centrala komponenter.

Under rubrikerna finns stöd och vägledning som kan underlätta planeringen av kommande upphandling, något som egentligen gäller alla upphandlingar oavsett upphandlingsområde.