Utvärdering

RKM ska tilldela kontrakt till det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den. Vilket anbud som är det ska avgöras mot något av tilldelningsgrunderna:

  1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2. kostnad, eller 
  3. pris.


Det finns fördelar med samtliga tilldelningsgrunder och det står RKM fritt att välja vilken tilldelningsgrund som ska användas. Oavsett vilken tilldelningsgrund som väljs är det viktigt att samtliga trafikföretags anbud som utvärderas alla har en tillräcklig förmåga att driva trafikkontraktet med den kvalitet och nivå som krävs i förhållande till förutsättningar, behov och målsättning. Att därför säkra en tillräckligt god lägsta nivå kring såväl kapacitet och förmåga hos trafikföretaget som en god acceptabel nivå på uppdragets utförande och t.ex. fordon och trafikdrift är viktigt, se därför under Kvalificeringskrav och exempel, Krav på trafikuppdraget och Krav eller mervärde. Detta för att säkra att trafikföretaget som tilldelas verkligen har det som krävs i förhållande till uppdraget.