Vägledning Allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt är en av hörnstenarna i kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012.

För de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är beslut om allmän trafikplikt ett strategiskt verktyg för att utveckla kollektivtrafiken och nå branschens mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Syftet med den här vägledningen är att den ska ge stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheterna i arbetet med att processa fram och besluta om allmän trafikplikt.