Vägledning Allmän trafikplikt

Vägledningen togs fram 2012 med syfte att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i arbetet med att processa fram och besluta om allmän trafikplikt.

Beslut om allmän trafikplikt är en av hörnstenarna i kollektivtrafiklagen och för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är det ett strategiskt verktyg för att utveckla kollektivtrafiken.