Vägledning Samhällsnytta

Denna vägledning innebär ett första steg i att lära sig mer om de nyttor som utökade satsningar på kollektivtrafiken kan ge samhället. Den riktar sig till de som arbetar med att ta fram underlag för eller fattar beslut om utökade satsningar och därför vill veta mer om hur man beräknar samhällsnyttan.

Vägledningen togs fram 2011 med syfte att öka kunskapen om hur man får fram och analyserar de konsekvenser som utökade satsningar på kollektivtrafik kan ge.

Till denna vägledning hör en beräkningsmall för att beräkna olika åtgärders samhällsnytta.