Svensk Kollektivtrafikhttps://www.svenskkollektivtrafik.se/rss/Akutellt på sajtenhttps://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/sprid-ut-skolstarterna-for-att-minska-smittspridningen/Sprid ut skolstarterna för att minska smittspridningenRegeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att rekommendationen om distansundervisning tas bort och elever i gymnasieskolan kan få återvända till skolans lokaler. Risken finns att beslutet leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i höst åter ska resa med bussar och tåg till skolan i rusningstrafik. För att hantera utmaningen tillskriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik nu alla Sveriges kommuner, regionala smittskyddsmyndigheter och Skolverket samt Folkhälsomyndigheten. Detta med uppmaningen att snarast inleda dialoger om utspridda skolstarter för att hantera situationen. 2020-05-29T17:26:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/positiv-underhallssatsning-pa-jarnvag-och-vag--men-glom-inte-arbetspendlarna/Positiv underhållssatsning på järnväg och väg – men glöm inte arbetspendlarnaSvensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens nya satsning på 1 miljard kronor för underhåll av järnväg och väg, men Trafikverket måste planera dessa banarbeten tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna så att arbetspendlarna inte drabbas av inställd trafik och ökad trängsel.2020-05-19T13:48:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/partner-i-2030-sekretariatet/Partner i 2030-sekretariatetSvensk Kollektivtrafik har beslutat att gå med som partner i 2030-sekretariatet. De är mycket aktiva och pådrivande i frågan om skattebefrielse för biodrivmedel, agerar proaktivt och har ofta påverkanskraft både i Sverige och EU i frågor som är viktiga för kollektivtrafiken. 2020-05-19T10:54:50+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/positivt-besked-fran-regeringen-om-riktat-bidrag/ Viktig delseger men mer behövsRegeringen har idag presenterat ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.2020-05-11T14:53:20+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/upprop-fran-kollektivtrafiken-i-hela-sverige/Upprop från kollektivtrafiken i hela SverigeKollektivtrafiken blöder ekonomiskt. Utan kompensation för tappade intäkter och merkostnader väntar ett stålbad för branschen redan om ett par månader. Nu behövs en garanti om att samtliga merkostnader kopplat till kollektivtrafikens samhällsinsats i coronakrisen kompenseras av staten. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och ordförandena för samtliga Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter i ett upprop i Svenska Dagbladet den 29 april och kräver handling.2020-04-29T17:16:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/positiva-forslag--for-biogasens-framtid/Positiva förslag för biogasens framtidBiogas är ett viktigt drivmedel för kollektivtrafiken på samma sätt som HVO och RME. Medlemmarna i Svensk Kollektivtrafik använde 2019 biogas för ungefär 25% av bussarnas körsträcka. Det är därför mycket positivt att regeringen nu lämnat in en ansökan till EU om 10-årig skattebefrielse för biogas vilket föreslås i utredningen "Mer Biogas för ett hållbart Sverige". Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar till regeringen.2020-04-29T16:45:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/betankande-om-nationellt-biljettsystem/Konkret plan för nationellt biljettsystemBetänkandet om ett nationellt biljettsystem överlämnades till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den 28 april av den särskilda utredaren Gerhard Wennerström. Förslaget innebär att resenärer ska kunna resa med samma färdbevis med den regionala kollektivtrafiken oavsett var i landet som resan sker.2020-04-29T11:44:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/prioritera-provtagning-av-servicereseforare/Prioritera provtagning av servicereseförarePrioritera provtagning av corona för förare som kör serviceresor i första hand. De arbetar till största delen i mindre fordon och väldigt nära de resenärer som hör till de mest sårbara i samhället. Det betonar Svensk Kollektivtrafik i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten.2020-04-23T09:47:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/olika-budskap-fran-tva-myndigheter-skapar-problem/Olika budskap från två myndigheter skapar problemArbetsmiljöverket (AV) har nyligen kommit med flera regionala beslut om att bussarna måste hålla framdörrarna stängda för att skydda föraren mot smitta. I besluten godkänns inte den alternativa lösningen att sätta upp en plexiglasskärm vid förarplatsen som också minskar smittorisken för resenärerna som annars måste gå av/på i samma dörr. Samtidigt kommer signaler från andra regioner att AV godkänner plexiglas, vilket uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på minskat trängsel och distans. Nu behövs snabbt ett entydigt beslut som skyddar både förare och resenär i kollektivtrafiken. Det framgår av en skrivelse till Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten från Svensk Kollektivtrafik.2020-04-16T10:44:25+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stort-steg-framat-for-fortsatt-skattebefrielse-for-biodrivmedel/Stort steg framåt för fortsatt skattebefrielse för biodrivmedelRegeringen har lämnat in ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel under 2021 och biogas för motordrift för tio år. EU-kommissionen ska nu besluta i frågan, men regeringen bedömer att det finns goda förutsättningar att få till en förlängning, vilket framgår av deras pressmeddelande den 6 april.2020-04-06T11:20:58+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nationella-rad-for-kollektivtrafiken/Nationella råd för kollektivtrafikenFolkhälsomyndigheten har nu tagit fram allmänna råd för kollektivtrafiken ur ett smittskyddsperspektiv. Råden riktar sig både till den enskilde resenären och de som organiserar kollektivtrafikresor.2020-04-01T14:19:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/korttidspermitteringar--ett-valkommet-forsta-steg/Korttidspermitteringar – ett välkommet första stegSvensk Kollektivtrafik välkomnar det kommande beslutet om korttidspermitteringar för regionernas trafikutövare i kollektivtrafiken. Det är en av flera åtgärder som Svensk Kollektivtrafik ser som viktiga för att dämpa coronakrisens effekter på kollektivtrafiken i Sverige.2020-03-31T15:46:20+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nya-permitteringsregler-ger-dubbel-negativ-paverkan/Nya permitteringsregler ger dubbel negativ påverkanDe tillfälliga reglerna för korttidspermittering ger dubbel negativ påverkan för regionerna, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett brev till Infrastrukturdepartmentet. Det blir ingen kompensation för intäktsbortfall i kollektivtrafiken och ingen ersättning för regionernas leverantörer i kollektivtrafiken om de tvingas permittera utan lön på grund av intäktsbortfall.2020-03-19T14:42:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/staten-maste-kliva-fram-for-kollektivtrafiken-under-coronakrisen/Staten måste kliva fram för kollektivtrafiken under coronakrisenFör att samhället ska kunna fungera under coronakrisen är kollektivtrafiken avgörande. Kollektivtrafiken måste pekas ut som samhällskritisk så att vi kan garantera att den kan fortsätta leverera i normalläge. Där måste staten ta sitt ansvar gentemot regionerna och garantera ett gemensamt ansvar för kostnaderna för kollektivtrafiken. Det var branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik budskap under mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagsmorgonen.2020-03-18T11:42:21+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/information-om-varens-natverkstraffar/Information om vårens nätverksträffarAlla fysiska nätverksträffar och användarträffar hos Svensk Kollektivtrafik under mars, april och maj kommer att ställas in och en del ersätts med digitala möten.2020-03-17T17:03:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafiken-tappar-resor/"Kollektivtrafiken tappar resor – ber om stöd"Resandet i kollektivtrafiken minskar runt om i Sverige. Coronapandemin gör att allt färre tar bussen, tåget och spårvagnen. Det är en jätteallvarlig situation som vi befinner oss i, sa Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik, till TT den 16 mars.2020-03-17T16:26:08+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/skrivelse-till-folkhalsomyndigheten-om-riktlinjer-for-kollektivtrafiken-och-covid-19/Skrivelse till Folkhälsomyndigheten om riktlinjer för kollektivtrafiken och COVID-19Idag har Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Tågföretagen skickat en gemensam skrivelse till Folkhälsomyndigheten där vi efterfrågar riktlinjer för COVID-19. Myndigheter i andra länder och från EU-håll har tagit fram konkreta riktlinjer för kollektivtrafiken.2020-03-12T13:59:47+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollbar-majoriteten-talar-val-om-kollektivtrafiken/Rapport: Majoriteten talar väl om kollektivtrafikenSvenskarna är allt nöjdare med kollektivtrafiken och de som väljer att resa med kollektivtrafik är mer lojala jämfört med förra året. De allra nöjdaste resenärerna är de som reser i storstäderna samt de som bor i landsbygden. Det visar årets analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern.2020-02-25T10:02:22+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/anbaro-arsrapport-utokad-undersokning-bekraftar-hogt-fortroende-for-fardtjanst--och-sjukresor/ANBARO Årsrapport: Utökad undersökning bekräftar högt förtroende för färdtjänst- och sjukresor9 av 10 är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Det visar Svensk Kollektivtrafiks årsrapport från ANBARO, en undersökning som baseras på svar från närmare 60 000 personer i hela landet. I år är rapporten dessutom kompletterad med HANBARO, som undersöker vad resenärer tycker om handläggningen. Där visar resultatet att 9 av 10 är nöjda med bemötandet vid den senaste kontakten.2020-02-18T10:00:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/skattebefrielse-for-biodrivmedel-maste-fortsatta/Skattebefrielse för biodrivmedel måste fortsättaSvensk Kollektivtrafik, Sveriges Åkeriföretag och 2030-sekretariatet har genomfört ett möte med en av de högsta tjänstemännen och expertisen i DG Competition hos EU-kommissionen i Bryssel i slutet av januari. Vid mötet diskuterades krav på fortsatt undantag från statsstödsreglerna som ger möjlighet till fortsatt skattebefrielse för svenska biodrivmedel. 2020-02-12T09:57:48+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kamerabevakning-regeringen-har-lyssnat-till-branschen/Kamerabevakning: Regeringen har lyssnat till branschenBranschen kan befrias från tillståndsplikten för kamerabevakning ombord, i terminalområden samt längs spåren. Det framgår av det förslag på ändring i kamerabevakningslagen som regeringen har lämnat till lagrådet.2020-02-07T15:20:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/prisnominering-for-populara-avtalsrekommendationer/Prisnominering för populära avtalsrekommendationerPartnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är nominerad till Upphandlingspriset 2020 för arbetet med de branschgemensamma avtalsrekommendationerna.2020-01-21T09:37:57+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rapport-forseningarna-i-kollektivtrafiken-kostar-miljarder/Rapport: Förseningarna i kollektivtrafiken kostar miljarderKollektivtrafikförseningarna i Sverige kostar samhället över 8,5 miljarder kronor varje år, krymper arbetsmarknadsregionerna och ökar utsläppen och antalet dödade och skadade i trafiken. Det visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.2019-12-05T09:45:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-kollektivtrafikens-forseningar-kostar-85-miljarder-per-ar/Debatt: Kollektivtrafikens förseningar kostar 8,5 miljarder per årFör första gången har samhällets kostnader för förseningarna i kollektivtrafiken räknats fram, och de landar på över 8,5 miljarder kronor varje år. Nu behövs en rad åtgärder från regeringen, riksdagens partier och kommunerna för att situationen inte ska förvärras. Politiken måste bidra till att skapa en punktlig, snabb och väl fungerande kollektivtrafik. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 4 december 2019.2019-12-04T10:27:37+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/trafikverkets-ertms-rapport/Nuvarande plan för ERTMS driver kostnaderFlera av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar kommer att drabbas hårt genom att de tvingas installera ERTMS i sina motorvagnståg upp till tio år före trafiksystemet. De kan till och med behöva tidigarelägga fordonsinvesteringar på många miljarder. Det framgår av Trafikverkets kommersiella riskanalys angående utrullningen av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS. Flera av de farhågor som branschen tidigare framfört blottläggs i rapporten.2019-11-29T18:10:06+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remiss-solcellsstod-kan-ge-fler-elbussar/Solcellsstöd kan ge fler elbussarInvesteringar i solceller och utrustning för energilagring i anslutning till kollektivtrafikfastigheter borde kunna erhålla statligt stöd. Det skulle möjliggöra elbussar i städer där elnätet inte kan leverera tillräcklig effekt, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar på infrastrukturdepartementets utredning. 2019-11-26T14:05:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-minska-fusket-och-reformera-reseavdraget/Debatt: Minska fusket och reformera reseavdraget!Dagens reseavdrag har blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, istället för att bidra till en levande landsbygd. Det menar Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle den 24 november, och ger förslag på reformer.2019-11-25T10:52:03+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-hojd-skatt-pa-biodrivmedel-ett-bakslag-for-klimatet/Debatt: Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatetOm skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan kollektivtrafiken tvingas gå tillbaka till fossil diesel. Nu måste Sverige agera kraftigt för att stoppa EU-förslaget, skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ett antal debattörer i Göteborgs-Posten den 21 november. 2019-11-21T13:21:08+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/orattvis-hojning-av-avgifter-for-regionala-banor/Orättvis höjning av avgifter för regionala banorDe regionala banorna missgynnas i Trafikverkets förslag om ny avgiftsstruktur i Järnvägsnätbeskrivning 2021. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar och konstaterar att de banor som klassas som mindre trafikerade får tåglägesavgifter som stiger oproportionerligt medan de högbelastade järnvägsbanorna har en oförändrad avgift. 2019-11-08T07:41:10+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/satsa-mer-pa-forskningen/Satsa mer på forskningen!Resurserna till kollektivtrafikforskningen måste öka, annars finns risk att transportsektorns klimatmål om minskade utsläpp av växthusgaser inte kan uppfyllas. Satsningen överlag måste bli betydligt ambitiösare, anser Svensk Kollektivtrafik i sitt svar till regeringen om framtida inriktning för forskningspolitiken.2019-11-08T07:36:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/hela-programmet-till-kollas-arskonferens/Hela programmet till KollAs årskonferensVälkomna till årskonferens i Stockholm med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan.2019-11-07T13:19:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nya-vagledningar-pa-vag/Nya vägledningar på vägFlera branschgemensamma dokument har arbetats fram under 2019 och diskuterades under KollAs senaste möte. Affärsutvecklingsavtalet som ersätter det tidigare Samverkansavtalet är redan klart. Dessutom är tre helt nya vägledningar på gång, användbara dokument som kan leda till en positiv utveckling för kommande upphandlingar och kontrakt framöver. 2019-11-07T11:59:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-version-av-bus-nordic/Ny version av Bus NordicNu finns en ny version av Bus Nordic, den rekommenderade standarden för bussar inom Norden. 2019-10-28T08:57:53+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/arskonferens/Välkomna till årskonferens!Nu är det dags för anmälan till årskonferensen i Stockholm. Konferensen riktar sig till alla våra medlemmar, både tjänstemän och politiker samt associerade medlemmar. Moderator är Lennart Ekdal.2019-10-15T11:41:40+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/studieresa-till-ett-tryggare-new-york/Studieresa till ett tryggare New YorkHur har New York, från att varit en stad med mycket hög brottslighet i början av 1990-talet, förvandlats till en av USAs säkraste städer? Det var en av frågorna som låg till grund för den studieresa som stiftelsen Tryggare Sverige arrangerade i slutet av september där medarbetare från Svensk Kollektivtrafik och flera personer från medlemsorganisationerna deltog.2019-10-11T09:12:02+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samtal-om-sakerhet-och-trygghet-i-kollektivtrafiken/Samtal med statssekreteraren om säkerhet och trygghetNRJK, Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd, där Svensk Kollektivtrafik ingår, har träffat statssekreterare Mattias Landgren för samtal kring hur vi kan få en ökad säkerhet och trygghet för järnvägs- och kollektivtrafik. Var femte medborgare har någon gång under 2018 avstått från att resa kollektivt på grund av otrygghet och säkerhet och trygghet är en fråga som blir än mer aktuell. 2019-10-11T08:51:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forstarkning-och-forandring-pa-kontoret/Förstärkning och förändring på kontoretEfter fem år som kommunikationskonsult hos Svensk Kollektivtrafik anställs nu Agneta Weissglas på heltid som kommunikationsansvarig. 2019-09-30T16:23:42+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kraftiga-avgiftssankningar-for-branschen--svensk-kollektivtrafik-anda-kritisk/Kraftiga avgiftssänkningar för branschen – Svensk Kollektivtrafik ändå kritiskDet är inte rimligt att Transportstyrelsen kan besluta att sänka en tillsynsavgifter för en enskild aktör från 4,5 miljoner kronor till 0,5 miljoner kronor. Det sätter fingret på grundläggande fel i myndighetens taxestruktur som tillfälliga sänkningar inte kan lösa. Tillsynen av lagefterlevnad borde vara skattefinansierad och inte tillåtas ske på löpande räkning utifrån orimliga timarvodem. Det menar Svensk Kollektivtrafik i sitt remissyttrande om Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.2019-09-30T16:06:56+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/biobransle-till-flyg-och-buss/Biobränsle till flyg och bussFlygbranschen behöver biobränslen för att minska sina utsläpp i framtiden och vägtrafiken har bättre möjligheter att välja elektrifiering eller biogas än flyget. Men det är viktigt att samtliga trafikslags behov och efterfrågan av biobränslen analyseras och följs.2019-09-30T15:57:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/workshop-om-punktlighet-ska-ge-nojdare-resenarer/Workshop om punktlighet ska ge nöjdare resenärerSatsningen på punktlighetsarbetet i tågtrafiken fortsätter. Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har nu utsett regionala punktlighetssamordnare och med utgångspunkt från branschinitiativet TTT – Tillsammans för Tåg i Tid samlades gruppen för att diskutera tillsammans kring uppdraget och vad som blir viktigt framöver. 2019-09-30T10:35:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-markera-i-bryssel-for-svenska-drivmedel/Debatt: Markera i Bryssel för svenska drivmedelOm EU drar tillbaka möjligheten för skattebefrielse för rena biodrivmedel hotas de svenska satsningarna. För att göra sig hörd i EU måste den svenska regeringen höja rösten betydligt mot tidigare, och genom en kraftsamling på plats i Bryssel förankra den svenska positionen. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ett antal aktiörer från bland annat kollektivtrafikbranschen i Svenska Dagbladet den 27 september 2019.2019-09-27T14:52:03+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bra-forslag-om-skattereduktion-ersatter-reseavdraget/Bra förslag om skattereduktion ersätter reseavdragetReseavdragskommitténs förslag att dagens reseavdrag ska ersättas med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion är mycket bra, anser Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.2019-09-20T15:18:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/konsumentverkets-information-ger-forvirrade-resenarer/Konsumentverkets information ger förvirrade resenärerKonsumentverkets föreskrifter om skyldighet för trafikföretag att informera resenärer får skarp kritik av Svensk Kollektivtrafik. Det kommer inte att underlätta för resenärerna - snarare leder det till förvirring kring vilka regler som gäller, ger medlemmarna högre kostnader med låg nytta och begränsar möjlig konkurrens på marknaden. Det framgår av det yttrande som skickats in till Konsumentverket.2019-09-10T16:33:30+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nyvalda-ledamoter-till-jarnvagspolitisk-strategigrupp/Nyvalda ledamöter till järnvägspolitisk strategigruppStyrelsen tog beslut om nya ledamöter till Svensk Kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp på mötet den 4 september. Till ordförande valdes Per Wahlberg (M), Västernorrland och till vice ordförande valdes Monica Johansson (S), Region Sörmland.2019-09-10T16:26:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/valkomna-till-hostens-aktiviteter/Välkomna till höstens aktiviteter!Nu sätter vi igång med höstens aktiviteter och nätverksträffar. Här hittar du en sammanställning på allt som är planerat. Välkommen!2019-08-26T17:08:34+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/valkommen-utredning-om-nationellt-biljettsystem/Välkommen utredning om nationellt biljettsystemSvensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens utredning om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. I en intervju för SVT Nyheter betonar Helena Leufstadius vikten av att fortsätta med det samarbete och de standarder som branschen redan tagit fram. 2019-08-15T11:38:20+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/skenande-kostnader-stammer-inte/Almedalen: Skenande kostnader stämmer inteUnder Almedalsveckan höll Svensk Kollektivtrafik ett välbesökt seminarium om kollektivtrafikens kostnadsutveckling och vad som är en rimlig ökning i relation till medvetna politiska beslut för ett hållbart samhälle. 2019-08-15T10:56:09+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/liten-andel-trots-stort-intresse-for-nya-mobilitetstjanster/Liten andel trots stort intresse för nya mobilitetstjänsterTrots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och cykeldelning står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2019-07-02T13:47:11+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vara-seminarier-i-almedalen/Våra seminarier i AlmedalenVälkommen till Almedalen och Svensk Kollektivtrafiks seminarier 2019. I år arrangerar vi flera seminarier och deltar även på några i samarbete med andra organisationer.2019-06-28T10:29:12+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/positivt-med-avstandsberoende-reseavdrag---men-fusket-kommer-att-fortsatta/Positivt med avståndsberoende reseavdrag - men fusket kommer att fortsättaSvensk Kollektivtrafik välkomnar reseavdragskommitténs förslag om att göra reseavdraget avståndsberoende och ersätta avdraget med en skattereduktion. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet och göra systemet mer rättvist och jämställt. Vi är däremot kritiska till förslaget om att behålla tidsvinstregeln. Fusket kommer fortsätta och många landsbygdsbor med bristande kollektivtrafik kommer inte att kompenseras för att de inte kan använda bussen eller tåget när de arbetspendlar. 2019-06-26T10:51:22+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/glom-inte-bort-regional-trafik-vid-evakuering-och-rojning-vid-tagstorningar/Glöm inte bort regional trafik vid evakuering och röjning vid tågstörningarTrafikverkets föreslag på regional indelning vid röjning av havererade tåg tar inte hänsyn till helheten i landets regionala tågtrafiksystem. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar. 2019-06-07T11:06:42+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mindre-krangel-for-kameratillstand-i-nytt-lagforslag/Mindre krångel för kameratillstånd i nytt lagförslagSvensk Kollektivtrafik välkomnar förslag till undantag från tillståndsplikten för kollektivtrafiken i Kamerabevakningslagen. Mer ansvar läggs på branschen, men man slipper långa och byråkratiska ansökningsprocesser. 2019-06-07T11:03:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nystart-for-punktligare-tagtrafik/Nystart för punktligare tågtrafikNu satsar Svensk Kollektivtrafik på punktlighetsarbete i tågtrafiken. JBS har beslutat om ny organisation och nytt arbetssätt för branschinitiativet TTT – Tillsammans för Tåg i Tid, som gör ett omtag med ny organisation. För att komma till rätta med punktligheten krävs resurser och inte minst avsättning av arbetstid. Därför har Caj Rönnbäck från UL anlitats som tågstrateg, med ansvar för den nationella samordningen av punktlighetsarbetet hos våra medlemmar. 2019-06-07T10:12:03+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-sa-har-vill-vi-forbattra-reseavdraget/Debatt: Så här vill vi förbättra reseavdragetDagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik och riktar sig mer till högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil istället för att underlätta för de landsortsbor som verkligen är beroende av bilen för arbetspendling. Dessutom är knappast något annat avdrag utsatt för så mycket fusk och det måste åtgärdas. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i DN den 31 maj inför Reseavdragskommittén kommande betänkande.2019-05-31T08:47:47+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/skarp-kritik-mot-lagforslag-om-taxameter/Skarp kritik mot lagförslag om taxameterFörra året beslutades att taxameterdispenser skulle upphöra och ersättas av ett system med en alternativ utrustning till taxametrar kopplade till en beställningscentral. Svensk Kollektivtrafik har besvarat Transportstyrelsens remiss om kompletterande föreskrifter och har kritik både mot lagförslaget och kompletteringen. 2019-05-24T14:29:59+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nya-medarbetare-pa-plats/Nya medarbetare på platsTvå nya medarbetare finns nu på plats på Svensk Kollektivtrafiks kontor - Annarella Löfblad och Caj Rönnbäck.2019-05-24T14:22:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kristoffer-tamsons-ny-ordforande-for-svensk-kollektivtrafik/Kristoffer Tamsons ny ordförande för Svensk KollektivtrafikPå årsstämman för Svensk Kollektivtrafik den 22 maj 2019 valdes Kristoffer Tamsons (M) till ny ordförande. Kristoffer Tamsons är trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.2019-05-22T10:35:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/seminarium-om-upphandlingar/Taxameter, viten och upphandlingskrav på seminariumNärmare 50 personer träffades på årets upphandlingsseminarium för Serviceresor som Svensk Kollektivtrafik arrangerade tillsammans med Svenska Färdtjänstföreningen. I programmet ingick bland annat frågor som upphandlingskrav med sociala villkor, för- och nackdelar med taxiavtalet samt vad som är tänkt att ersätta taxameterdispenserna.2019-05-17T11:30:55+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/har-finns-alla-kommande-upphandlingar/Här finns alla kommande upphandlingarHälften av alla bussar i RKM-trafik ska upphandlas mellan 2019 och 2022 och minst 60 upphandlingar är på gång. Det framgår av det senaste upphandlingsschemat som Svensk Kollektivtrafik tagit fram.2019-04-12T16:10:32+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/medlemskritik-mot-trafikverkets-rutiner/Medlemskritik mot Trafikverkets rutinerTrafikverkets rutiner för att handlägga regressrätten är alldeles för krångliga, anser ett antal av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar. Svensk Kollektivtrafik har därför sammanställt synpunkter och önskemål på förbättringar och skickat till Trafikverket. 2019-04-12T16:04:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/branschupprop-om-ertms/Branschupprop om ERTMSStaten måste ta alla kostnader för järnvägens nya signalsystem ERTMS. Det är budskapet i det upprop som skickats till Trafikutskottets politiker från Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna och andra branschintressenter.2019-04-05T16:23:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/annarella-ny-medarbetare/Annarella Löfblad ny medarbetareSvensk Kollektivtrafik välkomnar Annarella Löfblad som ny projektledare inom hållbarhet, tillgänglighet och miljö. Hon kommer att arbeta med frågorna i vår löpande verksamhet, med remissvar, rapporter, samverkan med bransch och myndigheter, nätverk och expertstöd åt våra medlemmar.2019-03-22T09:17:45+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kristoffer-tamsons-nominerad-till-ordforande2/Kristoffer Tamsons nominerad till ordförandeVid Svensk Kollektivtrafiks styrelsemöte den 21 mars presenterades valberedningens förslag på ny styrelse. Till ny ordförande föreslås Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.2019-03-21T15:00:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/geofencing-okar-sakerheten-for-gasbussar/Geofencing ökar säkerheten för gasbussarSvensk Kollektivtrafik deltog idag på ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av gasbussolyckan som skedde i Stockholm, tillsammans med andra representanter från branschen. Svensk Kollektivtrafik ser mycket allvarligt på olyckan och anser att det är angeläget att en olycka av detta slag utreds och analyseras även ur ett systemperspektiv, inte minst för att upprätthålla resenärernas förtroende för kollektivtrafik som säker och pålitlig.2019-03-15T15:59:11+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nytt-forslag-oppnar-for-okad-kamerabevakning-i-kollektivtrafiken/Nytt förslag öppnar för ökad kamerabevakning i kollektivtrafikenKollektivtrafikbranschen undantas från ansökningstvånget i Kamerabevakningslagen. Det framgår av förslaget från kamerabevakningsutredningen som lämnades till Justitiedepartementet den 27 februari. 2019-02-27T15:14:30+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rapport-allt-fler-valjer-kollektivtrafiken/Rapport: Allt fler väljer kollektivtrafikenKollektivtrafiken har fått nya resenärer, och de är dessutom allt nöjdare. Det visar analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern.2019-02-26T10:07:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/enade-eu-krav-om-rena-fordon/Enade EU-krav om rena fordonLagstiftarna i EU har nu lyckats enas om uppdaterade upphandlingskrav i direktivet om rena och energieffektiva vägfordon (Clean Vehicle Directive, CVD). För svensk del ställs krav på att minst 45 procent av de offentligt upphandlade bussarna ska vara klara kraven i direktivet. Målet är satt på nationell nivå så det ges möjlighet att fördela ansvaret mellan olika regioner. 2019-02-18T16:35:03+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/varje-upphandling-kraver-medvetna-val/Varje upphandling kräver medvetna valSvensk Kollektivtrafik och våra medlemmars gemensamma mål är en attraktiv, säker, hållbar och effektiv kollektivtrafik. Extrakraven i upphandlingarna är medvetna val för att stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerhet och miljö. Vi tillbakavisar därför kritiken från Sveriges Bussföretag, replikerar vd Helena Leufstadius i Dagens Samhälle 8 februari.2019-02-08T12:55:21+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/resenarerna-nojda-med-fardtjanst-och-sjukresor2/Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresorBra bemötande, korta svarstider vid beställning och god tidpassning − det är det viktigaste för att resenärerna inom färdtjänst och sjukresor ska känna sig nöjda. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning ANBARO som baseras på svar från 52 000 personer i hela landet under 2018. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.2019-02-05T09:59:40+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rapport-kollektivtrafik-okar-tillvaxt-och-sysselsattning/Rapport: Kollektivtrafik ökar tillväxt och sysselsättningKollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen i Sverige, visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den ökade tillgängligheten har i sin tur värdefulla effekter på sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten.2019-01-28T10:39:07+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/positivt-med-foto-for-battre-framkomlighet/Foton av felparkering kan ge snabbare bussarSvensk Kollektivtrafik ser positivt på att ansvariga politiker i Region Stockholm nu återigen driver frågan om att bussar ska få möjlighet att fota felparkerade bilar och andra hinder för framkomligheten i Stockholms kollektivtrafik.2019-01-23T16:09:47+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/sokes-projektledare-med-fokus-pa-hallbarhet-tillganglighet-och-trygghet/Sökes: projektledare med fokus på hållbarhet, tillgänglighet och trygghetVill du vara med och bidra till framtidens kollektivtrafik? Då kan det här vara en tjänst för dig. Svensk Kollektivtrafik har stora ambitioner och är en organisation på frammarsch. Nu satsar vi på att ytterligare öka servicen till våra medlemmar.2018-12-20T16:45:43+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/studieresa-till-new-york/Studieresa till New YorkFölj med på fyra intensiva dagar i New York den 28 april - 2 maj 2019. Svensk Kollektivtrafik anordnar en studieresa i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige för att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller trygghet i kollektivtrafiken. 2018-12-17T14:59:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-rekommendation-fran-indexradet/Indexrådet rekommenderar LCI före AKI i nya avtalDet branschgemensamma Indexrådet har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av buss i linjetrafik och skolskjuts, bland annat att tillämpa LCI som baskomponent för löneutveckling i indexkorgen.2018-12-12T14:08:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/missvisande-fakta-om-kollektivtrafikens-miljoutslapp/Missvisande fakta om kollektivtrafikens miljöutsläppIndikatorerna på 2030-sekretariatets webbsida om fossiloberoende vägtrafik 2030 är helt missvisande, skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Partnersamverkan i en skrivelse. Enligt indikatorn på webbsidan har kollektivtrafik sämst måluppfyllelse av samtliga redovisade indikatorer, 4,9 procent, medan personbilstrafiken ligger på 39 procent, lastbilstrafiken på 28 procent och hela vägtrafiken på 25 procent. Men siffrorna stämmer inte.2018-11-08T16:47:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remiss-risk-for-okade-kostnader-for-sarskilda-persontransporter/Risk för ökade kostnader för särskilda persontransporterDen statliga utredningen Samordning av särskilda persontransporter levererar tyvärr inte tillräckliga förslag vad det gäller att öka samordningen och enbart parter som redan drivs av att öka samordningen kan dra nytta av förslagen. Alla berörda parter risker dock att drabbas av kostnadsökningar. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående utredningen.2018-11-01T09:38:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/omfattande-jarnvagsregler-med-forandringsbehov/Omfattande järnvägsregler med förändringsbehovSvensk Kollektivtrafik har besvarat Trafikverkets samråd kring järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) för 2020. Regleringen är omfattande och tydligheten har ökat över åren, men tyvärr är den inte tillräckligt fullständig för att ge klarhet i hur trafiken får bedrivas. 2018-11-01T09:37:03+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rekordmanga-besokare-pa-persontrafik/Rekordmånga besökare på PersontrafikEtt stort tack till alla som var med och slog rekord på årets Persontrafik i Stockholm med 6400 besökare och 1133 seminariebesökare - en ökning på 12 procent.2018-10-26T17:43:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ingrid-dreyer-ska-bevaka-eu-fragorna-for-norden/Ingrid Dreyer ska bevaka EU-frågorna för NordenIngrid Dreyer är nyanställd som nordisk EU-bevakare med stationering i Bryssel på UITP-kontoret. 2018-10-26T17:39:22+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ruter-vann-filmtavlingen/Ruter vann filmtävlingenDet blev Ruter som vann filmtävlingen "Best of Nordic Public Transport 2018."2018-10-26T17:31:32+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uppsats-om-hogkvalitativa-bussystem-far-60-000-kronor/Uppsats om högkvalitativa bussystem får 60 000 kronorÅrets bästa examensarbete på temat ”Kollektivtrafik på väg” har korats och priset på 60 000 kr går till Frida Odbacke, Lunds universitet, för examensarbetet ”Bedömningsverktyg för svensk BRT – Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige”2018-10-23T14:59:07+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafiken-okar-kommunernas-och-landstingens-skatteintakter-med-nastan-3-miljarder-kronor/Kollektivtrafiken ökar kommunernas och landstingens skatteintäkter med nästan 3 miljarder kronorKollektivtrafiken ökar kommunernas, landstingens och regionernas skatteintäkter med 2,93 miljarder kronor per år. Det visar en ny rapport som WSP har tagit fram uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken tas bort skulle 106 000 arbetstillfällen försvinna och bruttolönerna i Sverige minska med över 9 miljarder kronor.2018-10-23T14:32:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bristande-uppfoljning-av-transportpolitiska-mal/Bristande uppföljning av transportpolitiska målPartnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har funnit en rad brister och felaktigheter i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Det skriver Partnersamverkan i en skrivelse till Trafikanalys. 2018-10-19T11:47:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/persontrafik/Persontrafiktips!Över hundra seminarier om kollektivtrafik på tre dagar. Här kommer några tips från oss Svensk Kollektivtrafik. 2018-09-25T16:37:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bidra-till-seminarieprogrammet-for-uitp-global-public-transport-summit-2019/Bidra till seminarieprogrammet för UITP Global Public Transport Summit 2019Nu finns en unik möjlighet att bidra med programinnehåll till UITP Global Public Transport Summit som arrangeras i Stockholm 9-12 juni 2019. 2018-09-25T16:14:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vasttrafik-far-trafikeringstillstand-for-21-metersbussar/Västtrafik får trafikeringstillstånd för 21-metersbussarTransportstyrelsen har nyligen meddelat att Västtrafik ges tillstånd för trafikering med 21,0 meter långa enkelledade bussar. 2018-09-25T16:05:58+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nu-ar-bus-nordic-ny-standard-for-bussar/Nu är Bus Nordic ny standard för bussarNu finns den nordiska standarden Bus Nordic redo för att användas. Dokumentet är tänkt att utgöra en rekommenderad standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige och Norden. Bus Nordic beskriver de funktionskrav som branschen har enats om och ersätter det tidigare dokumentet Buss2014. 2018-08-20T16:53:04+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/filma-och-vinn-ett-seminariepass-till-uitp-2019/Filma och vinn ett seminariepass till UITP 2019Är du bäst på att skapa en film på max tre minuter och presentera goda exempel från den nordiska kollektivtrafiken? Tveka i så fall inte utan skicka in ditt bidrag senast den 24 september. 2018-08-15T15:47:48+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rimligt-att-fastighetsagare-aterfor-varden-vid-infrastruktursatsningar/Rimligt att fastighetsägare återför värden vid infrastruktursatsningarÖka möjligheterna till värdeåterföring vid infrastrukturinvesteringar, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande. Det vore rimligt att fastighetsägare återför delar av värdestegringen till samhället om deras fastigheter ökat i värde vid offentliga investeringar i infrastruktur. Dessutom kan återföringen öka genomförandetakten för viktiga investeringar.2018-08-08T15:24:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-regional-indelning-ger-battre-samordning-med-myndigheterna/Ny regional indelning ger bättre samordning med myndigheternaSvensk Kollektivtrafik ställer sig i sitt remissvar bakom Indelningskommitténs förslag om en gemensam regional indelning för tio statliga myndigheter. Förslaget kommer att förbättra samordningen med RKM, landstingen, regionerna, kommunerna och myndigheterna. 2018-08-08T15:20:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nu-finns-modellavtal-for-skolskjuts/Nu finns modellavtal för skolskjutsKollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA har tagit fram modellavtal och bilagor som ett stöd och en vägledning för upphandling av skolskjuts. Dokumenten skapar förutsättningen för hur upphandling ska genomföras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet. 2018-07-05T14:29:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uppdaterat-miljoprogram-med-bilagor/Uppdaterat miljöprogram med bilagorDet branschgemensamma miljöprogrammet har uppdaterats och är klart att användas. 2018-07-05T14:24:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nu-ar-bus-nordic-godkand/Nu är Bus Nordic godkändDen nordiska busstandarden Bus Nordic är nu godkänd av samtliga parter i Norge, Finland, Island och Sverige. Syftet är att det nya dokumentet ska ersätta Buss2014 och utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige samt beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om. 2018-07-05T09:47:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rekommendation-for-renoverade-bussar/Rekommendation för renoverade bussarKollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har tagit fram en rekommendation för att säkerställa kvaliteten på renoverade bussar i upphandlad trafik.2018-07-04T17:16:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/almedalsseminarium-med-klimatnytta/Almedalsseminarium med klimatnyttaDet blev en livlig debatt om kollektivtrafiken och klimatet när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan. Rapportens prognos är att redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. 2018-07-04T09:28:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rapport-sa-har-kan-kollektivtrafiken-bidra-till-minskade-klimatutslapp/Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläppRedan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 3 juli. 2018-07-03T14:09:25+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/svensk-kollektivtrafik-i-almedalen/Svensk Kollektivtrafik i AlmedalenSka du till Almedalen? Svensk Kollektivtrafik medverkar vid flera olika seminarier under Almedalsveckan, och flera av våra medlemmar finns också med i programmet. 2018-06-29T15:31:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/okad-samverkan-kraver-okad-dialog/Ökad samverkan kräver ökad dialogUtredningen om samordning av särskilda persontransporter har nu överlämnat ett lagförslag till departementet. Utredaren Anita Johansson vill ersätta de nuvarande lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån utredningens uppdrag att fokusera på möjligheter till ökad samordning utan att det ska innebära en försämrad kvalitet för resenärerna. 2018-06-29T11:20:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samtal-om-kompetensforsorjning/Samtal om kompetensförsörjningSvensk Kollektivtrafik har deltagit i ett rundabordssamtal angående kompetensförsörjning för kollektivtrafiken i stockholmsregionen under ledning av SLL:s Landstingsdirektör Malin Frenning. 2018-06-29T10:28:33+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debattartikel-om-busskritik/Debattartikel om busskritikKollektivtrafiken upphandlas på ett väl genomtänkt sätt. De extrakrav som ställs är medvetna val som förväntas gynna kunderna, stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerheten. Vi tillbakavisar därför den onyanserade och obefogade kritiken från Sveriges Bussföretag. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Västtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.2018-06-27T10:24:11+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stort-intresse-for-bus-nordic/Stort intresse för Bus NordicDrygt 30 intresserade representanter från RKM, trafikföretag och busstillverkare deltog på seminariet om Bus Nordic i Stockholm den 13 juni. 2018-06-15T15:26:31+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/hearing-om-framtidens-drivmedel/Hearing om framtidens drivmedelVad blir framtidens drivmedel? Det var en av frågeställningarna på Trafikutskottets hearing den 13 juni. Partnersamverkans ordförande Helena Leufstadius inledde hearingen med att redogöra bland annat för Partnersamverkans gemensamma arbete inom upphandlingsområdet. 2018-06-15T12:59:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/onyanserad-kritik-mot-bussrapport/Onyanserad kritik i bussrapportSveriges Bussföretags senaste rapport, ”Detaljstyrning gynnar inte kollektivtrafikens kunder” är onyanserad. Rapporten ger kritik på en övergripande nivå - men säger inget om vilka val som har gjorts. 2018-05-31T15:30:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tagforseningar-och-regionalbanor-pa-jbs-mote/Tågförseningar och regionalbanor på JBS-mötePå styrelsemötet för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum den 17 maj diskuterades årets tre fokusområden; punktlighet, kompetensförsörjning och kapacitet.2018-05-31T15:23:12+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vasttrafik-vard-for-uitp-traff/Västtrafik värd för UITP-träffDen 28-29 maj höll UITP den första träffen för “Organizing Authorities Assembly“, motsvarigheten till regionala kollektivtrafikmyndigheter från hela världen. 2018-05-31T15:17:07+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nedrakning-i-eu-for-konkurrensutsatt-jarnvag/Nedräkning i EU för konkurrensutsatt järnvägRedan 2024 ska upphandling av tåg genom konkurrens vara en självklarhet och direkttilldelning av trafik bara ske i undantagsfall. Men hur kommer vi dit? Det var temat på den workshop som DG Move höll i Bryssel 30 maj.2018-05-31T14:37:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/50-atgarder-for-att-minska-kollektivtrafikens-kostnader/50 åtgärder för att minska kollektivtrafikens kostnaderDe regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en rapport som identifierar 50 åtgärder som kan minska kollektivtrafikens kostnader, effektivisera verksamheten och frigöra resurser som kan användas för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. 2018-05-28T14:01:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fler-informationsalternativ-for-att-oka-baltesanvandningen/Fler informationsalternativ för att öka bältesanvändningenAudiovisuell information kan ha större effekt på bältesanvändandet än ljudmeddelanden vid busslinjetrafik över kortare sträckor med lägre hastighet och täta stopp. Det skriver Svensk Kollektivtrafik sitt remissvar till Transportstyrelsen om skyldighet att informera ombord på samtliga bussar.2018-05-24T09:00:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nej-till-baltesutrop-pa-alla-bussar/Nej till bältesutrop på alla bussarSvensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag säger nej till Transportstyrelsens förslag att införa krav på bussförare, gruppledare, ombordpersonal och ledsagare att de ska informera om skyldigheten att använda bälte i samtliga busstyper i Sverige. I en skrivelse till Transportstyrelsen förklarar de varför. 2018-05-08T14:28:40+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/seminarium-om-bus-nordic/Seminarium om Bus NordicDet nya upphandlingsdokumentet Bus Nordic är snart färdigt för användning. Därför anordnar Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, ett seminarium den 13 juni för att presentera nyheterna och möjligheterna med dokumentet. 2018-05-04T14:45:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samarbete-med-tryggare-sverige/Samarbete med Tryggare SverigeSvensk Kollektivtrafik går in som partner i den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. Startskottet blir en workshop kring trygghets- och säkerhetsfrågor i kollektivtrafiken. 2018-04-27T11:49:26+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/trafikanalys-motte-upp-branschens-kritik/Trafikanalys mötte upp branschens kritikInnan årsskiftet skickade Partnersamverkan en starkt kritisk skrivelse till Trafikanalys angående kollektivtrafikens statistik. Den 16 april bjöd därför Trafikanalys in branschen till möte. 2018-04-27T08:56:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/okat-fokus-pa-innovation/Ökat fokus på innovationHur använder vi innovation som drivkraft för att utveckla kollektivtrafiken? Den 25 april träffades ett 40-tal personer från Svensk kollektivtrafiks medlemsföretag i Stockholm för att hitta nya former för att stärka branschens kunskap och samarbeten i frågan. 2018-04-26T16:10:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/regeringen-foreslar-strategi-for-levande-stader/Regeringen föreslår strategi för levande städerNu lanseras den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Strategin pekar ut riktningen för hur nya och befintliga städer i Sverige ska blir mer hållbara och attraktiva för människor. 2018-04-13T13:32:09+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/okad-sakerhet-i-bussar-utreds/Ökad säkerhet i bussar utredsSvensk Kollektivtrafik blev tillsammans med andra nationella företrädare inbjudna till ett möte på Näringsdepartementet den 4 april. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för passagerare i buss.2018-04-13T13:28:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-lag-om-jarnvag/Ny lag om järnvägRiksdagen beslutade den 21 mars om att anta en lag ”Ny järnvägstrafik”. De viktigaste regleringarna är bestämmelser om skadeståndsansvar vid resor med tunnelbana eller spårväg. 2018-03-26T10:10:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samverkan-ger-hallbar-turism-i-sverige/Samverkan ger hållbar turism i SverigeDialog och samverkan mellan RKM och andra aktörer i samhället är viktigt för att skapa en hållbar turism och en växande besöksnäring. 2018-03-23T08:58:48+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ja-till-fri-kollektivtrafik-for-unga/Ja till fri kollektivtrafik för ungaDet är positivt att staten främjar fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Satsningen har många positiva effekter, bland annat kan den bidra till meningsfull fritid och sysselsättning för ungdomar.2018-03-07T09:53:14+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fler-vill-resa-med-kollektivtrafiken/Fler vill resa med kollektivtrafikenAllt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. 2018-03-06T10:02:30+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/langsiktigt-biodrivmedel-efterlyses/Långsiktigt biodrivmedel efterlysesSvensk Kollektivtrafik efterlyser långsiktighet för produktion och användande av biodrivmedel, och ett helhjärtat statligt engagemang för en kraftfull utbyggnad av produktionen av biodrivmedel baserat på hållbara råvaror. Det framgår av remissvaret till Miljö- och energidepartementet.2018-03-05T11:47:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ul-med-i-anbaro/UL med i ANBAROUL har i februari anslutit sina anordnade sjukresor till Svensk Kollektivtrafiks branschgemensamma kvalitetsundersökning ANBARO. 2018-02-23T10:53:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uppstartsmote-for-nya-samverkansavtal/Uppstartsmöte för nya samverkansavtalNu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.2018-02-22T16:32:24+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mattias-blir-expert-pa-overvakning/Mattias blir expert på övervakning Mattias Andersson, utredare på Svensk Kollektivtrafik, kommer att ingå som expert i Justitiedepartementets kommande utredning om möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas.2018-02-14T15:39:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nytt-forslag-begransar-oppen-marknad/Nytt förslag begränsar öppen marknadSvensk Kollektivtrafik håller inte med EU-kommissionen i sitt remissvar om att det bör införas ett tillståndsförfarande för nationell linjetrafik för sträckor som är kortare än 100 kilometer. 2018-02-14T15:36:43+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/hoga-betyg-for-fardtjanst-och-sjukresor/Höga betyg för färdtjänst och sjukresor9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning Anbaro som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet under 2017. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan. 2018-02-13T10:02:29+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/hastverk-av-regeringen/Hastverk av regeringenSvensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Bussföretag begärt ett tillfälligt undantag från förbudet för bussförare att hålla mikrofonen till kommunikationsradio i handen under färd. 2018-02-02T10:58:17+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/aktuella-eu-regleringsfragor-pa-jarnvagsomradet/Aktuella EU-regleringsfrågor på järnvägsområdetDen 22 januari träffade Svensk Kollektivtrafik och andra branschföreträdare Näringsdepartementet för information och dialog om pågående järnvägsfrågor. 2018-02-02T10:29:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/eu-diskvalificerar-biodiesel/EU diskvalificerar biodieselDet är positivt att EU-kommissionen vill minska transportsektorns miljöpåverkan genom ökad användning av förnybara bränslen och teknik som möjliggör emissionsfri drift, men det är negativt att EU-kommissionens förslag diskvalificerar dieselteknologi även för biodieseldrift, medan fossil naturgas accepteras för användning i gasmotorer. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar till Näringsdepartementet angående Ändring av direktiv (2009/33/2009), främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.2018-02-02T10:23:23+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/satsning-pa-krisberedskap/Satsning på krisberedskapTransportsektorns samverkan inför samhällsstörningar, TP SAMS, är nu inte längre bara ett projekt. Med finansiering av staten kommer Trafikverket att upprätta ett kansli som tillsammans med styrelsen ska driva fortsatt arbetet kring krisberedskap och samhällsstörningar. 2018-02-02T10:05:58+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/jarl-eliassen-blir-projektledare-for-uitp-global-summit-2019/Jarl Eliassen blir projektledare för UITP Global Summit 2019Jarl Eliassen, som arbetat på UITP i Bryssel för kollektivtrafikmyndigheterna i Norge, Sverige och Finland sedan 2014 slutar den 1 mars. Han tillträder istället en tjänst som projektledare hos Trafikförvaltningen SLL för UITP Global Summit 2019 i Stockholm. 2018-01-26T13:40:02+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/eu-fokuserar-pa-stadsutveckling/EU fokuserar på stadsutvecklingEU-kommissionen planerar att publicera en ny urban agenda nästa år. Plattformen kommer att innehålla förslag och lagförslag som berör bland annat kollektivtrafik. Men här ryms också frågor som berör klimatpåverkan, luftkvalité, stadsplanering och projektfinansiering för ökad effektivitet i den europeiska kollektivtrafiken. Agendan var en av frågorna som diskuterades på UITPs EU-kommittés möte i Bryssel den 24 januari. 2018-01-26T13:38:54+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-ordforande-for-partnersamverkan/Ny ordförande för PartnersamverkanSvensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Ordförandeskapet är roterande mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL. Fördubblingsmålet och Avtalsprocessen står högst på aktivitetslistan under året. 2018-01-25T10:00:27+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/full-fart-pa-kolla/Full fart på KollAUnder ledning av ordförande Ewa Rosén hölls Årskonferens för KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté, i Stockholm med nästan femtio engagerade deltagare. 2018-01-18T16:01:31+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nu-upphandlar-vi-anbaro/Nu upphandlar vi ANBAROBarometern för anropsstyrd trafik, Anbaro är en landsomfattande undersökning kring attityder och resvanor hos färdtjänst- och sjukreseresenärer sedan 2004. 2018-01-15T16:07:56+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vinterdackskrav-for-tunga-vagfordon/Vinterdäckskrav för tunga vägfordonNäringsdepartementet har föreslagit att tunga vägfordon (till exempel bussar) ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga axlar under tiden 1 december till 31 mars när det är vinterväglag. 2018-01-15T16:02:04+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/okad-kollektivtrafik-hojer-trafiksakerheten/Ökad kollektivtrafik höjer trafiksäkerhetenTrafikanalys har i sin rapport Ny målstyrning för trafiksäkerheten analyserat hur utvecklingen sett ut för antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken och föreslagit hur målsättningarna ska formuleras i framtiden. Svensk Kollektivtrafik delar Trafikanalys uppfattningar om målsättningar, bland annat att halvera antalet omkomna i trafiken från 2015 till 2030 och skriver att åtgärder som ökar kollektivtrafikandelen bör användas att höja trafiksäkerheten i vägtrafiken.2018-01-15T15:58:24+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/almedalsveckan2/Almedalsveckan2018-01-08T11:31:26+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/persontrafik-2018/Persontrafik 20182018-01-08T11:28:07+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nytt-reseavdrag-maste-minska-klimatutslappen-och-stoppa-fusket/Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusketDet är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.2017-12-21T13:40:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-vagledning-for-trygghet-och-sakerhet/Ny vägledning för ökad säkerhet och trygghetPartnersamverkan har tagit fram en ny vägledning om vikten av trafikhändelserapportering (THR). 2017-12-20T10:40:31+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/vdforvaltningschefsmote5/VD/Förvaltningschefsmöte2017-12-18T12:33:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/50-atgarder-som-kan-minska-kollektivtrafikens-kostnader/50 åtgärder som kan minska kollektivtrafikens kostnaderDe regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en rapport som identifierar 50 åtgärder som kan minska kollektivtrafikens kostnader, effektivisera verksamheten och frigöra resurser som kan användas för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. 2017-12-11T14:01:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stark-samverkan-vid-samhallsstorningar/Stark samverkan vid samhällsstörningarDet blev en Grand Final när TP SAMS höll sitt sista styrelsemöte efter etableringsfasen som varat i tre år, med besök på Regeringskansliet där styrelsen diskuterade med infrastrukturministern Tomas Eneroth om transportsektorns förutsättningar för att medverka i planeringen för höjd beredskap inom ramarna för det civila försvaret. 2017-12-01T15:01:34+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/oka-underhallet-av-de-regionala-banorna/Öka underhållet av de regionala banornaTrafikverkets nedprioritering av medel för underhåll för de s.k. lågtrafikerade regionala banorna är mycket negativt. Enligt Trafikverkets förslag prioriteras de ner för att ta igen eftersatt underhåll på de högtrafikerade transportflödena, men detta kommer att leda till ett försämrat tillstånd. Resenärer på dessa banor skapar underlag för resande på stambanorna, och på vissa av dessa banor fortsätter upp till 50 % av resenärerna sedan sin resa med ett annat tåg på stambanan. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.2017-12-01T14:40:44+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stark-branschkritik-mot-felaktig-statistik/Stark branschkritik mot felaktig statistikDen officiella kollektivtrafikstatistiken från Trafikanalys har stora brister. Det anser branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth. 2017-11-30T09:43:15+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kommande-upphandlingar-i-kollektivtrafiken-2017-2022/Kommande upphandlingar i kollektivtrafiken 2017-2022Som planeringsverktyg för beställare och trafikföretag har Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT tagit fram en sammanställning av planerade kollektivtrafikupphandlingar 2017 till och med 2022. 2017-11-24T09:29:35+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ris-och-ros-till-oversyn-av-forordning/Ris och ros till översyn av förordningEU-kommissionen gör en översyn av tågpassagerarförordningen och Svensk Kollektivtrafik har besvarat ett samråd kring detta, utsänt av Justitiedepartementet. Den nuvarande förordningen har gällt sedan 2009 och en hel del har hänt sedan dess. Bland annat har rättigheter för personer med funktionsnedsättningar kommit mer i fokus, konsumentorganisationerna har visat missnöje kring hur regler efterföljts samt att paragrafen om force majeure har blivit upphävd genom domstolsbeslut.2017-11-24T09:14:12+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-version-av-miljoprogrammet-pa-gang/Ny version av Miljöprogrammet på gångNu startar arbetet med uppdatering av Miljöprogrammet och miljökravsbilagorna. 2017-11-23T10:10:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forandrad-trangselskatt-i-stockholm/Förändrad trängselskatt i StockholmSvensk Kollektivtrafik ställer sig bakom Sverigeförhandlingens förslag angående förändringar av trängselskatterna i Stockholm från 2020. Förändringarna består bland annat i att trängselskatt tas ut en halvtimme tidigare på morgonen, högre avgiftsnivå under högtrafikmånaderna och dag före vissa helgdagar.2017-11-21T10:54:16+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-ordforande-i-indexradet/Ny ordförande i IndexrådetChristine Leppänen, ‎Trafik- och planeringschef på Jönköpings Länstrafik, är ny ordförande i det branschgemensamma Indexrådet. 2017-11-07T09:29:07+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/eu-beslut-kan-ge-problem-for-svenska-biobranslen2/EU-beslut kan ge problem för svenska biobränslen.Den 23 oktober röstade EUs miljöutskott om villkoren för biobränslen under perioden 2021-2030, och utslaget innebär problem för svenska biobränslen.2017-11-01T09:17:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/temadag-om-upphandling-av-skolskjuts2/Ny temadag om upphandling av skolskjutsPartnersamverkan genomför ytterligare en träff om upphandling av skoltrafik då intresset har visat vara väldigt stort. Nästa tillfälle är i Göteborg den 4 december 2017.2017-10-30T09:45:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bestallaransvar-i-den-upphandlade-kollektivtrafiken/Varför nämns inte Avtalsprocessen i utredningen om beställaransvar?Styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tycker det är märkligt att det gemensamma arbetet för den upphandlade kollektivtrafiken inom ramen för Avtalsprocessen inte alls har nämnts i regeringens utredning om beställaransvar inom yrkestrafiken, delrapport 3 i regeringsuppdrag N2015/06815/MRT. Därför har partnerna bakom Partnersamverkans Avtalsprocess skickat in en skrivelse till regeringen.2017-10-26T16:36:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/go-ahead-ny-associerad-medlem/Ny associerad medlemVi välkomnar Go-Ahead som ny associerad medlem hos Svensk Kollektivtrafik.2017-10-26T12:32:06+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/e-learningkoncept-for-certifiering-av-bussforare/E-learningkoncept för certifiering av bussförareJust nu pågår ett intensivt arbete med att vidareutveckla Svensk Kollektivtrafiks utbildningskoncept Förarcertifiering för buss där 10 medlemsföretag är med. 2017-10-26T12:27:15+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nystartat-natverk-for-trafikutveckling/Nystartat nätverk för TrafikutvecklingEtt helt nytt nätverk har startat efter önskemål från medlemmar och vänder sig till alla som arbetar med trafikplanering, trafikutveckling och trafikstrategi. Den 24 oktober samlades ett tjugotal medlemmar från hela Sverige för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. 2017-10-26T10:20:57+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lena-thorin-far-innovationsuppdrag/Lena Thorin får innovationsuppdragIntresset för innovationsfrågor ökar inom kollektivtrafiken. För att skapa en nationell samverkan inom området arrangerar Svensk Kollektivtrafik under 2018 för första gången ett innovationsseminarium för sina medlemmar. Lena Thorin är utvecklingschef på Värmlandstrafik och har fått i uppdrag att organisera arrangemanget.2017-10-18T14:59:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2018-01-17-kollektivtrafikens-avtalskommitte-arskonferens/Årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté2017-10-16T13:29:34+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mindre-statistik-gor-det-inte-battre/Mindre statistik ger inte bättre resultatSvensk Kollektivtrafik har lämnat synpunkter på Trafikanalys förslag om ändringar i statistiken för regional kollektivtrafik. Generellt innebär förslaget en försämring eftersom färre variabler kommer att samlas in.2017-10-12T16:00:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-ledamot-och-verksamhetsplaner-pa-kolla-mote/Ny ledamot och verksamhetsplaner på KollA-möteKollA - Kollektivtrafikens Avtalskommittés ordinarie möte genomfördes den 22 september och då för första gången med ny ordförande, Ewa Rosén. Även en ny deltagare presenterade, Conny Malmström från Östgötatrafiken. Han ersätter Johan Wadman från UL. 2017-10-05T13:45:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/trafikutveckling-far-eget-natverk/Trafikutveckling får eget nätverkDen 24 oktober är det dags för uppstart för Svensk Kollektivtrafiks nya medlemsnätverk för de som arbetar med trafikplanering, trafikutveckling och trafikstrategi. 2017-10-05T13:35:32+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tipsa-persontrafik/Tipsa PersontrafikUnder de tre mässdagarna 22-24 oktober kommer deltagarna att erbjudas ett unikt seminarieprogram riktat till alla som på något sätt är verksamma inom kollektivtrafiken. Nu bjuder vi in dig att komma med förslag på det som du vill lyssna på! 2017-10-05T13:31:58+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rapport-och-workshop-om-anropsstyrd-trafik/Rapport och workshop om anropsstyrd trafikDen 23 oktober arrangerar Svensk Kollektivtrafik och Taxiförbundet en inspirationsdag i Stockholm med utgångspunkt i en ny rapport: "Sveriges hemligaste kollektivtrafik". Rapporten är en kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige som Taxiförbundet har tagit fram. 2017-10-05T13:13:45+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/framgang-for-nordens-eu-arbete/Framgång för nordens EU-arbeteDen nordiska delegationen inom UITP:s EU Committé har lyckats driva igenom att UITP antar en ny position rörande elektriska bussar och förnyelsebara drivmedel. De har också drivit igenom att det ska finns en samstämmighet mellan EU:s mål för produktion och tillgänglighet av förnybar energi och bränsle till överkomliga priser. Det framgick på det senaste mötet den 19 september, där Svensk Kollektivtrafik representerades av vd Helena Leufstadius. 2017-10-05T11:34:15+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fullsatt-kurs-om-upphandling-av-skolskjuts/Fullsatt kurs om upphandling av skolskjutsTa tillvara den samlade kompetensen hos trafikföretag och hos kollegor på kommuner, länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vid upphandling av skolskjuts. Det var en av lärdomarna som deltagarna fick med sig från Partnersamverkans temadag om upphandling av skolskjuts. 2017-10-03T16:58:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-12-11-arskonferens-for-samtliga-medlemmar/Årskonferens för samtliga medlemmar2017-09-18T13:51:34+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafikens-samhallsnytta-blir-film/Kollektivtrafikens samhällsnytta blir filmSvensk Kollektivtrafiks rapport om Kollektivtrafikens samhällsnytta har nu sammanfattats i en animerad film. 2017-09-13T16:28:17+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/digitalisering-underlattar-for-studentrabatter/Digitalisering underlättar för studentrabatterEtt digitaliserat informationsflöde underlättar för studenter att bevisa att de har rätt till studentrabatter. Därför föreslår Svensk Kollektivtrafik att en förordning om redovisning av studier uppdateras i samband med anpassningen till den nya dataskyddsförordningen.2017-09-13T12:26:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kritik-mot-kameraforslag/Kritik mot kameraförslagNytt lagförslag om kamerabevakning identifierar branschen som utsatt men gör det inte lättare.2017-09-13T10:50:15+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stark-anvandarnas-stallning-i-delningstjansterna/Stärk användarnas ställning i delningstjänsternaDet är viktigt att de nya delningstjänsterna kompletterar, och inte konkurrerar med, kollektivtrafiken eller att länstrafikbolagen integrerar tjänsterna i den övriga kollektivtrafiken. Det anser Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående Finansdepartementets utredning om delningstjänster, som t ex bilpooler, samåkning, delning och uthyrning av bilar mellan privatpersoner.2017-09-01T14:27:51+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/cyklar-pa-korbanan-ger-problem-for-busstrafiken/Cyklar på körbanan ger problem för busstrafikenSvensk Kollektivtrafik är kritiska till regeringens förslag att tillåta cykel och moped på körbanor med hastighetsgräns på 50 km/timme eftersom det försämrar framkomligheten för bussar.2017-09-01T14:14:19+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forandringar-i-transportstyrelsens-foreskrifter-om-avgifter2/Förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifterDet är positivt att Transportstyrelsen för 2018 föreslår sänkta avgifter på några områden, men avgifterna måste styras mer långsiktigt så att det går att ta höjd för avgifternas faktiska nivå i verksamheternas budget. Dessutom saknas en samlad konsekvensanalys och drivkrafter till effektivisering. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt svar på Transportstyrelsens remiss angående förändringar i föreskrifter om avgifter.2017-09-01T14:00:28+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nya-foreskrifter-om-rapportering-av-utslapp2/Nya föreskrifter om rapportering av utsläppEnergimyndighetens nya föreskrifter om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel innebär att kraven i EU:s bränsledirektiv nu kommer att genomföras i svensk rätt. Direktivet ställer bland annat krav på kvaliteter för olika typer av drivmedel samt på att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen med 6 procent till 2020.2017-09-01T13:56:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forsoksverksamhet-med-sjalvkorande-fordon/Försöksverksamhet med självkörande fordonUtvecklingen av självkörande fordon kommer sannolikt på sikt få mycket stor betydelse i hela världen, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt svar på Transportstyrelsens remiss för försöksverksamhet med självkörande fordon. 2017-09-01T13:38:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-18-natverkstraff-miljo/Nätverksträff Miljö2017-08-31T14:14:57+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-09-21-styrelsemote/Styrelsemöte2017-08-30T15:04:26+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-11-anvandartraff-forarcertifiering-buss/Användarträff förarcertifiering buss2017-08-30T14:56:51+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-25-biljettkontrollnatverket-25-26-oktober/Biljettkontrollnätverket 2017-08-29T18:18:39+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-11-09-kollbar---anvandartraff/Kollbar - Användarträff2017-08-28T10:23:30+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-11-frida-anvandarforening/FRIDA användarförening2017-08-16T15:49:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-23-workshop-den-hemliga-kollektivtrafiken/Workshop Den hemliga kollektivtrafiken2017-08-16T14:40:19+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-09-gdpr---utbildningsdag-om-nya-dataskyddsforordningen/GDPR - utbildningsdag om nya dataskyddsförordningen2017-08-16T11:42:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/temadag-om-upphandling-av-skolskjuts22/Ny temadag om upphandling av skolskjuts Vi genomför ytterligare en träff om upphandling av skoltrafik då intresset visade sig vara väldigt stort till träffen den 3 oktober och fler ville delta än vi kunde bjuda in. Därför ses vi i Göteborg den 4 december 2017.2017-08-16T09:45:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-24-natverkstraff-trafikutveckling/Nätverksträff Trafikutveckling2017-08-14T09:48:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/experter-utsedda-i-utredningen-om-sarskilda-persontransporter/Experter utsedda i utredningen om särskilda persontransporterUtredningen om särskilda persontransporter som ska titta på hur samordningen kan ökas inom serviceresor har nu utsett sina experter. Från Svensk Kollektivtrafik kommer Mattias Andersson att delta. 2017-07-07T16:13:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafikens-samhallsnytta-vard-miljardbelopp/Kollektivtrafikens samhällsnytta värd miljardbeloppKollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år. Det visar en ny rapport som presenterades av Svensk Kollektivtrafik i Almedalen.2017-07-04T16:26:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-12-05-anbaromerit-natverkstraff/ANBARO/MERIT nätverksträff2017-06-30T17:00:28+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-11-22-jarnvagsnatverket-22-november/Järnvägsnätverket 2017-06-26T17:30:33+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/marknadstilltrade-och-kapacitetstilldelning-for-snabba-tag/Marknadstillträde och kapacitetstilldelning för snabba tågSvensk Kollektivtrafik har tagit del av de förslag som Sverigeförhandlingen presenterat angående kapacitetstilldelning och ramavtal i anslutning till förberedelsearbetet med ny höghastighetsjärnväg.2017-06-22T11:05:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/branschen-behover-hjalp-med-ertms/Branschen behöver hjälp med ERTMSDet finns stora brister i processen och finansieringen av införandet av styrsystemet ERTMS. 2017-06-22T10:31:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-09-12-natverkstraff-upnat/Nätverksträff UPNÄT2017-06-21T16:41:41+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/privat-finansiering-riskerar-okade-kostnader/Privat finansiering riskerar ökade kostnaderSvensk Kollektivtrafik säger nej till privat finansiering av investeringar i transportinfrastruktur genom OPS om det medför ökade kostnader för RKM, länstrafikbolagen eller kollektivtrafikresenärerna jämfört med sedvanlig anslagsfinansiering. Det framgår av remissvaret till Finansdepartementet angående Finansiering av infrastruktur med privat kapital. 2017-06-21T13:10:56+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-09-13-seminarium-tillganglighet/Seminarium Tillgänglighet2017-06-20T14:38:50+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ewa-ny-ordforande/Ewa Rosén ny ordförandeEwa Rosén tar över ordförandeskapet i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, efter Håkan Bergqvist. KollA har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess och är framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2017-06-20T14:24:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vag-granskning-hjalper-inte-medlemmarna/Vag granskning hjälper inte medlemmarnaI Konsumentverkets promemoria nämns vilka organisationer som granskats men inte alls vilka som de upplever ha brustit och på vilka punkter. Det framgår i skrivelsen där Svensk Kollektivtrafik har kommenterat Konsumentverkets granskning av hur våra medlemmar efterlever den nya lagstiftningen från 1 april 2016 rörande resenärsrättigheter på upp till 150 km långa buss- och tåglinjer.2017-06-19T16:58:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/framgang-for-studentresekonceptet/Framgång för StudentresekonceptetDet gemensamma konceptet för studentrabatter i kollektivtrafiken har nu varit igång under två terminer. Övergången från de tidigare rabattkoncepten har gått bättre än förväntat, rapporterar medlemmarna. 2017-06-09T16:12:32+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafikresenarer-investerar-i-halsa2/Åtta av tio resenärer är nöjda med senaste resanDe som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. 2017-06-08T09:21:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-09-05-infomarknad--natverkstraff/Info/Marknad Nätverksträff2017-06-07T15:25:58+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bilpooler-ar-bra--men-stor-inte-kollektivtrafiken/Bilpooler är bra – men stör inte kollektivtrafikenSvensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till Miljö- och Energidepartementets förslag om lagstadgade kriterier för bilpoolsfordon som är allmänt tillgängliga att hyra. 2017-05-31T11:14:20+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/busnordic--ambition-om-en-nordisk-busstandard/BusNordic – ambition om en nordisk busstandardDen 5 maj möttes företrädare från Norge, Island och Sverige för påbörja ett arbete med mål att utarbeta ett gemensamt dokument med upphandlingskrav för bussar.2017-05-31T11:09:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forsta-pris-till-vasttrafik/Första pris till VästtrafikElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg vann förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj. 2017-05-24T12:11:46+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/marknadsforing-av-stockholm-2019-i-montreal/Marknadsföring av Stockholm 2019 i MontrealSvensk Kollektivtrafik fanns på plats under världens största kollektivtrafikevent, Global Public Transport Summit i Montreal 15-17 maj. 2017-05-24T12:09:51+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-12-04-temadag-om-upphandling-av-skolskjuts2/Temadag om upphandling av skolskjuts2017-05-23T16:20:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-03-temadag-om-upphandling-av-skolskjuts/Temadag om upphandling av skolskjuts2017-05-23T16:20:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-10-test-test-2/TEST TEST 22017-05-10T14:21:41+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-08-28-gemensam-konferens-for-presidier-vd-och-forvaltningschefer/Gemensam konferens för presidier, VD och förvaltningschefer2017-05-08T16:50:21+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kannbara-konsekvenser-av-resenarsrattigheterna/Kännbara konsekvenser av resenärsrättigheternaDen 1 april 2016 trädde ett nytt regelverk i kraft för buss- och tågresor för linjer som är kortare än 15 mil. - Långt innan lagstiftningen trädde i kraft förutsåg vi ökade kostnader och oklarheter för resenärer och det ser ut att stämma, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. 2017-04-28T13:50:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/innovativa-medlemmar-pa-samots-konferens/Innovativa medlemmar på Samots konferensSvensk Kollektivtrafik är samarbetspartner till forskningsgruppen SAMOT och medverkade på deras partnerkonferens tillsammans med forskare och praktiker inom branschen.2017-04-28T10:07:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/eu-oppnar-upp-for-andrad-beskattning/EU öppnar upp för ändrad beskattningSvensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag får stöd från EU för kraven på ändrad beskattning av elektricitet för elbussar. Tillsammans har de nu skrivit till regeringen för att de på nytt ska utreda frågan om en ändring av beskattningen i syfte att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta. 2017-04-28T10:05:28+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/andrad-berakning-av-bilforman/Ändrad beräkning av bilförmånFinansdepartementets förslag att ändra beräkningen av förmånsvärdet så att det skapas en direkt koppling mellan en bils miljöpåverkan och dess förmånsvärde är positivt, anser Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående promemorian Ändrad beräkning av bilförmån. 2017-04-19T16:57:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bons-malus-system-for-nya-latta-fordon/Bonus-malus-system för nya lätta fordonSvensk Kollektivtrafik är i grunden positiva till införande av ett nytt bonus–malus-system för nya lätta fordon eftersom det kommer att leda till ökad efterfrågan på fordon med lägre koldioxidutsläpp. 2017-04-19T16:55:21+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/minskning-av-vaxthusgas/Minskning av växthusgas från bensin och dieselbränsle Regeringens förslag kommer att ge bra effekt på miljön fram till 2020, men sedan blir det oklart eftersom inga mål ännu definierats efter 2020. Ökande låginblandning kommer att leda till ökad efterfrågan på biobränsle, och för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta minska sitt fossilberoende behövs ökad produktion av biobränsle från hållbara råvaror. Det skulle även vara mycket bra om fossil gas och flygbränsle inkluderades i förslaget, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar. 2017-04-19T16:47:10+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/taxi-och-samakning/Nya teknikkrav ökar kostnaderna för serviceresorKostnaderna för de samhällsorganiserade resorna riskerar att öka med 50 miljoner kronor med de nya kostnadspålagor som föreslås i Näringsdepartementets betänkande om taxi och samåkning. Förslaget riskerar dessutom att skapa en legaliserad plattform för svarttaxiverksamhet, vilket utredningen identifierar men duckar för, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar. 2017-04-19T16:42:31+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/budgetforslag-som-kan-paverka-kollektivtrafiken/Budgetförslag som kan påverka kollektivtrafikenI regeringens nya vårbudget finns ett antal förslag som påverkar kollektivtrafikfrågorna. Svensk Kollektivtrafik har sammanställt de viktigaste budgetförslagen.2017-04-19T09:36:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/riksdagsmote-om-regionala-banor/Riksdagsmöte om regionala banorDen 6 april hölls en riksdagsfrukost kring de regionala banorna. Uppslutningen av riksdagsledamöter var god och med bred politisk spridning. De regionala banorna måste få fortsätta skapa samhällsnytta och om inte regeringen, riksdagen och Trafikverket ändrar fokus är mer än 90 000 tågavgångar hotade på dessa 16 nedläggningshotade banor. 2017-04-06T15:26:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-03-styrelseinternat-3-4-maj/Styrelseinternat 3-4 maj2017-04-03T15:22:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-06-02-jarnvagsnatverket/Järnvägsnätverket2017-03-31T14:56:32+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/utveckla-de-regionala-jarnvagarna/Debatt: Utveckla de regionala järnvägarnaDe regionala järnvägarna bör utvecklas, inte avvecklas. Trafikverket hotar med att lägga ned de regionala järnvägarna men analyser visar att det finns potential att mer än fördubbla resandet på många av banorna. På flera av banorna är efterfrågan på trafik större än det finns kapacitet, skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle den 30 mars 2017. 2017-03-30T09:04:36+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kraftsamling-for-framtidens-energi/Kraftsamling för framtidens energiSvensk Kollektivtrafik delar Energikommissionens ståndpunkt om att Sverige behöver ett mer transportsnålt samhälle. Transporterna måste användas smartare och med mer resurseffektiva fordon och övergången till förnybara energislag samt elektrifieringen måste påskyndas. 2017-03-30T09:02:35+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/jarnvagsfragor/JärnvägsfrågorSvensk Kollektivtrafiks medlemmar står för merparten av persontågstrafiken i Sverige och därför engagerar vi oss mycket i frågor som rör järnväg och kollektivtrafik. Vi deltar i en rad grupper och samarbeten för att förbättra och påverka utvecklingen inom järnväg. Svensk Kollektivtrafik är också remissinstans för frågor som rör järnväg. 2017-03-29T10:24:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/studieresa-om-elbussar/Elbussar i Eindhoven Ett 50-tal skandinaver varav tre svenska deltagare - John Wendler, X-trafik, Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik och Dennis Solid, UL (se bilden) - var med på en studieresa till Eindhoven som arrangerades av Norsk Kollektivtrafikkforening och den norska miljöorganisationen Zero. 2017-03-28T15:36:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fler-miljozoner-riskerar-okade-kostnader/Fler miljözoner riskerar att öka kostnaderInförandet av två nya miljözoner riskerar att öka kostnaderna för den upphandlade tunga kollektivtrafiken om det skulle ske som en förändring av förutsättningarna inom befintlig avtalstid. 2017-03-23T10:09:51+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/sa-har-blir-kollektivtrafiken-battre-i-landsbygden/Så här blir kollektivtrafiken bättre i landsbygdenUtveckla de regionala tågbanorna, gör reseavdraget avståndsberoende och räkna in kollektivtrafikens nytta i de samhällsekonomiska kalkylerna i högre grad än i dag. Det är några av de frågor som Svensk Kollektivtrafik lyfter i sitt yttrande angående Landsbygdskommitténs utredning ”För Sveriges landsbygder”. 2017-03-23T10:07:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-09-serviceresor-upphandlingsseminarium/Serviceresor UpphandlingsseminariumVälkommen till en fullspäckad dag kring upphandlingsfrågor för Serviceresor. Lyssna till forskare, myndigheter och kollegor och passa samtidigt på att nätverka med branschen. Program kommer inom kort. 2017-03-23T09:26:53+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-16-merit---natverkstraff-16-17-maj-2017/Nätverksträff MERIT 2017-03-23T08:38:17+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-version-av-buss-2014/Ny version av Buss 2014Avtalskommittén inom Partnersamverkan, KollA, har fastställt en ny version av Buss 2014: version 1.3. 2017-03-22T17:04:43+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lyft-kollektivtrafik-med-smart-teknik/Lyft kollektivtrafik med smart teknikNy teknik gör det möjligt att åka kollektivt på nya sätt, både på landsbygden och i staden. Men den nya tekniken kommer inte att lösa allt, skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i tidningen Land. 2017-03-22T08:36:16+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-04-05-anvandartraff-forarcertifiering-buss/Användarträff förarcertifiering buss2017-03-14T09:50:39+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fossilfri-kollektivtrafik-okar-kraftigt/Fossilfri kollektivtrafik ökar kraftigtKollektivtrafiken i Sverige blir allt mer fossilfri och 2016 var andelen fossilfria drivmedel för bussar 76,8 %. Det framgår av färsk statistik från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. 2017-03-10T11:41:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mote-euc/Aktuella frågor på EU-möteDen 7 mars hölls möte i UITP:s EU-kommitté (EUC) i Bryssel. Det var stor uppslutning från de nordiska länderna och från Sverige deltog Helena Leufstadius från Svensk Kollektivtrafik, Jens Plambeck från Trafikförvaltningen, SLL och Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag. 2017-03-10T11:33:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/internationella-sakerhetsratter/Remiss om internationella säkerhetsrätterSvensk Kollektivtrafik ställer sig i ett yttrande positiv till Justitiedepartementets förslag angående möjligheten att registrera säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register för järnvägsfordon. 2017-03-10T11:29:36+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ratt-incitament-kan-minska-flygets-klimatpaverkan/Rätt incitament kan minska flygets klimatpåverkanFlygets ökande klimatpåverkan måste brytas på samma sätt som för den övriga transportsektorn. Men flygskatteutredningens förslag saknar direkt koppling till utsläppsmängder av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.2017-03-10T11:26:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/gemensamma-fragor-pa-nordisk-traff/Gemensamma frågor på nordisk träffDen 2 mars hölls ett första nätverksmöte i Köpenhamn tillsammans med Svensk Kollektivtrafiks systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. 2017-03-10T11:24:01+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-15-natverkstraff-foretagsforsaljning/Nätverksträff Företagsförsäljning2017-03-09T10:27:01+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-11-anvandartraff-forarcertifiering-serviceresor/Användarträff förarcertifiering serviceresor2017-03-09T10:15:50+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-03-21-styrelsemote/Styrelsemöte2017-03-06T15:11:26+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/resenarerna-nojda-med-fardtjanst-och-sjukresor/Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor90 procent av resenärerna som använder färdtjänst eller sjukresor är nöjda med både sin beställning och den senaste resan. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet. Trots det höga betyget minskar nöjdheten svagt jämfört med tidigare år.2017-02-15T09:42:33+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafikresenarer-investerar-i-halsa/Kollektivtrafikresenärer investerar i hälsaDe som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. 2017-02-08T09:21:10+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-gor-reseavdraget-avstandsberoende/Debatt: Gör reseavdraget avståndsberoendeRegeringen bör snarast tillsätta en utredning som ser över reseavdraget och gör det avståndsberoende. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med flera organisationer i Svenska Dagbladet den 2 februari. Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög grad föremål för fusk.2017-02-02T08:13:48+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-04-24-frida-anvandarforening/FRIDA användarförening2017-01-26T14:21:54+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-04-04-natverkstraff-miljo/Nätverksträff Miljö2017-01-26T14:19:01+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/hog-punktlighet-for-pendeltag-och-regionaltag/Hög punktlighet för pendeltåg och regionaltågTrafikverket har sammanställt punktlighetsstatistik för 2016. Både pendeltåg och regionaltåg har bra punktlighet, 94,0 respektive 87,8 procent kommer i tid. 2017-01-26T14:14:13+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-03-29-natverkstraff-upnat2/Nätverksträff UPNÄT2017-01-26T14:11:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-03-16-sparvagnsstadernas-arskonferens/2017-03-16 Spårvagnsstädernas årskonferens2017-01-25T11:42:02+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/edeva-ny-medlem/Edeva AB ny associerad medlemSvensk Kollektivtrafik välkomnar Edeva AB som ny associerad medlem. Edeva är tillverkare och säljare av Actibump, ett intelligent trafiksäkerhetssystem. 2017-01-19T15:37:38+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mote-med-anna-johansson/Möte med Anna JohanssonSvensk Kollektivtrafik har uppvaktat infrastrukturminister Anna Johansson om den kommande översynen av kollektivtrafiklagen, att de regionala banorna (de s.k. lågtrafikerade banorna) bör utvecklas istället för att avvecklas och att reseavdraget bör ses över och ändras.2017-01-18T16:52:28+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/x-trafik-med-i-studentkonceptet/X-trafik ansluter sig till StudentresekonceptetFrån mars 2017 kommer även X-trafik att ansluta sig till studentresekonceptet, som Svensk Kollektivtrafik tagit fram tillsammans med medlemmarna. 2017-01-18T16:46:59+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remissvar-funktionshinderpolitik/Remissvar funktionshinderpolitikMyndigheten för delaktighet har lämnat ett förslag till ny funktionshinderpolitik som varit ute på samråd. Funktionshindrades villkor berör hela samhället och omfattar alla politikområden och ansvaret för genomförandet vilar därför på aktörer på samhällets alla nivåer. 2017-01-18T15:53:29+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-01-23-anvandartraff-forarcertifiering-buss/Användarträff förarcertifiering buss2017-01-16T15:39:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-19-jbs-strategiseminarium/JBS Strategiseminarium2017-01-11T14:58:24+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-10-10-nordic-rail/Nordic Rail2017-01-11T14:52:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-07-04-svensk-kollektivtrafiks-almedalsseminarium/ Svensk Kollektivtrafiks Almedalsseminarium2017-01-11T14:49:13+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-07-02-almedalsveckan/Almedalsveckan2017-01-11T14:37:10+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-15-global-public-transport-summit/Global Public Transport Summit2017-01-11T14:33:34+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-12-kollektivtrafikdagen/Kollektivtrafikdagen2017-01-11T14:29:23+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-03-21-jbs-resultatkonferens/JBS Resultatkonferens2017-01-11T11:52:01+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-03-31-frida-utvecklingsgrupp/FRIDA Utvecklingsgrupp2017-01-11T11:08:21+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-03-01-frida-utvecklingsgrupp/FRIDA Utvecklingsgrupp2017-01-11T11:03:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-02-02-jarnvagspolitisk-strategigrupp2/Järnvägspolitisk strategigrupp2016-12-22T17:25:06+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-02-02-jarnvagspolitisk-strategigrupp/Järnvägspolitisk strategigrupp2016-12-22T17:23:18+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-12-12/Styrelsemöte2016-12-22T17:09:05+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2017-05-03/Årsstämma Svensk Kollektivtrafik2016-12-22T16:59:40+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-12-09-jarnvagsnatverket/Järnvägsnätverket2016-12-21T17:53:08+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/vdforvaltningschefsmote4/VD/Förvaltningschefsmöte2016-12-21T13:48:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/manga-ar-med-i-eu-ansokan-om-anropsstyrd-trafik/Många är med i EU-ansökan om anropsstyrd trafikSvensk Kollektivtrafik är lead partner i en samordnad ansökan om EU-medel för projekt inom anropsstyrd trafik. Projekten handlar om bättre verktyg för trafikplanering, utvecklade sätt att mäta attityder och nöjdhet hos kunderna, nya affärsmodeller och utvecklad tillgänglighet för utsatta grupper i kollektivtrafiken. 2016-12-21T12:00:21+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/oversyn-kollektivtrafiklagen/Analys och förslag inför översyn av kollektivtrafiklagenDe viktigaste frågorna vid översynen av regelverken för kollektivtrafiken är att analysera och lägga fram förslag om hur kollektivtrafikandelen och samhällsnyttan ska ökas. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i det positionspapper som tagits fram inför den aviserade översynen av kollektivtrafiklagstiftningen och som styrelsen ställde sig bakom vid styrelsemötet den 9 december. 2016-12-21T10:47:42+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/reseavdrag/Nytt förslag om avståndsberoende reseavdragSvensk Kollektivtrafik har tagit fram ett förslag till avståndsberoende reseavdrag som vidgar arbetsmarknadsregionerna och minskar utsläppen. Dessutom minskar det möjligheterna att fuska samt bidrar till att öka jämställdheten mellan könen och minska de regionala skillnaderna samt skillnaderna mellan hög- och låginkomsttagare. 2016-12-21T10:11:16+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nya-kollektivtrafikbarometern/63 000 personer svarar på resvanorI januari startar nya Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen har som tidigare fokus på resvanor och attityder, men nytt är att Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har möjlighet att välja utifrån tre nivåer vilket paket av frågor som ska ställas till respondenterna i respektive område.2016-12-06T10:36:08+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uppdaterat-material-for-forarcertifiering/Uppdaterad förarcertifiering på gångI år har nästan 1000 förare i Sverige blivit certifierade genom Svensk Kollektivtrafiks utbildning för serviceresor. Vid det senaste användarmötet för Förarcertifiering Serviceresor den 1 december presenterades en ny uppdaterad utbildningshandbok och omfattande uppdateringar i hela systemstödet. 2016-12-06T10:31:40+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/k-foretag-kan-aterinforas/"K-företag" kan återinförasTP SAMS ( Styrelsen för samhällsstörningar inom transportområdet) planerar en förstudie för att ta fram konkreta förslag som syftar till att tydliggöra ansvar och roller för alla aktörer med ansvar för krisberedskap och planering för höjd beredskap. 2016-12-06T10:29:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ertms-debattartikel/Debatt: Skjut fram utbyggnaden av ERTMSSkjut på utbyggnaden tills ERTMS är driftsäkert, sänker kostnaderna och ökar kapaciteten. Först då kan ERTMS stärka tågtrafikens konkurrenskraft och bidra till regeringens mål om att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 29 november 2016.2016-11-29T09:32:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/skolskjutsen.se/Informera barnen med hjälp av skolskjutsen.sePå www.skolskjutsen.se finns informationsmaterial som kan användas fritt och vänder sig till barn som ska åka skolskjuts. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet och Trygg-Hansa. 2016-11-28T10:38:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/studentresekonceptet/StudentresekonceptetSvensk Kollektivtrafik har tillsammans med sina medlemmar tagit fram ett koncept med gemensamma grundregler och symbol för studentrabatt i kollektivtrafiken.2016-11-28T10:02:28+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/trafikutskottet-fick-veta-mer-om-kollektivtrafik/Trafikutskottet fick veta mer om kollektivtrafikRiksdagens trafikutskott hade bjudit in till öppen utfrågning om ”ett ökat kollektivt resande för framtiden”. Tio representanter från branschen fick åtta minuter var att berätta om branschens utmaningar och möjligheter utifrån sina olika perspektiv. 2016-11-24T17:37:59+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/regional-traff/Aktuella frågor på träff om modellavtalPartnersamverkans avtalsträff samlade 26 deltagare från offentliga beställare och trafikföretag från hela landet. Deltagarna fick ta del av nya uppdateringar i Avtalsprocessens modellavtal och genomgång av tillhörande kravbilagor, bland annat Buss2014 och miljökravsbilagan. 2016-11-24T17:14:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/utveckla-lagtrafikeraderegionala-tagbanor/Utveckla "lågtrafikerade" regionala tågbanorVad håller på att hända med hela folkets järnväg? Det var rubriken för ett möte för ansvariga inom kollektivtrafik och länsplaneupprättare den 17 november. Västra Götalandsregionen som arrangerade mötet berättade om sitt arbete med att synliggöra de regionala järnvägarnas betydelse. 2016-11-18T14:50:26+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bussfilmer-pa-sex-olika-sprak/Bussfilmer på sex olika språkNu lanserar Värmlandstrafik instruktionsfilmer för att möta behovet av information till nyanlända personer. Filmerna finns i språken arabiska, farsi, tigrinja, somaliska, engelska och svenska. 2016-11-18T14:45:35+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/pris-till-x-trafik--for-smart-resplan/Pris till X-trafik för Smart ResplanX-trafik har fått pris som Årets Utmanare av forskare på KTH och Climate and Economic Research in Organizations (CERO) för arbetet med Smart Resplan. 2016-11-18T14:28:04+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-vd-ostgotatrafiken/Ny vd ÖstgötatrafikenSofia Malander har utsetts till ny vd för Östgötatrafiken. Hon innehar idag rollen som stabschef på Östgötatrafiken och har varit anställd i bolaget sedan hösten 2015.2016-11-18T10:36:30+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-12-01-anvandartraff-forarcertifiering-serviceresor/Användarträff Förarcertifiering Serviceresor2016-10-21T15:23:26+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/policy-trappklattring/Nationell policy ska ge säkrare trappklättringAllt för många förare lyfter resenärer i rullstolen i samband med resor som sker inom trafikslagen färdtjänst- och sjukresor. Det är varken en bra arbetsmiljö eller säkert för resenären och därför har Svensk Kollektivtrafik tagit fram en policy angående persontransporter i trappor.2016-10-19T08:25:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-11-15-traff-med-miljonatverket/Träff med miljönätverket2016-10-14T15:36:33+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/infrastrukturpropositionen/Höghastighetsbanor och ökat underhåll i propositionenJa till höghastighetsbanor och förstärkt underhåll till både järnvägar och vägar. Det är några av punkterna som regeringen presenterade i infrastrukturpropositionen den 6 oktober. 2016-10-06T14:23:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-11-17-konferens-tryggare-sverige/Trygghet i Kollektivtrafiken2016-10-06T11:22:15+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/funktionella-regioner-kraver-riktade-anslag/Remissvar: Funktionella regioner kräver riktade anslagDet regionala resandet måste underlättas om regeringen vill förbättra sysselsättningen, bostadsförsörjningen och den ekonomiska tillväxten i den nya regionreformen. Därför behövs även riktade anslag utöver planerade infrastruktursatsningar. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående Indelningskommitténs betänkande Regional indelning – tre län. 2016-09-30T12:16:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nystart-for-kollektivtrafikbarometern/Nystart för KollektivtrafikbarometernSvensk Kollektivtrafiks resvane-, kvalitets- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern får en nystart 2017 med ny leverantör och utveckling av verktyget. Efter en upphandling vann CMA Research från Linköping och i samband med övertagandet presenteras en del nyheter. 2016-09-30T12:12:19+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lars-tipsar-om-persontrafik/Lars tipsar om PersontrafikDen 18-20 oktober är det dags för Persontrafik i Göteborg, årets stora branschevent. Här tipsar Svensk Kollektivtrafiks Lars Sandberg om några av de över hundra seminariepunkterna. 2016-09-30T11:58:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/informationsdag-om-tillganglighet/Informationsdag om tillgänglighetVälkommen den 26 oktober till en informationsdag och nystart för Svensk Kollektivtrafiks satsning på frågor kring tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiken. 2016-09-30T11:56:08+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kritik-av-transportstyrelsens-rutiner/Remiss: Kritik av Transportstyrelsens rutinerArbetssättet behöver ändras inom Transportstyrelsen för att inte svenska intressen och erfarenheter i järnvägsfrågor helt ska bli bortdribblade på EU-arenan. Den kritiken framför Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar och uppmanar myndigheten att skyndsamt upprätta rutiner för en förbättrad hantering och dialog. 2016-09-30T11:49:52+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kent-ordforande-jbs/Kent Johansson ordförande i JBSKent Johansson har utsetts till ordförande för det nybildade JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum där Svensk Kollektivtrafik medverkar.2016-09-30T11:47:15+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-12-08-styrelseinternat-8-9-december/Styrelseinternat2016-09-21T14:20:41+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-08-30-infomarknadstraff/Info/marknadsträff<p> <strong>Deltagaravgift:</strong> 2.400 ex moms</p> <p> <strong>Anm&auml;lan:</strong> senast 12 augusti</p> <p> <strong>Logi:</strong> Rum &auml;r reserverade p&aring; Quality Hotell 11. Pris: 1.300 kr inkl moms, frukost ing&aring;r</p> <p> OBS Du bokar sj&auml;lv rum senast 1 augusti samt betalar direkt till hotellet. D&auml;refter sl&auml;pps rummen!</p> <p> Boka via mail: <a href="mailto:q11@choice.se">q11@choice.se</a> eller via telefon 031-779 1111</p> <p> Ange bokningsnummer: GR0000625, ditt namn samt n&auml;r du kommer och avreser</p>2016-09-21T11:41:36+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-10-05-frida-anvandarforening/Frida Användarförening2016-09-21T11:27:03+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-11-23-avtalstraff-stockholm/Avtalsträff Modellavtal i Stockholm 2016-09-14T09:01:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-10-18-styrelsemote-18-oktober/Styrelsemöte 2016-09-12T16:49:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-10-17-upphandlingsnatverket-upnat-17-18-oktober-2016/Upphandlingsnätverket UPNÄT2016-09-06T17:25:09+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/intervju-ulf-nilsson/Ulf Nilsson diskuterar upphandlingSvensk Kollektivtrafiks ordförande Ulf Nilsson(S) är först ut för säsongen i Sveriges Bussföretags intervjuserie ”Anna och Ulrika möter”. Under intervjun diskuteras bland annat upphandling och kostnadsökningar. 2016-09-05T16:44:13+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-10-26-informationsdag-tillganglighet/Informationsdag TillgänglighetVälkommen till informationsdag och nystart för Svensk Kollektivtrafiks satsning på frågor kring tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiken. 2016-08-29T12:58:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/hojd-beloppsgrans-vid-reseavdrag/Höjd beloppsgräns vid reseavdragSvensk Kollektivtrafik är mycket kritiskt i sitt remissvar till Finansdepartementet som vill höja beloppsgränsen för reseavdrag med det uttalade syftet att undvika att personer som arbetspendlar med kollektivtrafik istället för med bil ska få göra avdrag.2016-08-24T15:00:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forutsattningar-for-sjalvkorande-fordon/Skapa förutsättningar för självkörande fordonDet är viktigt att skapa förutsättningar för försök med självkörande kollektivtrafikfordon. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar om utredningen Vägen till självkörande fordon (SOU 2016:28). 2016-08-23T15:13:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/analys-kravs-for-bonus-malussystem/Analys krävs för bonus-malussystemSvensk Kollektivtrafik är i grunden positiv till det införs ett nytt bonus–malus-system för nya lätta fordon eftersom detta kommer att öka efterfrågan på fordon med relativt sett lägre koldioxidutsläpp. Det framgår i ett remissvar till Finansdepartementet.2016-08-23T14:54:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uitp-global-summit-2019/UITP Global Summit 2019 till StockholmStockholm blir värd för UITPs Global Public Transport Summit 2019, världens största kollektivtrafikevent. Svensk Kollektivtrafik är medarrangör.2016-07-14T19:25:41+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/vdforvaltningschefsmote3/VD/Förvaltningschefsmöte2016-07-12T16:24:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/sommarresor-barometern/​Så här reser vi i sommarSer vårt resande olika ut under sommarmånaderna jämfört med höstmånaderna? Svensk Kollektivtrafik har analyserat och jämfört svenska folkets resvanor under sommaren de senaste fem åren. Fler och fler reser med kollektivtrafiken även på sommaren.2016-07-06T13:12:48+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rapport-infrastrukturen-maste-planeras-utifran-de-nya-funktionella-regionerna/Rapport: Infrastrukturen måste planeras utifrån de nya funktionella regionernaUnder Almedalsveckan presenterade Svensk Kollektivtrafik en ny rapport där Småland-Östergötlandsregionen används som fallstudie. Syftet med rapporten är att analysera vilka kollektivtrafikåtgärder som behöver göras för att de framtida storregionerna ska bli funktionella. 2016-07-05T15:32:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafikens-marknadsandel-kan-fordubblas/Rapport Partnersamverkan: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblasDet går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, som presenterades på ett seminarium i Almedalen. WSP har analyserat tre olika paket av åtgärder som alla når målet. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder. 2016-07-05T09:05:22+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/presidiekonferens2/Presidiekonferens om kollektivtrafikÅrlig konferens som Svensk Kollektivtrafik arrangerar med SKL. 2016-07-04T12:08:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/manga-har-anslutit-sig-till-studentkonceptet/Många har anslutit sig till studentkonceptetLagom till höstterminen startar det nya studentkonceptet med gemensamma grundregler och symbol för studentrabatt och intresset har varit stort hos våra medlemmar. 2016-06-30T16:16:30+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rekommendation-viten-och-bonus/Rekommendation viten och bonusKollektivtrafikens avtalskommitté, KollA har tagit fram rekommendationer kring införande av vites- och bonusregler i modellavtalen. 2016-06-30T16:10:33+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/sa-fordelas-ansvaret-biljettmaskin/Så fördelas ansvaret om biljettmaskinen krånglarNu finns nya rekommendationer kring ansvar och tillvägagångssätt vid krånglande biljett- och viseringsutrustning. Det har varit efterfrågat eftersom det ligger till grund för ersättningar i många avtal.2016-06-30T16:05:59+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/premiar-for-snabbare-surf/Premiär för snabbare surfI juli går startskottet för snabbare surf ombord på tågen. Då landar projektet Samexistens i GSM-R/4G, där järnvägens mobiltelefoni ska samexistera med den vanliga mobiltelefonin då mobiloperatörerna vill öka surfhastigheten. 2016-06-30T15:51:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nu-borjar-vi-mata/Nu börjar vi mäta! Workshop med tågfokusVälkomna till en workshop i Stockholm den 7 september om branschens åtagande att använda nyckeltal i arbetet med att minska förseningar och bristande punktlighet orsakade av fel på fordon/vagn.2016-06-30T15:30:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/infrastrukturminister-anna-johansson-till-persontrafik/Infrastrukturminister Anna Johansson till PersontrafikEn av huvudtalarna på Persontrafikmässan i höst är infrastrukturministern Anna Johansson. Stort intresse riktas förstås till infrastrukturpropositionen som kan komma att presenteras i nära anslutning till mässan och som berör många av branschens allra hetaste frågor. 2016-06-29T11:50:02+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/miljomalsberedningen/Flera kollektivtrafikförslag från MiljömålsberedningenMiljömålsberedningen har i sitt betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) lagt fram flera förslag som kommer att påverka kollektivtrafiken om de genomförs. 2016-06-29T11:37:22+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/helena-vald-till-euc/Helena Leufstadius vald till EU-kommittéHelena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik valdes till ny representant i UITPs EU-kommitté, EUC. 2016-06-08T13:39:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/besok-skanetrafiken/Givande dialog vid besök hos SkånetrafikenSvensk Kollektivtrafik har varit på besök hos Skånetrafiken, där de informerade varandra om aktuella frågor i verksamheten. 2016-06-08T13:34:56+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/svensk-kollektivtrafiks-bidrag-till-fossilfri-strategi/Svensk Kollektivtrafiks bidrag till fossilfri strategiEnergimyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en strategi för fossilfri transportsektor och inför framtagandet av strategin har Energimyndigheten efterfrågat skriftliga bidrag. 2016-06-08T13:32:59+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/omstallning-till-fossilfritt-kraver-stabila-regler/Omställning till fossilfritt kräver stabila reglerDe senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av biobränslen som gynnar en fortsatt grön omställning. Så skriver VD Helena Leufstadius i en debattartikel i Dagens Samhälle 2016-05-30, tillsammans med Sveriges Bussföretag.2016-05-30T15:10:03+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-12-06-natverksmote-anbaro--merit-6-7-december/Nätverksmöte ANBARO & MERIT2016-05-27T16:30:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-09-07-workshop-ttt-fordon---nu-borjar-branschmatningarna/Workshop TTT Fordon - nu börjar branschmätningarna!2016-05-27T16:25:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/upphandlingsseminariet/Frågor om krav på sociala villkor på upphandlingsseminariumEtt trettiotal deltagare samlades till årets upphandlingsseminarium för Serviceresor som samarrangerades med Svenska Färdtjänstföreningen. 2016-05-23T11:07:56+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lar-kanna-styrelsen-yvonne-stalnacke/Lär känna styrelsen: Yvonne StålnackeI vår serie intervjuer med styrelsen har vi nu kommit till Yvonne Stålnacke (S), kommunalråd i Luleå.2016-05-11T11:35:09+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/okning-fossilfritt/Fortsatt snabb ökning av Fossilfritt bränsleAndelen fossilfritt bränsle för bussarna i kollektivtrafiken fortsätter att öka kraftigt. 2015 blev andelen 66 procent (58% 2014). 2016-05-03T14:43:11+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vinnaren-studenresesymbolen/Här är kollektivtrafikens nya symbol för studentrabattSvensk Kollektivtrafiks formgivningstävling är nu avgjord. Alexander Örn från Malmö heter vinnaren som designat kollektivtrafikens nya symbol för studentrabatt. Symbolen kommer att placeras på Mecenats och Studentkortets kort och appar, vilket innebär att den årligen kommer att visas för över 300 000 personer. 2016-05-03T10:58:58+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tillganglighetsplan-behover-fortydligas/Tillgänglighetsplan behöver förtydligasSvensk Kollektivtrafik menar att Transportstyrelsen behöver förtydliga sitt förslag för att undanröja tillgänglighetshinder i tåg och på stationer.2016-05-03T09:20:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mer-gods-pa-sjon-avlastar-tag-och-vagar/Mer gods på sjön avlastar tåg och vägarI stället för att transportera stora mängder gods på tåg eller lastbil från norra till södra Sverige är det betydligt mer effektivt att så snabbt som möjligt få ut godset på sjön. 2016-05-02T15:06:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/malab-ny-operator-sj/SJ får fortsätta som operatör för MÄLABMÄLAB:s styrelse har nu fattat beslut om att SJ får fortsatt förtroende som operatör genom tidigare tecknat ramavtal. 2016-04-28T17:47:52+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-05-31-jarnvagsnatverket-31-maj/Järnvägsnätverket 31 majVälkommen till vårens möte med Järnvägsnätverket2016-04-26T20:12:55+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-05-25-natverkstraff-foretagsforsaljning/Nätverksträff Företagsförsäljning2016-04-25T10:38:50+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-09-27-biljettkontrollnatverket/Biljettkontrollnätverket2016-04-20T15:26:56+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samarbetet-jarnvagsbranschen/Järnvägsbranschen i historiskt samarbeteJärnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på flera fronter genom att enas i nybildade Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS). Svensk Kollektivtrafik deltar i arbetet och representerar våra medlemmar.2016-04-19T14:12:10+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/skolskjutsen-klar/Informera barnen med hjälp av skolskjutsen.seNu finns helt nytt informationsmaterial för barn som ska åka skolskjuts. Det är Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet och Trygg-Hansa som hållit i projektet. På skolskjutsen.se kan man fritt ladda ner material efter behov, med allt från animerade filmer och färdig lektion till lärarhandledning och frågesport.2016-04-19T10:28:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/regeringens-framtidsgrupp/Regeringens framtidsgrupp föreslår kollektivtrafikåtgärderReformera eller avskaffa reseavdraget, förmånsbilsreglerna och andra system som gynnar bilåkande. Underlätta istället för arbetsgivare att stötta kollektivtrafikresande och cyklar. Det föreslår en av regeringens framtidsgrupper, Analysgruppen för grön omställning, i sin slutrapport. Svensk Kollektivtrafik har deltagit i gruppen. 2016-04-19T10:26:12+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nyheter-fran-regeringens-ekonomiska-varproposition/Nyheter från regeringens ekonomiska vårpropositionDen ekonomiska vårpropositionen innehåller flera förslag som kommer att påverka kollektivtrafiken och Svensk Kollektivtrafik presenterar här en genomgång. 2016-04-19T09:45:28+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/beslut-om-bussupphandling-i-kalmar-lan/Beslut om bussupphandling i Kalmar LänKalmar Länstrafik har tagit beslut om tilldelning av busstrafik, skolskjutsar och servicetrafik i länet motsvarande 4,8 miljarder kronor. Ett av landstingets huvudkrav var att länet ska ha helt fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 där huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. Avtalet skapar även trygghet för bussförarna, eftersom samtliga anbudsgivare accepterat kravet om övertagande av personal. 2016-04-12T13:39:52+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/200-miljoner-till-kollektivtrafik-i-landsbygd/200 miljoner till kollektivtrafik i landsbygdTrafikverket har lagt förslag på åtgärder för att stärka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden och underhållsåtgärder som kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna. 2016-04-07T16:08:25+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/oka-forskningen-for-omstallning-av-transportsystem/Öka forskningen för omställning av transportsystemEnergiforskningsanslaget bör öka för att snabba på utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. Omställningen kräver forskningsinsatser kring styrmedel som styr mot mer kollektivtrafik och spårtrafik. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till Miljö- och energidepartementet.2016-04-07T16:04:52+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/seminarium-svensk-kollektivtrafik-almedalen/Seminarium: Kollektivtrafik för nya funktionella regionerHur bör framtidens infrastruktur för kollektivtrafik se ut för att de nya regionerna ska bli så funktionella som möjligt? 2016-03-29T11:05:58+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-04-21-vdforvaltning/VD/Förvaltningschefmöte - aktiva medlemmar2016-03-29T10:29:42+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/alltfor-hoga-kostnader-for-hoghastighetsbanor/Alltför höga kostnader för höghastighetsbanorSvensk Kollektivtrafik ser med mycket stor oro på de höga och kraftigt stigande kostnaderna för höghastighetsbanorna - från 170 miljarder kr till mellan 190 och 320 miljarder kr enligt de senaste prognoserna.2016-03-22T16:16:16+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ga-inte-langre-an-eu-ratten-kraver/Gå inte längre än EU-rättenDet finns inga skäl till att i svensk rätt föreskriva konkurrensutsättning i större utsträckning än vad EU-rätten kräver, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande.2016-03-22T15:25:16+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-vd/Helena Leufstadius ny VDSvensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Helena Leufstadius som ny VD för Svensk Kollektivtrafik. 2016-03-17T11:04:43+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/missvisande-statistik/Missvisande statistik från TrafikanalysTrafikanalys har publicerat den officiella statistiken för persontågens punktlighet för 2015. Statistiken är missvisande då man frångår den redovisningsstandard som branschen och Trafikanalys kommit överens om. 2016-03-15T13:50:31+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/forarcertifiering-buss/Förarcertifiering Buss2016-03-11T16:19:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-04-14-upphandlingsnatverket-upnat/Upphandlingsnätverket UPNÄT2016-03-11T13:45:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-04-12-forarcertifiering-serviceresor/Förarcertifiering Serviceresor2016-03-11T13:03:53+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/anbaro/9 av 10 är nöjda med färdtjänst och sjukresorDrygt 40 000 personer över hela landet som använder färdtjänst eller sjukresor har under 2015 intervjuats om nöjdhet och kvalitet. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat resultatet som visar att 91 procent är nöjda med både beställning och senaste resan. Trots det höga betyget minskar nöjdheten jämfört med tidigare år. 2016-03-08T09:45:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-05-17-upphandlingsseminarium-serviceresor-17-maj/Upphandlingsseminarium Serviceresor 17 maj2016-03-03T13:20:12+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-06-15-nordic-public-transport-2016/Nordic Public Transport 2016De nordiska huvudstädernas kollektivtrafikorganisationer kombinerar återigen InformNorden med Nordiskt Lokaltrafikmöte. 2016-03-01T15:14:19+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/studentkonceptet/Gemensamma regler och ny symbol för studentrabatterSvensk Kollektivtrafik har arbetat fram ett nytt koncept för regler kring studentrabatter, ”Studentkonceptet” inför höstterminen 2016, utifrån ett initiativ från våra medlemmar i södra Sverige.2016-03-01T11:43:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/elbusspremien-till-rkm/Elbusspremien går till RKMFör att stötta introduktionen av elbussar på marknaden ska en elbusspremie införas från 2016. Premien är 50 miljoner kr 2016 och 100 miljoner kr/år 2017-2019 och ska betalas ut till juridiska personer vid förvärv av elbussar och berörda myndigheters arbete med elbusstödet.2016-03-01T11:41:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/transportstyrelsen-utreder-miljozoner/Transportstyrelsen utreder utveckling av miljözonernaAllt fler flyttar in till städerna. Därför är det viktigt att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer. Det kräver bl a tystare fordon med låga emissionsnivåer. Regeringen har därför gett Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå hur dagens miljözonsbestämmelser kan utvecklas för att bättre bidra till att miljökvalitetsmålen och målen för de transportpolitiska målen uppnås. 2016-02-29T16:52:36+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/starkt-meddelarskydd/Stärkt meddelarskydd inom kollektivtrafik och färdtjänstRegeringen vill stärka meddelarskyddet för privatanställda i samhällsfinansierade verksamheter. Sedan tidigare pågår arbete för att stärka meddelarskyddet i skola, vård och omsorg. I januari tillsatte regeringen en utredning som ska analysera vilka ytterligare verksamheter, t.ex. kollektivtrafik och färdtjänst, som bör omfattas av stärkt meddelarskydd.2016-02-29T16:50:17+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/utveckla-istallet-for-att-avveckla/Utveckla istället för att avveckla lågtrafikerade banor Utveckla istället för att avveckla trafiken på de banor som Trafikverket kallar lågtrafikerade banor. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar om Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.2016-02-25T15:39:30+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-04-05-anbaromerit-5-6-april-2016/Anbaro/Merit 2016-02-24T19:01:32+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-vd-i-halland/Ny vd i HallandHallandstrafikens styrelse har beslutat att utse Andreas Almquist till ny VD för Hallandstrafiken AB. 2016-02-23T15:35:22+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lagradsremisser/Ändrade upphandlingsregler i lagrådsremisser Regeringen har lagt två lagrådsremisser som berör upphandling av kollektivtrafik, dels en lagrådsremiss om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster och dels en om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar. 2016-02-23T13:25:13+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/halften-av-svenska-folket-valjer-kollektivtrafik/Hälften av svenska folket väljer kollektivtrafikVarannan svensk reser regelbundet med kollektivtrafiken. En stor andel av svenska folket, hela 42 %, är växlare, det vill säga de reser regelbundet både med kollektivtrafiken och bilen. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av Svensk Kollektivtrafik och drygt 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service. 2016-02-09T09:23:10+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-07-06-kollektivtrafikmingel/KollektivtrafikmingelTyvärr är vårt mingel redan fullbokat, så det går inte längre att anmäla sig.2016-02-05T15:42:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-07-05-partnersamverkan-seminarium/Partnersamverkan seminariumDet går att nå målet om en fördubblad kollektivtrafikandel på nationell nivå, men det ursprungliga målet behöver fördjupas och förtydligas. 2016-02-05T15:38:49+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-07-3-almedalsveckan/Almedalsveckan2016-02-05T15:36:33+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-04-20-arsstamma-servicebolaget/Årsstämma Servicebolaget2016-02-05T15:07:45+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samrad-for-kollektivtrafik-pa-landsbygden/Samråd för kollektivtrafik på landsbygdenSvensk Kollektivtrafiks medlemmar kommer att delta i Trafikverkets samråd om extra medel till kollektivtrafik i landsbygden. Samrådet är en följd av regeringens beslut att främja hållbara transporter i landsbygd och locka fler resenärer att använda kollektivtrafiken på landsbygden. 2016-02-05T13:21:03+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/valbesokt-workshop/Välbesökt workshop om resenärsrättigheterMånga ville veta mer om den nya lagen om resenärsrättigheter när Svensk Kollektivtrafik arrangerade en workshop den 28 januari tillsammans med Samtrafiken. 2016-02-05T08:44:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-okat-resande-svetsar-samman-nya-regioner/Debatt: Ökat resande svetsar samman nya regionerUtbyggd regional kollektivtrafik är helt avgörande för att den kommande regionreformen ska bli en framgång. Vill regeringen förbättra sysselsättningen, bostadsförsörjningen och den ekonomiska tillväxten måste det regionala resandet underlättas. Det skriver Ulf Nilsson och Tommy Levinsson från Svensk Kollektivtrafiks styrelse i en debattartikel i Dagens Samhälle.2016-02-03T11:17:28+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uitp-besok/Stockholm har chans att få UITP-kongressStockholm är en stark huvudkandidat som värdstad för UITPs världskongress ”2019 Global Public Transport Summit”. I slutet av december var en delegation från UITP på ”site visit” i Stockholm. 2016-02-03T11:12:14+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-03-16-frida-anvandarmote-16-17-mars-2016/FRIDA Användarmöte2016-02-02T10:26:15+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stefan-slutar/Stefan Sedin slutar som VDStefan Sedin, vd för Svensk Kollektivtrafik, går vidare till nya utmaningar. 2016-01-15T15:07:39+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/har-finns-alla-planerade-upphandlingar/Här finns alla planerade upphandlingarNätverket UPNÄT har tagit fram en sammanfattning av alla planerade kollektivtrafikupphandlingar i Sverige de närmaste fem åren.2016-01-15T14:51:11+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/beslut-om-bidrag-for-hallbara-stadsmiljoer/Beslut om bidrag för hållbara stadsmiljöerDen första ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad. Det kom in 34 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund för att främja hållbara stadsmiljöer. 2016-01-15T14:44:59+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/thomas-tar-over-nar-bjorn-slutar/Thomas tar över när Björn slutarThomas Wilhelm kommer att arbeta som konsult hos Svensk Kollektivtrafik under våren med frågor kring tillgänglighet. Han tar över arbetet från Björn Sundvall som nu gått i pension. 2016-01-15T14:40:29+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rkm-okar-ansvaret-for-fardtjanst-i-norrbotten/RKM ökar ansvaret för färdtjänst i NorrbottenFrån 1 januari tar Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) över ytterligare en kommun, Luleå, för handläggningen av färdtjänstresorna i Norrbotten.2016-01-15T14:32:12+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/skolskjutsguide/Enklare skolskjutsupphandling med modellavtal och rekommendationerSom ett stöd och en vägledning för enskilda skolskjutsupphandlingar har branschen tagit fram en guide med handfasta råd för de som arbetar med frågor kring upphandling av skolskjuts med buss.2016-01-15T14:25:55+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forslagen-loser-inte-jarnvagens-problem/Debatt: Förslagen löser inte järnvägens problemUtredningen om järnvägens organisation skapar inte bättre förutsättningar för att öka kollektivtrafikresandet - snarare sämre. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.2016-01-12T11:18:02+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/forlangt-undantag-for-koldioxidskatt/Förlängt undantag för koldioxidskattRegeringen förlänger statsstödsgodkännandet för skattebefrielse av biodrivmedel. I ett pressmeddelande från regeringen meddelas att hållbara biodrivmedel ges viss befrielse från energiskatt och hel befrielse från koldioxidskatt. 2015-12-16T16:48:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/utvardering-av-trafikforsorjningsprogrammen/Utvärdering av trafikförsörjningsprogrammenAlla län vill öka resandet med kollektivtrafik. Och samtliga län har mål om ökad marknadsandel. Det framgår av en rapport som Svensk Kollektivtrafik har tagit fram. 2015-12-16T16:39:07+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/svensk-kollektivtrafik-kritisk-mot-jarnvagsutredningen/Svensk Kollektivtrafik kritisk mot JärnvägsutredningenUtredningen om järnvägens organisation kommer inte att lösa järnvägens problem. Förslagen skapar mer byråkrati snarare än att förenkla systemen, anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik angående utredningen ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten”. 2015-12-16T16:28:43+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/akuellt-om-asylsokandes-resor/Aktuellt om asylsökandes resorSvensk Kollektivtrafik arbetar just nu med frågorna kring hantering av asylsökandes resor i kollektivtrafiken. Frågan är aktuell ur flera olika aspekter.2015-12-16T13:55:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mote-infomarknad/Goda råd om marknadsföring av nya kortInfo/Marknads nätverksträff hölls den 2 december i Stockholm. På agendan stod bland annat marknadsföring av kort och nya zoner.2015-12-16T13:45:22+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-lag-om-resenarsrattigheter-gick-igenom/Komplicerad lag för resenärsrättigheter gick igenomDen 9 december beslöt Riksdagen att den nya lagen "Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer" ska träda i kraft från och med den 1 april 2016. 2015-12-16T10:48:58+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/workshop-resenarsrattigheter/Workshop om resenärsrättigheterMed anledning av den nya lagen om resenärsrättigheter bjuder Svensk Kollektivtrafik och Samtrafiken in till en workshop för att diskutera frågor om hur lagen påverkar, hur den ska hanteras och tolkas. 2015-12-16T10:44:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-01-28-workshop-resenarsrattigheter/Workshop om nya resenärsrättigheter2015-12-16T10:40:19+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-jarnvagsgrupp/Ny politisk arbetsgrupp för järnvägsfrågorVid Svensk Kollektivtrafiks styrelsemöte den 11 december fattades beslut om att tillsätta en politisk arbetsgrupp för att hantera strategiska övergripande järnvägsfrågor. Tommy Levinsson (s), Svensk Kollektivtrafiks styrelse och landstingsråd i Västmanland utsågs till ordförande för arbetsgruppen. 2015-12-16T10:33:52+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fordubblingens-effekt-for-fossilfritt/Fördubblingens roll för fossilfri framtidVd Stefan Sedin var på möte på Regeringskansliet med analysgruppen för grön omställning den 11 december. Stefan presenterade delar ur en färsk rapport om fördubblingen. 2015-12-16T09:39:37+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/jubilerande-merit/Jubilerande MERIT slog all time highDet var många medlemmar som kom på MERIT-mötet för att nätverka, utbyta erfarenheter och lära sig kring olika aspekter av serviceresor i Malmö. Denna gång var fokus främst på tillgänglighet och kvalitetsmätningar. 2015-12-16T09:33:20+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lar-kanna-var-styrelse-fredrik-ahlstedt/Lär känna styrelsen: Fredrik AhlstedtVem är Fredrik Ahlstedt? Vår andre vice ordförande berättar i en intervju om sina visioner för styrelsearbetet och kollektivtrafiken. Och så får vi veta vad hans tre M betyder. 2015-12-08T15:40:19+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/viktiga-fragor-pa-euc-mote/Viktiga frågor på EUC-möteVd Stefan Sedin medverkade på möte i Bryssel med EUC, European Union Committee, som representant för Sverige och de svenska medlemmarna. 2015-12-08T15:34:21+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/natverksmote-foretagsforsaljning/Företagsförsäljning – arbete pågår!Årets andra träff för nätverket Företagsförsäljning inleddes med Håkan Skog från Västtrafik som presenterade innovativa helhetslösningar för företagskunder och en demo av en ny företagsportal som ska lanseras under 2016. 2015-12-08T15:15:07+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nya-rekommendationer-fran-indexradet/Nya rekommendationer från IndexrådetIndexrådet har fastställt en ny rekommendation: Taxi-Index för anropsstyrd trafik. Dessutom finns rekommendation för negativ ränta. 2015-12-08T15:00:42+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/travelnode-ny-medlem/Travelnode ny medlemTravelnode är ny associerad medlem hos Svensk Kollektivtrafik. 2015-12-08T14:09:25+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/prisregn-over-medlemmar/Prisregn över medlemmarFlera av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har nyligen vunnit prestigefyllda priser för sin verksamhet, bland annat VL, SLL och Västtrafik. 2015-12-08T14:00:54+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/namntavling-i-karlstad/Namntävling i KarlstadKarlstadsbuss bjuder in allmänheten att lämna förslag för att namnge stadstrafikens 62 bussar. 2015-12-08T13:57:37+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/biljettpriset-okar-langsamt/Biljettpriset ökar långsamtBiljettpriserna i kollektivtrafiken har inte ändrats särskilt mycket 2014-2015. Det visar Svensk Kollektivtrafiks årliga undersökning rörande biljettpriser, villkor och betalningsmöjligheter hos sina medlemmar. 2015-12-08T13:47:54+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-kor--och-vilotider/Debatt: Regeltolkning försvårar flyktingsituationenDagens rigida tolkning av regelverket kring kör- och vilotid för yrkeschaufförer ställer orimliga krav på både förare och bolag i bussbranschen. Reglerna försvårar för företagen att hjälpa i den rådande flyktingsituationen. Det skriver Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag i en debattartikel i Sydsvenskan.2015-12-08T09:18:53+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/reviderad-avtalsprocess-presenterad/Reviderad Avtalsprocess på årets konferensEtt fyrtiotal deltagare samlades den 26 november i Stockholm för att gå igenom föreslagna förändringar i modellavtalen i branschens rekommenderade Avtalsprocess. Förändringarna är föreslagna av en partssammansatt arbetsgrupp inom Partnersamverkan. 2015-12-01T15:01:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-samarbete-istallet-for-konflikt/Svar i SvD: Samarbete istället för konflikt om resenärerLåt oss arbeta tillsammans för att regeringen ska återkomma med förslag som inte skapar missnöjda resenärer och sämre arbetsmiljö och för att Trafikverket ska förbättra underhållet. Ni söker konflikt där det inte finns någon. 2015-11-30T17:05:56+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/presidiekonferens-i-saltsjobaden/Aktuella diskussioner på presidiekonferensenÅrets presidiekonferens gick av stapeln den 24-25 november i Saltsjöbaden och gav en bred översikt över aktuella frågor inom kollektivtrafikområdet med betydelse för den strategiska styrningen. Dagarna gav också stor möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. 2015-11-30T15:24:13+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-12-03-natverkstraff-foretagsforsaljning/Nätverksträff Företagsförsäljning2015-11-27T13:53:29+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-12-02-natverkstraff-infomarknad/Nätverksträff Info/marknad2015-11-27T13:41:44+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-12-01-forarcertifiering-serviceresor-1-december-2015/Användarförening Förarcertifiering Serviceresor2015-11-23T11:04:43+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/intervju-thomas-hagg/Lär känna vår styrelse: Thomas HäggVem är Thomas Hägg? Vår styrelseledamot berättar i en intervju om sina visioner för styrelsearbetet och kollektivtrafiken. Och så får vi veta lite om hans domarkarriär i OS. 2015-11-20T09:50:15+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/debatt-resenarsrattigheter/Debatt: Orimliga krav på resenärer i ny lagMissnöjda och förvirrade resenärer och sämre arbetsmiljö för dem som jobbar ombord på tågen. Det blir resultatet när regeringen ändrar resenärsrättigheterna nästa år. Det skriver Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna och Samtrafiken i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.2015-11-20T09:25:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/gemensam-studentrabatt/Gemensamt koncept för studentrabattReglerna kring studentrabatter varierar stort mellan olika delar av Sverige. För att skapa tydlighet för både trafikföretag och studenter har Svensk Kollektivtrafik startat ett projekt med målet att ta fram ett branschgemensamt koncept med gemensam logotyp.2015-11-20T09:00:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/branschdiskussion-om-elbusspremier/Branschen diskuterade elbusspremier Vd Stefan Sedin medverkade vid ett referensgruppsmöte om den planerade förordningen om elbusspremie. Mötet anordnades av Miljö- och energidepartement för att få branschens synpunkter på den planerade förordningen. 2015-11-20T07:37:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tre-kor-skargardsbatarna/Tre kör skärgårdsbåtarnaBlidösundsbolaget, TRSM Group 1 och Utö Rederi kommer att köra skärgårdstrafiken i Stockholms skärgård åt Stockholms läns landsting.2015-11-19T16:03:37+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nobina-vann-i-stockholmsregionen/Nobina vann i stockholmsregionenNobina har i två upphandlingar vunnit trafikuppdrag för Storstockholms Lokaltrafik, SL – i Järfälla och Upplands Bro respektive Södertälje och Nykvarn. 2015-11-19T16:00:17+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remissvar-miljokompensation/Remissvar: Förutsättningar för miljökompensationTrafikverket har fått ett uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att miljökompensera järnvägsföretagen. Svensk Kollektivtrafik ställer sig frågande till varför Trafikverket inte ens gör en kalkyl för kompensation för persontågtrafiken.2015-11-19T15:55:18+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/workshop-fordonsfel/Workshop om fordonsfel på tågDen 9 november deltog Svensk Kollektivtrafik och några av våra medlemmar i en workshop kring hur vi kan minska fordonsfelens påverkan på resenärsförseningarna. Workshopen arrangerades av Tillsammans för Tåg i Tid. 2015-11-19T11:20:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remissyttrande-jarnvagsnatbeskrivning-2017-jnb/Komplicerad järnvägsnätbeskrivningSamlingen dokument som kallas JNB är mycket omfattande, delvis ostrukturerat och kräver väldigt mycket kunskap och administrativ kompetens av den enskilda parten som ska söka tåglägen. Svensk Kollektivtrafik menar i sitt remissyttrande att det innebär en uppenbar risk för ett alltför stort instegshinder på en avreglerad marknad.2015-11-04T16:16:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kritisk-rapport-fran-kommunal-om-den-upphandlade-busstrafiken/Kritisk rapport från Kommunal om den upphandlade busstrafikenKommunal har i en ny rapport ”Men vem kör egentligen?” granskat styrningen av kollektivtrafiken, med särskilt fokus på den offentliga upphandlingen. I rapporten som lanserades den 2 november presenteras ett antal förslag på hur systemet kan förbättras, både för de anställda men även för samhället och skattebetalarna. 2015-11-03T15:50:46+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vdforvaltningschefsmote/Aktuella frågor på VD/FörvaltningschefsmöteÅrets tredje chefsmöte hölls den 13 oktober med diskussion och erfarenhetsutbyte kring en rad strategiska och verksamhetsnära frågor. 2015-11-03T15:43:33+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lar-kanna-var-styrelse-ulrika-frick/Lär känna vår styrelse: Ulrika FrickI vår serie intervjuer med styrelsen kommer vi till Ulrika Frick, förste vice ordförande. Hon är ordförande i Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd, miljöpartist och kommunalråd i Mölndal.2015-11-03T13:51:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/synpunkter-pa-regeringens-forskningspolitik/Synpunkter på regeringens forskningspolitikSvensk Kollektivtrafik har lämnat underlag till regeringen inför den forskningspolitiska proposition som ska läggas 2016. 2015-11-03T13:45:08+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ostergotland-ratt-i-tvist/Östergötland rätt i tvistRegion Östergötland har fått rätt i sin tvist med Samres om regionens rätt att överlämna uppdrag om beställningscentral till ÖstgötaTrafiken. I domen i Kammarrätten förs även resonemang om överlämnande av särskild kollektivtrafik mellan kommun och region. Domen är prejudicerande och mycket klart utformad, och till regionens fördel. 2015-11-03T11:45:35+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/medlemmar-pa-webben/Medlemmarna berättar på webbenÄr du nyfiken på hur Svensk Kollektivtrafiks nätverk och användargrupper fungerar? Ta en titt här på vår webb, där medlemmarna som är aktiva i nätverken delar med sig av sina erfarenheter.2015-11-02T15:31:09+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/natverkstraff-med-upnat2/Nätverksträff med UPNÄTDen 15-16 oktober var det dags för en välbesökt träff med upphandlingsnätverket UPNÄT. 2015-10-29T12:26:42+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/manga-vill-ha-skolskjutsmaterial2/Många vill ha skolskjutsmaterialNytt utbildningsmaterial om skolskjuts och säkerhet är efterfrågat. Det visar den enkät som genomförts bland medlemmar som arbetar med skolskjuts hos Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet. 2015-10-29T12:23:30+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/populart-med-app-hos-ul/Populärt med app hos ULPå ett år har den nya UL-appen laddats ner 200 000 gånger. Det visar sammanställd statistik ett år efter att den lanserats. 2015-10-29T12:20:29+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/gavleborg-har-resbevis-direkt-pa-kallelsen/Gävleborg har resbevis direkt på kallelsenNu ska resebevis finnas på de kallelser som berättigar till sjukresor i hela Region Gävleborg. Region Gävleborg och X-trafik driver ett projekt där patienterna kan använda resebeviset som biljett på bussen eller X-tåget till och från sitt vårdbesök.2015-10-29T11:49:47+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-11-16-workshop-studentkoncept/Workshop Studentkoncept<p> En arbetsgrupp med representanter fr&aring;n branschen har arbetat fram ett nytt koncept f&ouml;r studentrabatter. M&aring;ls&auml;ttningen har varit att skapa ett enklare, mer modernt och r&auml;ttvist samt konkurrensneutralt regelverk. I denna workshop vill vi h&ouml;ra dina tankar kring f&ouml;rslaget och m&ouml;jlighet till genomf&ouml;rande.&nbsp;</p>2015-10-26T10:10:59+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/mobill-och-tieto-nya-medlemmar/Mobill och Tieto Sweden nya medlemmarVi välkomnar två nya associerade medlemmar: Mobill och Tieto Sweden.2015-10-09T15:00:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/lar-kanna-styrelsen---intervju-med-ulf-nilsson/Lär känna vår styrelse - Ulf Nilsson, ordförandeVem är Ulf Nilsson? Här kommer en intervju med vår nye ordförande om hans nya uppdrag, tankar om kollektivtrafik och så lite mer personligt. Intervjun är den första i en serie där vi kommer att presentera vår styrelse. 2015-10-09T14:30:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nu-blir-tagbolagen-medlemmar/Nu blir tågbolagen medlemmarPå årsstämman fattades beslutet att medlemsägda bolag som bedriver regional tågtrafik får bli aktiva medlemmar istället för associerade. Därför välkomnar vi nu MÄLAB, Norrtåg och Öresundståg som aktiva medlemmar. 2015-10-09T14:18:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vasttrafik-vann/Västtrafik vann Future Transport AwardVästtrafiks nya resecentrum Stenpiren i Göteborg vann Future Transport Award i kategorin Public Transport. 2015-10-09T14:11:41+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/nytt-periodkort-i-halland/Nytt periodkort i HallandMed Hallandstrafikens nya Periodkort 20/60 får resenären 20 valfria resdagar under en 60-dagarsperiod. Kortet passar bra för de som bara reser vissa dagar i veckan. Det är dessutom opersonligt, vilket innebär att någon annan kan fortsätta att resa samma dag. Kortet kostar 705 kr och testas under hösten.2015-10-09T14:00:56+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stefan-talade-om-okad-kollektivtrafik/Stefan talade om ökad kollektivtrafikVd Stefan Sedin medverkade vid en konferens om infrastruktur och kommunikationer i Åre den 24-25 september. 2015-10-09T13:33:03+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ttt-resultatkonferens/TTT ska ge punktligare tågDen 7 oktober medverkade Svensk Kollektivtrafik på resultatkonferensen för punktlighet i branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT). 2015-10-09T09:52:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/framtidens-kortbetalningar-ar-kontaktlosa/Framtidens kortbetalningar är kontaktlösaSvensk Kollektivtrafik samarbetar med Visita, SvePark och Svensk Handel för att driva frågor runt betalsystem med banker, kortföretag och myndigheter. Aktuellt just nu är frågor runt kontaktlösa kortbetalningar. 2015-10-09T09:38:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samtal-om-framtidens-kollektivtrafik/Samtal om framtidens kollektivtrafikVd Stefan Sedin kommer att delta i Regeringens framtidsarbete. Han är inbjuden att delta i en Strategisk Dialog med rundabordssamtal om det lokala framtidsarbetet – utmaningar, möjligheter och konkreta förslag till handling och samverkan. 2015-10-08T16:56:10+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vardeaterforing-kan-gynna-investeringar-i-jarnvag/Värdeåterföring kan gynna investeringar i järnvägFastighetsägare som gynnas av investeringar i infrastrukturen bör återföra delar av detta värde till samhället. Det föreslår Sverigeförhandlingen i ett delbetänkande och Svensk Kollektivtrafik delar den uppfattningen i sitt yttrande. 2015-10-01T11:48:07+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remiss-undantag-forsvarar/Undantag i reglerna försvårar för resenärenSvensk Kollektivtrafik delar de flesta slutsatser i järnvägsutredningens slutbetänkande ”En modern reglering av järnvägstransporter”. I remissyttrandet tillförs dock några punkter, bland annat kring konsekvensanalys, resenärsperspektiv och regressrätt.2015-10-01T10:31:25+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-11-25-natverkstraff-anbaromerit/Nätverksträff ANBARO/MERIT2015-09-30T15:00:03+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-11-09-fordonsworkshop-tillsammans-for-tag-i-tid/Fordonsworkshop Tillsammans för tåg i tid2015-09-28T17:23:11+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-10-18-arsstamma/Årsstämma2015-09-28T14:25:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/persontrafik-2016/Persontrafik 20162015-09-28T14:18:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-09-08-styrelsemote/Styrelsemöte2015-09-28T14:15:39+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/styrelseinternat3/Styrelseinternat2015-09-28T14:12:05+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2016-03-17-styrelsemote/Styrelsemöte2015-09-28T14:08:34+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/transportforum/Transportforum2015-09-28T13:54:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/ttt/Resultatkonferens Tillsammans för tåg i tid2015-09-28T11:26:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/presidiekonferens/Presidiekonferens 2015-09-25T13:46:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/natverksmote-helsingfors/Studieresa med biljettkontroll i fokusVårt nätverk för Biljettkontroll gjorde 22-23 september en studieresa med 40 personer till Helsingfors. Nätverket vänder sig till de som arbetar med biljettkontrollverksamhet och regelverk, för administrativ och operativ personal samt specialister.2015-09-25T12:16:48+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remisskoll-pa-anlaggningen/Remiss: bra slutsatser i "Koll på Anläggningen"Svensk Kollektivtrafik delar flertalet av järnvägsutredningens slutsatser i delbetänkandet ”Koll på anläggningen.” Utredningen visar bland annat hur viktigt det är att de konkurrerande företagen ska kunna samsas på den avreglerade järnvägsmarknaden. För att det ska fungera ställs stora krav på goda förutsättningar och tydliga spelregler. Dessvärre saknas flera av dessa förutsättningar idag. 2015-09-25T09:33:23+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remiss-langa-bussar/Ökad säkerhet med långa ledbussarLånga bussar innebär ökad säkerhet i stadsmiljö och är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ. Därför anser Svensk Kollektivtrafik att det ska fortsätta vara tillåtet i Göteborg. 2015-09-25T09:30:28+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-11-26-kollektivtrafikens-avtalskommittes-konferens-26-november-2015/Kollektivtrafikens Avtalskommittés konferens2015-09-24T12:34:59+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ertms--en-jarnvagsinvestering-utan-nytta/ERTMS – en järnvägsinvestering utan nytta?Det nya gemensamma signalsystemet i Europa, ERTMS, är tänkt att skapa enhetlighet och göra det lättare att köra tåg över gränserna i EU:s medlemsländer. Men för majoriteten av fordonen hos Svensk Kollektivtrafiks medlemmar blir det en investering utan någon som helst nytta. 2015-09-23T10:30:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ulf-nilsson-ny-ordforande/Ulf Nilsson ny ordförande i Svensk KollektivtrafikUlf Nilsson (s) valdes till ny ordförande på årsstämman för Svensk Kollektivtrafik torsdagen den 17 september 2015. Ulf Nilsson är ordförande i Regionförbundet och ordförande i Trafikstyrelsen i Kalmar län. 2015-09-17T17:10:45+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-10-15-upphandlingsnatverket-upnat-15-16-oktober-2015/Nätverksträff UPNÄT2015-09-16T11:00:24+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stefan-sedin-med-i-eu-kommitte/Stefan Sedin med i EU-kommittéStefan Sedin, VD för Svensk Kollektivtrafik blir ny representant i UITPs EU-kommitté. Den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP bevakar och arbetar med frågor för upphandlad kollektivtrafik och kollektivtrafik i offentlig egen regi, har för sitt aktiva arbete inom EU en särskild kommitté med säte i Bryssel. 2015-09-01T14:33:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/specialerbjudande/Ont om tid? Välj enbart seminariedelen på årsmöteskonferensen!Det har kommit önskemål från medlemmar att kunna delta på en kortare del av konferensen. Därför har vi tagit fram ett specialerbjudande där du har möjlighet att ta del av enbart seminariedelen. Vill du delta i hela programmet med luncher och middag är anmälan öppen även för detta. 2015-09-01T09:26:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-04-22-upphandlingsseminarium-serviceresor/Upphandlingsseminarium Serviceresor<p> Svensk Kollektivtrafik och Svenska F&auml;rdtj&auml;nstf&ouml;reningen samarrangerar detta seminarium om upphandlingsfr&aring;gor kring transport- och best&auml;llningscentraler f&ouml;r f&auml;rdtj&auml;nst, sjukresor och riksf&auml;rdtj&auml;nst.</p>2015-08-26T10:32:39+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-04-27-miljonatverket-27-april-2015/Miljönätverket 27 april 2015<p> <strong>Programpunkter under dagen:</strong><br /> Detaljerad agenda kommer att s&auml;ndas ut innan tr&auml;ffen men f&ouml;ljande punkter f&ouml;resl&aring;s ing&aring;:</p> <p> &middot;&nbsp; SLL ber&auml;ttar om sina nya laddhybridsbussar<br /> &middot;&nbsp; Prov&aring;kning med laddhybridbussar p&aring; linje 73<br /> &middot;&nbsp; Behov av uppdateringar av branschens milj&ouml;kravsbilagor<br /> &middot;&nbsp; kunskapsutbyte ang&aring;ende biodrivmedel, speciellt m&ouml;jligheten att anv&auml;nda HVO.</p> <p> F&ouml;rslag p&aring; ytterligare punkter att ta upp kan skickas till Leif Magnusson (<a href="mailto:leif@magnussonkonsult.se">leif@magnussonkonsult.se</a>) senast den 13 april.</p> <p> F&ouml;r den som &auml;r intresserad vill vi ocks&aring; tipsa om konferensen Ekotransport som h&aring;lls den 28&nbsp; april: <a href="http://www.miljorapporten.se/8957.html">http://www.miljorapporten.se/8957.html</a></p> <p> <strong>Anm&auml;lan: </strong>senast onsdag 15/4, d&auml;refter uts&auml;ndes bekr&auml;ftelse, deltagarlista och reviderat program.</p> <p> <strong>Deltagaravgift:</strong> 1.200 ex moms. Vid eventuell avanm&auml;lan efter anm&auml;lningstidens slut faktureras fullt pris.</p>2015-08-26T10:31:45+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-04-16-foretagsforsaljning-16-17-april-2015/Företagsförsäljning 16-17 april 2015<p> <strong>Deltagaravgift:</strong> 2.400 ex moms</p> <p> <strong>Logikostnad:</strong> 1.836 ex moms<br /> Vi fakturerar b&aring;de deltagaravgift och logikostnad s&aring; ni betalar ej sj&auml;lva till hotellet.</p> <p> <strong>Anm&auml;lan:</strong> senast fredag 27 mars. D&auml;refter uts&auml;ndes bekr&auml;ftelse och deltagarlista. Vid eventuell avanm&auml;lan efter anm&auml;lningstidens slut faktureras fullt pris.</p>2015-08-26T10:31:19+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remiss-hojda-avgifter-slar-hart-mot-jarnvagsforetagen/Remiss: Höjda avgifter slår hårt mot järnvägsföretagenTransportstyrelsen föreslagna avgifter för järnvägsföretagen är alldeles för höga. Dessutom saknas konsekvensbeskrivning av hur de nya avgiftsnivåerna påverkar företaget som helhet. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till Transportstyrelsen och menar att förslaget måste omarbetas.2015-08-13T14:59:22+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/regionala-resenarsrattigheter-alltfor-komplicerade/Regionala resenärsrättigheter alltför kompliceradeRegeringens lagförslag om stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärerna ger Sverige den mest komplicerade lagstiftningen i hela Europa. Förslaget tar inte heller hänsyn till branschens villkor, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande till Justitiedepartementet och avstyrker förslaget. 2015-08-13T14:47:50+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/arsredovisning-2014/Årsredovisning 2014 Året 2014 var händelserikt med strategiska styrelsebeslut för framtiden på en satsning och utveckling av verksamheten. 2015-07-14T13:20:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kollektivtrafik---ett-hogintressant-amne-under-arets-almedalsvecka/Kollektivtrafik - ett högintressant ämne under årets AlmedalsveckaSamverkansarenan Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik bjöd på ett fullsatt seminarium tisdagen den 30 juni, ”Fördubblad kollektivtrafik – till vilket pris som helst?” där både de offentliga och kommersiella aktörerna diskuterade kollektivtrafikresandet och fördubblingsmålet.2015-07-13T15:52:54+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/wifi-pa-stadsbussarna-i-ostersund-efter-nytt-trafikavtal/WiFi på Stadsbussarna i Östersund efter nytt trafikavtalDet blev Nettbuss Stadsbussarna AB som tilldelades avtalet för Östersunds tätortstrafik och flygbussen till Åre Östersund Airport med start juni 2016. En nyhet för resenärerna är bland annat fritt WiFi ombord. Det blir alltså det nuvarande bussföretaget som fortsätter att köra. Befintliga bussar kommer att rustas upp och delvis förnyas under avtalsperioden. 2015-07-06T14:05:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-09-16-anvandartraff-frida-16-17-september-2015/Användarträff FRIDA 16-17 september 20152015-07-03T10:55:51+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/anmalan-oppen-till-var-arsmoteskonferens/Anmälan öppen till vår årsmöteskonferensVi välkomnar våra samtliga medlemmar, både tjänstemän och politiker samt associerade medlemmar till årsmöteskonferens den 17-18 september i Stockholm. På årsmötet kommer ny styrelse att väljas och därefter är det konferens. 2015-07-01T13:21:34+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/regionerna-vill-fordubbla-kollektivtrafiken/Ny rapport: Regionerna vill fördubbla kollektivtrafikenAllt fler regionala kollektivtrafikmyndigheter väljer att lägga in fördubblingsmålet i sina trafikförsörjningsprogram i form av resor eller marknadsandelar. 7 av 21 regioner har redan idag ett fördubblingsmål, och fördubblingen nämns hos hela 13 av 21. Det visar en rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik presenterade den 30 juni i Almedalen. 2015-06-30T12:00:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-09-17-arsmoteskonferens-17-18-september-2015/Årsmöteskonferens 17-18 september 20152015-06-30T10:10:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/2015-09-22-biljettkontrollnatverket/Biljettkontrollnätverket2015-06-25T15:06:28+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/premiartur-med-karlstads-forsta-elbussar/Premiärtur med Karlstads första elbussarKarlstad blir en av de första städerna i Sverige med elbussar. Imorgon onsdag demonstreras den nya tysta, miljövänliga bussen på Stora Torget i Karlstad. Efter presentationen arrangeras en ca 15 minuters premiärtur. 2015-06-16T16:35:18+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/valkomna-till-svensk-kollektivtrafiks-nya-webb/Välkomna till vår nya webbplats!Nu presenterar vi en uppdaterad version av svenskkollektivtrafik.se. Den nya webben har modernare teknik, tydligare design och en struktur som gör det enklare att hitta vad man söker. 2015-06-12T16:10:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/2-nya-medarbetare/Svensk Kollektivtrafik får två nya medarbetareEfter sommaren blir vi fler på Svensk Kollektivtrafik. Mattias Adell är vår nye affärsutvecklare och Lars Sandberg ny analytiker. 2015-06-12T16:00:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/boka-in-arsmoteskonferens-den-17-18-september/Boka in årsmöteskonferens den 17-18 september!Svensk Kollektivtrafik inbjuder samtliga medlemmar till årsmöteskonferens den 17-18 september i Stockholm. På årsmötet kommer ny styrelse att väljas och därefter är det konferens. På konferensen tar vi upp en rad aktuella och intressanta frågor. Det är också ett tillfälle att knyta nya kontakter och konferensen riktar sig till både tjänstemän och politiker samt associerade medlemmar.2015-06-12T14:29:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/svensk-kollektivtrafik-remissvar-oklart-forslag/Svensk Kollektivtrafik om förslag till förändring av Lag om kollektivtrafik (2010:1065): "Oklart förslag"Svensk Kollektivtrafik har besvarat remissen "Res lätt med biljett". 2015-06-12T11:05:39+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fordubbling-av-kollektivtrafiken--till-vilket-pris-som-helst/Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst?Kollektivtrafiken skapar värden både för den som reser och för samhället. Men hur prioriteras kollektivtrafiken bland andra politikområden? Kan det bli för dyrt när fördubblingsmålet uppnås eller är det en god investering i ett hållbart samhälle? Välkomna på seminarium i Visby 30 juni 12.30-14.30.2015-06-02T15:33:38+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/grattis-vasttrafik-dalatrafik-och-dintur/Grattis Västtrafik, Dalatrafik och DinTur!Myndigheten för Delaktighet har nyligen publicerat sin rapport över tillgängligheten för persontransporter. I år är det Västtrafik, Dalatrafik och DinTur som ligger i topp! Resultaten är dock svåra att jämföra då uppbyggnad och organisation skiljer sig hos våra medlemmar.2015-06-01T15:59:42+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/styrelseinternat2/Styrelseinternat2015-06-01T14:54:35+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/anvandartraff-forarcertifiering-buss/Användarträff Förarcertifiering buss2015-06-01T14:32:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/vdforvaltningschefsmote2/VD/Förvaltningschefs-möte2015-06-01T14:24:52+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/natverkstraff-jarnvagsnatverket/Nätverksträff Järnväg2015-06-01T14:23:55+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/konstituerande-styrelsemote/Konstituerande styrelsemöte2015-06-01T14:21:09+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/partigruppsoverlaggningar/Partigruppsöverläggningar2015-06-01T14:19:16+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/partnersamverkans-seminarium-i-almedalen/Partnersamverkans seminarium i AlmedalenFördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst?2015-05-25T11:37:10+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/styrelseinternat/Styrelseinternat2015-05-25T11:34:01+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/uitp-world-congress/UITP World Congress2015-05-25T11:30:49+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tillsammans-for-tag-i-tid/Tillsammans för tåg i tidDet branschgemensamma arbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT) där Svensk Kollektivtrafik deltar aktivt fokuserar på utpekade effektområden och nästa resultatkonferens är den 7 oktober 2015 i samband med Nordic Rail. Målet är att punktligheten för alla tåg ska ha ökat från 90 till 95 procent till 2020.2015-05-22T11:26:14+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tagtrafiken-kan-ga-som-vanligt-efter-den-1-juli/Tågtrafiken kan gå som vanligt efter den 1 juliI måndags fattade Post- och Telestyrelsen beslut om att skyddet för järnvägens kommunikation förlängs till 1 juli 2016. Det är den förlängning på ett år för installering av filter i tågfordon som Svensk Kollektivtrafik tillsammans med SKL och Branschföreningen Tågoperatörerna har önskat och framgångsfullt verkat för i Näringsdepartementets styrgrupp.2015-05-22T11:08:44+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remissyttrande-god-bebyggd-miljo/Remissyttrande: God bebyggd miljöSvensk Kollektivtrafik har svarat på remiss angående förslag till strategi för god bebyggd miljö. Förslaget är framtaget av Boverket och Svensk Kollektivtrafik har en rad synpunkter bland annat att strategin behöver kompletteras med etappmål för kollektivtrafiken.2015-05-22T10:39:26+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remissyttrande-vissa-punktskattefragor-infor-budgetpropositionen-for-2016/Remissyttrande: "Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016"Svensk Kollektivtrafik har svarat på remissen angående Finansdepartementets promemoria ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016”.2015-05-22T10:29:57+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-efterfragad-vagledning-for-trafikforsorjningsprogram/Ny efterfrågad vägledning för trafikförsörjningsprogramNu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafik-försörjningsprogram framtagen av Partnersamverkan. Vägledningens syfte är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.2015-05-21T12:04:30+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rtaf-mote-i-goteborg/RTAF-möte i GöteborgSvensk Kollektivtrafik ingår i Trafikverkets regionala och nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, RTAF. Syftet är att genom dialog mellan funktionshindersrörelsen, trafikmyndigheter och andra aktörer inom trafik- och transportsektorn verka för genomförande av de nationella funktionshinderspolitiska målen. Nyligen genomfördes möte i Göteborg.2015-05-21T11:51:53+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/stockholm-huvudkandidat-for-uitps-varldskongress-2019/Stockholm huvudkandidat för UITPs världskongress 2019Stockholm har tillsammans med Barcelona och Birmingham blivit utvalda som huvudkandidater i den fortsatta processen som värdstad för UITPs världskongress och utställning 2019. Ansökan om värdskapet utgör ett samarbetsprojekt mellan Trafikförvaltningen SLL, Svensk Kollektivtrafik, Stockholms Convention Bureau och Stockholmsmässan.2015-05-21T11:47:07+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/svensk-kollektivtrafiks-nya-informationsfolder/Svensk Kollektivtrafiks nya informationsfolderLäs mer om Svensk Kollektivtrafik och vår verksamhet i vår nya informationsfolder!2015-05-21T11:19:57+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uppfoljningsmote-om-tillganglighetsfragor-i-kollektivtrafiken-den-3-juni/Uppföljningsmöte om tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken den 3 juniDen 29 april hölls en temadag kring tillgänglighet i kollektivtrafiken som Svensk Kollektivtrafik arrangerade tillsammans med Samtrafiken. Den 3 juni arrangeras nu ett uppföljningsmöte där några myndigheter får presentera hur de har arbetat med tillgänglighetsfrågor under den senaste tiden.2015-05-20T08:40:26+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/stadstrafikkompassen/StadstrafikkompassenStadstrafikkompassen omfattar uppgifter avseende tätortstrafik i ca 70 svenska städer baserad på 43 nyckeltal. Det omfattar trafiken där ca 3,5 miljoner är bosatta och ca 390 miljoner resor per år. 2015-05-07T14:52:57+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/forarcertifiering-serviceresor/Förarcertifiering serviceresorCertifiering av förare som kör serviceresor är relativt nytt i Sverige men intresset växer bland regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och trafikföretag.2015-05-07T14:23:43+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/forarcertifiering-buss/Förarcertifiering bussParallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade förare som ger rätt service och bemötande, och rätt kvalitet på resan.2015-05-07T12:31:17+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/frida-miljo-och-fordonsdatabas/FRIDA miljö- och fordonsdatabasFRIDA miljö- och fordonsdatabas har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon. 2015-05-07T11:38:42+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/barometer-for-anropsstyrd-trafik/Barometer för anropsstyrd trafikSvensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Det är Barometern för anropsstyrd trafik, ANBARO.2015-05-07T11:36:29+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/KollektivtrafikbarometernKollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. 2015-05-07T11:26:48+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-rapport---kundresan-i-kollektivtrafiken/Ny rapport - Kundresan i kollektivtrafikenSvensk Kollektivtrafik deltog som partner på Kollektivtrafikdagen den 6 maj och medverkade med en programpunkt på temat kunskapsbaserad kollektivtrafik och omvärldsanalys. Mattias Andersson presenterade också en ny rapport från Svensk Kollektivtrafik med de senaste resultaten från våra egna undersökningar och strategiska vägval.2015-05-06T11:27:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/transdev-sverige-ab-far-i-uppdrag-att-kora-ultra-trafiken-for-lanstrafiken-i-vasterbotten/Transdev Sverige AB får i uppdrag att köra Ultra-trafiken för Länstrafiken i VästerbottenLänstrafiken i Västerbotten har på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i länet genomfört upphandling avseende utförandet av Ultra-trafiken de kommande tio åren. Efter utvärderingsprocessen har Länstrafiken valt att tilldela Trandev Sverige AB uppdraget.2015-05-04T11:24:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/samtrafiken-och-svensk-kollektivtrafiks-mote-om-tillganglighet-i-kollektivtrafiken/Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafiks möte om tillgänglighet i kollektivtrafikenDen 29 april genomfördes ett möte om tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Deltagare var ett tjugotal medlemmar i Svensk Kollektivtrafik samt representanter för delägare i Samtrafiken.2015-05-04T11:21:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/trafikupphandling-dalatrafik/Trafikupphandling DalatrafikUnder våren har Dalatrafik AB genomfört en upphandling av Linjetrafik, Särskild Skolskjutstrafik och Servicetrafik på uppdrag av länets regionala kollektivtrafikmyndighet, Region Dalarna.2015-05-04T11:18:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/vdforvaltningschefsmote/VD/Förvaltningschefsmöte2015-05-04T10:56:37+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/gammal-kalender/almedalsveckan/Almedalsveckan2015-04-27T16:18:27+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/conny-strand-ny-vd-pa-dalatrafik/Conny Strand ny VD på DalatrafikDen 1 september lämnar Dalatrafiks vd Claes Annerstedt över till Conny Strand. Conny Strand arbetar idag som konsult åt Svensk Kollektivtrafik med bland annat järnvägsfrågor.2015-04-22T13:57:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/missa-inte-att-delta-i-mote-om-tillganglighet-i-kollektivtrafiken/Missa inte att delta i möte om tillgänglighet i kollektivtrafikenSamtrafiken och Svensk Kollektivtrafik arrangerar den 29 april en temadag kring samverkan av tillgänglighet i kollektivtrafiken. Antalet platser är begränsade så först till kvarn!2015-04-20T13:57:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/uppstart-for-nytt-projekt-for-tryggare-och-sakrare-skolskjuts2/Uppstart för nytt projekt för tryggare och säkrare skolskjutsVarje år är det över 400 000 barn som åker skolskjuts. För att färden ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen och även deras föräldrar om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Därför genomför Svensk Kollektivtrafik ett projekt tillsammans med Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Trygg Hansa för att ta fram utbildningsmaterial som kan användas vid föräldramöten och skolbesök.2015-04-10T11:16:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tveksamt-om-aterkop-av-periodbiljett-ska-kunna-ske-till-varje-pris/Tveksamt om återköp av periodbiljett ska kunna ske till varje prisJustitiedepartementet föreslår nya regler kring hävning (återköp) av periodbiljetter. Svensk Kollektivtrafik avstyrker delar av förslaget.2015-04-09T13:56:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-tsd-trader-i-kraft-1-juli-2015/Ny TSD träder i kraft 1 juli 2015Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:135) om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet föreslås träda ikraft den 1 juli 2015. Svensk Kollektivtrafik har i veckan besvarat ett samråd i denna fråga.2015-04-09T11:14:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/regeringen-vill-satsa-mer-pa-jarnvagen/Regeringen vill satsa mer på järnvägenRegeringen presenterar i sin vårändringsbudget ett paket för framtidsinvesteringar i fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle. Paketet innehåller bland annat 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll redan under 2015. Därefter investeras 1,24 miljarder årligen fram till 2018.2015-04-09T10:59:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fortsatta-diskussioner-om-gsm-r-och-installation-av-filter-pa-tag/Fortsatta diskussioner om GSM-R och installation av filter på tågDen 31 mars deltog Svensk Kollektivtrafik i Näringsdepartementets styrgrupp för att fortsätta diskussionerna kring tidplan och installation av frekvensfilter på tågen. Svensk Kollektivtrafik och SKL representerar tillsammans kollektivtrafikmyndigheterna i styrgruppen. Utöver det ingår Branschföreningen Tågoperatörerna, Post- och Telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting (SLL) och representanter för mobiloperatörerna i styrgruppen. Det finns en uttalad vilja från alla parter att hitta en samförståndslösning.2015-04-01T11:40:00+02:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rekommendation-med-anledning-av-ett-nytt-rme-index/Rekommendation med anledning av ett nytt RME-indexI samband med att skatt infördes även på den förnybara delen i RME, beslutade Indexrådet att arbeta fram ett mer komplett index för RME som täcker samtliga ingående komponenter i RME tillverkning. Det tidigare indexet täckte ca 80 % av kostnaderna för framtagande av RME och var gott nog innan skatt infördes.2015-03-27T11:51:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/valkommen-till-en-seminariedag-om-upphandling-av-serviceresor/Välkommen till en seminariedag om upphandling av serviceresorSvensk Kollektivtrafik och Svenska Färdtjänstföreningen samarrangerar ett seminarium om upphandlingsfrågor kring transport- och beställningscentraler för färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst onsdagen den 22 april.2015-03-27T11:47:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/annu-ingen-losning-kring-samexistens-for-gsm-r-och-4g/Ännu ingen lösning kring samexistens för GSM-R och 4GSvensk Kollektivtrafik deltog igår eftermiddag (25 mars) på ett informationsmöte arrangerat av Branschföreningen Tågoperatörerna kring frågan om kraven på frekvensfilter. Som tidigare informerats har Trafikverket beslutat att kräva sådana filter för alla tåg som använder GSM-R kommunikation och går på Trafikverkets banor från 1/7 2015.2015-03-27T11:45:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-associerad-medlem/Ny associerad medlemVi hälsar Mobileye/Xeye Nordic AB välkomna som associerad medlem till oss på Svensk Kollektivtrafik!2015-03-26T11:53:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/dags-att-nominera-for-pegasuspriset/Dags att nominera för PegasusprisetTransportGruppens miljöpris, Pegasuspriset, har som syfte att visa på kraften och viljan bakom miljöarbetet i transport-sektorn. Genom att goda exempel från näringens olika branscher lyfts fram kan fler inspireras till fortsatta insatser för en hållbar utveckling. Nu är det dags att nominera för Pegasuspriset 2015!2015-03-25T11:55:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fardtjanst-och-sjukresor-far-hogt-betyg/Färdtjänst och sjukresor får högt betygBranschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat kvalitet och nöjdheten för färdtjänst och sjukresor i hela landet. Resultatet visar att resenärerna är mycket nöjda med sina resor, 9 av 10 uppger att de är nöjda både med beställningen och resan sammantaget.2015-03-23T13:04:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/straffbeskatta-inte-klimatvanlig-kollektivtrafik/Straffbeskatta inte klimatvänlig kollektivtrafikLåt inte skatterna missgynna kollektivtrafik som använder fossilfria drivmedel. En ökad användning av alternativa bränslen ger stor klimatnytta och en kollektivtrafik som sparar pengar och energi, både nu och i framtiden. Det framför Svensk Kollektivtrafik tillsammans med andra branschaktörer i en debattartikel i Dagens Samhälle.2015-03-23T12:00:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/vl-lanserar-mobilanpassad-hemsida/VL lanserar mobilanpassad hemsidaDet har blivit enklare för resenären att söka information om nästa resa via VL.se. Den nya hemsidan som lanserats är tillgänglighetsanpassad och är dessutom enklare att använda i mobil och på surfplatta. En uppdatering av hemsidan har under längre tid efterfrågats av såväl resenärer som övriga som sökt information på VL.se.2015-03-17T13:10:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/bussforarna-hyllas-den-18-mars/Bussförarna hyllas den 18 marsImorgon onsdag är det Bussförarens dag, som sedan förra året är officiell temadag i Sverige. Skånetrafiken firar detta genom att hylla bussförarna i social media och kommer att uppmana kunder att dela med sig av glada resminnen och möten med förare. Även Västtrafik uppmärksammar dagen genom att lyfta fram några av personerna som gör kollektivtrafiken möjlig.2015-03-17T13:08:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/en-avtalsprocess-for-farre-overprovningar-och-mer-trafik/En avtalsprocess för färre överprövningar och mer trafikSå här förbättrar vi våra kollektivtrafikavtal var temat för Partnersamverkans avtalskonferens den 4 mars. Drygt 40 personer från regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, trafikföretag, branschorganisationer och konsultfirmor samlades i Stockholm för att diskutera utveckling av den branschgemensamma Avtalsprocessen och lyssna på goda exempel från svensk kollektivtrafik landet runt.2015-03-06T13:12:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/trafikverkets-forslag-riskerar-att-lamsla-jarnvagstrafiken-den-1-juli/Trafikverkets förslag riskerar att lamslå järnvägstrafiken den 1 juli!Svensk Kollektivtrafik har i dagarna besvarat en remiss rörande ändring av Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) från Trafikverket. JNB är det dokument som reglerar de löpande riktlinjerna för tågtrafiken.2015-03-04T13:15:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/upphandling-och-avtal/Upphandling och avtal2015-03-03T14:12:18+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remiss-res-latt-med-biljett/Remiss: Res lätt med biljettSvensk Kollektivtrafik kommer att i bred samverkan med medlemmarna svara på remissen ”Res lätt med biljett” (Ds 2015:11).2015-03-03T13:19:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-trafikdirektor-for-skanetrafiken/Ny trafikdirektör för SkånetrafikenLinus Eriksson blir ny trafikdirektör för Skånetrafiken i Region Skåne och tillträder 13 april. Linus Eriksson kommer närmast från Trafikverket där han har arbetat som trafikledningschef med ansvar för väg- och tågtrafik i södra Sverige.2015-03-03T13:17:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/utbildningsdag-for-politiker-i-norrbotten/Utbildningsdag för politiker i NorrbottenSvensk Kollektivtrafik deltog vid en utbildningsdag för politiker i slutet av februari som arrangerades av Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.2015-03-02T13:24:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/kan-gamla-bussar-bli-nya/Kan gamla bussar bli nya?Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Bussföretag påbörjat ett projekt för att kartlägga möjligheterna kring möjligheterna att renovera äldre bussar för att hitta kriterier för att avtalsmässigt kunna betrakta fordonen som yngre eller rent av nya.2015-03-02T13:22:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/svensk-kollektivtrafik-representant-i-rtaf/Svensk Kollektivtrafik representant i RTAFI Trafikverkets nationella ”Råd för Tillgänglighet och Användbarhet för personer med Funktionsnedsättning" ingår representanter för flera handikapporganisationer, statliga myndigheter samt resenärs- och transportorganisationer, bl.a. Svensk Kollektivtrafik. Rådet möts fyra gånger per år. Vid senaste mötet den 19 februari diskuterades de tre delmålen inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderpolitik 2011-2016”.2015-03-02T13:20:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/remissyttrande-tilldelning-av-koncessioner-for-kollektivtrafik/Remissyttrande: Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafikSvensk Kollektivtrafik avstyrker förslaget att komplettera bestämmelserna i EU:s kollektivtrafikförordning om hur avtal för allmän trafik ska tilldelas när avtalen är i form av tjänstekoncessioner. Det finns ingen anledning att i svensk rätt föreskriva konkurrensutsättning i större utsträckning än vad EU-rätten föreskriver. Svensk Kollektivtrafik föreslår istället att en vägledning tas fram, som beskriver tillvägagångssättet vid upphandling och upprättande av koncessionsavtal för kollektivtrafik med nu rådande regelverk.2015-02-12T13:28:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-associerad-medlem2/Ny associerad medlemVi hälsar Swedavia AB/Stockholm Arlanda Airport välkomna som associerad medlem till oss på Svensk Kollektivtrafik!2015-02-10T13:38:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/senaste-nytt-fran-kolla/Senaste nytt från KollANya ledamöter i Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), övertagande av personal vid entreprenörsbyte och dags för årets avtalskonferens.2015-02-10T13:31:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/natverkstraff-infomarknad/Nätverksträff info/marknadDrygt 35 deltagare från info/marknadsnätverket samlades den 5-6 februari i Stockholm för årets första nätverksträff. Flera aktuella och spännande kommunikations- och marknads-aktiviteter presenterades som bland annat rörde digitala strategier och kampanjarbete. Branschgemensamma regler för studentkort samt kommunikationsinsatser i praktiken gällande järnvägen och Trafikverket var några andra punkter som diskuterades.2015-02-10T13:29:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/fortsatt-okad-nojdhet-med-kollektivtrafiken/Fortsatt ökad nöjdhet med kollektivtrafikenSvenska folket tycker att det har blivit enklare att köpa biljett och 8 av 10 är nöjda med senaste resan. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och nära 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service.2015-02-06T13:40:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/svensk-kollektivtrafik-deltar-i-fordjupat-samrad-kring-modern-trafikledning/Svensk Kollektivtrafik deltar i fördjupat samråd kring Modern TrafikledningTrafikverket har bjudit in branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Tågoperatörerna till löpande samråd under processen kring förändrade arbetssätt och nytt nationellt trafikledningssystem.2015-01-23T13:50:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/tillaggsuppdrag-till-utredningen-om-jarnvagens-organisation/Tilläggsuppdrag till Utredningen om Järnvägens organisationGunnar Alexanderssons utredning om järnvägens organisation där Svensk Kollektivtrafik deltar i flera grupper förlängs. Utredningen har fått ett tilläggsuppdrag från Näringsdepartementet, som vill ha förslag på hur det löpande underhållet av infrastrukturen skulle kunna organiseras.2015-01-22T14:13:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/ny-myndighetschef-pa-kollektivtrafikmyndigheten-i-vasternorrlands-lan/Ny myndighetschef på Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands länDirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Din Tur, har utsett Camilla Fahlander som ny myndighetschef för kollektivtrafik-myndigheten.2015-01-22T13:56:00+01:00https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/upphandling-av-trafiken-i-ragunda/Upphandling av trafiken i RagundaI fredags tilldelades Centrala Buss avtalet för linjetrafik inom Ragunda Kommun. Kontraktssumman på 14,43 Mkr innebär en kostnadsökning på 28% jämfört med dagens avtal och Länstrafiken ser oroande på att endast ett anbud inkommit i upphandlingen.2015-01-20T14:15:00+01:00