Förarcertifiering buss

Parallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade förare som ger rätt service och bemötande, och rätt kvalitet på resan.

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar som är anslutna till konceptet förarcertifiering buss är Skånetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Länstrafiken i Västerbotten, Blekingetrafiken, Region Gotland, Karlstadsbuss, Dalatrafik och Luleå Lokaltrafik. Ytterligare flera medlemmar planerar för att börja certifiera, bl a X-trafik, UL, Sörmlandstrafiken och Länstrafiken Jämtland. 

Förarcertifieringen omfattar tre delar: formell utbildning, självstudier och prov. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett branschgemensamt material som består av en utbildningshandbok, en e-learningmodul, ett bildspel och förarcertifieringsprov. Utöver detta används lokala material. Användarträffar för de medlemmar som certifierar arrangeras regelbundet.

 

Anita Stenhardt

Projektledare förarcertifiering, marknad, event, styrelse

Direkt: 08-452 71 33

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig