Förarcertifiering serviceresor

Certifiering av förare som kör serviceresor är relativt nytt i Sverige men intresset växer bland regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och trafikföretag.

Idag certifieras förare hos Västtrafik och Trafikkontoret i Göteborg, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Örebro, Dalatrafik, X-trafik, Blekingetrafiken, Uppsala kommun, Borås stad, Sörmlandstrafiken, Värmlandstrafik. Användarträffar för de medlemmar som certifierar arrangeras regelbundet.

Förarcertifieringen omfattar tre delar: formell utbildning, självstudier och prov. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett branschgemensamt material som består av en utbildningshandbok, ett bildspel och förarcertifieringsprov. Utöver detta används lokala material. 

 

 

Anita Stenhardt

Projektledare förarcertifiering, marknad, event, styrelse

Direkt: 08-452 71 33

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig