Förarcertifiering serviceresor

Certifiering av förare som kör serviceresor är relativt nytt i Sverige men intresset växer bland regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och trafikföretag.

Idag certifieras förare hos Västtrafik och Färdtjänsten i Göteborg, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Örebro, Dalatrafik, X-trafik, Blekingetrafiken och Värmlandstrafik. Användarträffar för de medlemmar som certifierar arrangeras regelbundet. Nästa användarträff är den 7 februari 2019 i Stockholm.

Förarcertifieringen omfattar tre delar: formell utbildning, självstudier och prov. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett branschgemensamt material som består av en utbildningshandbok, ett bildspel och förarcertifieringsprov. Utöver detta används lokala material. 

Utbildningshandboken kan beställas av externa företag som utbildar och kostar 250 kr exkl moms.

Välkommen att maila in din beställning till oss, glöm inte att ange antal och fakturaadress!

Anita Stenhardt

Kommunikationschef

Direkt: 08-452 71 33

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig