Förarcertifiering serviceresor

Förarcertifiering för förare inom serviceresor är ett utbildningskoncept som är framtaget av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och används inom stora delar av kollektivtrafiken i Sverige.

Konceptet har pågått sedan 2011 och sedan starten har över 13 000 serviceförare certifierats runt om i landet.

Varför förarcertifiering för serviceförare?

  • Det ger föraren kunskap och verktyg för att utföra ett bättre arbete
  • Tryggheten, säkerheten och kvaliteten ökar för både föraren och kunderna
  • Ökad kunskap ger nöjdare och fler kunder
  • Certifiering höjer statusen för förare inom serviceresor
  • Kunskapskraven blir gemensamma för hela landet.

Förarcertifieringen omfattar tre delar: formell utbildning, självstudier och prov. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett branschgemensamt material som består av en utbildningshandbok, en e-learningmodul, ett bildspel och förarcertifieringsprov. Utöver detta används lokalt material. Användarträffar för de medlemmar som certifierar arrangeras regelbundet.

För att ansluta sig till konceptet krävs aktivt eller associerat medlemskap i Svensk Kollektivtrafik. 


Några vanliga frågor och svar

Jag är förare, hur gör jag för att bli certifierad?
Du kontaktar ditt trafikföretag och ser om de har ett avtal med den regionala kollektivtrafiken/länstrafikbolaget i ditt område. Det är de som planerar och genomför utbildningen tillsammans med ditt trafikföretag. All utbildning genomförs lokalt av de som är anslutna till konceptet.

Jag har tappat mitt certifikat/mitt certifikat gäller inte längre.
Hur gör jag nu?

Du vänder dig till ditt trafikföretag eller till de som utfärdat ditt certifikat. Svensk Kollektivtrafik har inte möjlighet att hjälpa till med detta.

Anita Stenhardt

Projektledare förarcertifiering, marknad, event, styrelse

Direkt: 08-452 71 33

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Medlemmar anslutna
till konceptet

Blekingetrafiken
Borås stad
Dalatrafik
Göteborgs stad
Hallandstrafiken
Jönköpings Länstrafik
Länstrafiken Jämtland Härjedalen
Länstrafiken Kronoberg
Malmö stad
Region Kalmar
Region Sörmland
Region Värmland
Region Örebro län
Skånetrafiken
Uppsala kommun
Västtrafik
X-trafik