FRIDA ger svar på fordonsfrågor

- Genom fordons- och miljödatabasen kan vi enkelt få svar på frågor som rör den egna verksamheten kring fordon och tillgänglighet, fordonskontroller och avtals- och miljökrav. Det säger Bo Almström, ansvarig för fordonskontroll och hållplatsarbete, Västernorrland och medlem i FRIDAs användarförening.

- Ett exempel var när vi i upphandlingen i Västernorrland ställde kravet att alla klass 2- och klass 3-bussar i regiontrafik skulle rullstolsanpassas mitt under avtalsperioden. Då kunde vi utifrån Frida enkelt följa hur entreprenörerna anpassade fordonsparken till de ställda kraven.

Jag sitter med i FRIDAS användarförening, i utvecklingsgruppen för fordonskontroll, och har fått en bättre förståelse för hur komplex kollektivtrafiken är utifrån avtalskrav och uppföljning. Men trots att Frida är ett så stort system så kan vi gå in på enskilda kravställningar och få ut den statistik som vi behöver från övergripande länsnivå ända ned till ett enskilt fordon.

Det är roligt att alltfler entreprenörer ser nyttan i att använda FRIDA. Det är inte bara en kontrollfunktion för beställarsidan utan dessutom ett smart verktyg som de använder för sin egen verksamhetsuppföljning. Nu fortsätter vi att utveckla FRIDA och nästa år ska en ny version vara på plats, med fokus på användarvänlighet och enhetlighet i de olika delarna, säger Bo.

Vill du veta mer om FRIDA? Ta kontakt med Mattias Adell på Svensk Kollektivtrafik.