Delta i Sveriges största attityd- och resvaneundersökning

Har du valts ut att delta i Kollektivtrafikbarometern? Då är du en del i Sveriges största attityd- och resvaneundersökning med möjlighet att påverka din kollektivtrafik. Kollektivtrafikbarometern samarbetar med landets alla kollektivtrafikmyndigheter genom att ställa samma frågor till medborgare och resenärer i olika regioner. Undersökningsresultaten ligger sedan till grund för beslut kring förändringar och förbättringar i kollektivtrafiken.

Under ett år har vi nästan 75 000 respondenter som svarar på frågor, främst om sitt resande och attityd till kollektivtrafiken. Ditt svar i undersökningen är viktigt då det påverkar hur framtidens kollektivtrafik utformas i din region. Svaret är lika viktigt om det kommer från den som sällan reser kollektivt som för den som reser ofta så att kollektivtrafikmyndigheterna får en bättre förståelse kring olika medborgare och resenärers behov.

Hur går undersökningen till?
Vi bjuder in dig via ett brev med en länk till en webbsida där du kan avge dina svar. Om du inte har möjlighet att svara på en dator kommer vi att ringa upp dig för en telefonintervju.

Årliga rapporter
Varje år sammanställer Svensk Kollektivtr
afik en rapport som fokuserar på några viktiga frågor, vill du veta mer om undersökningen och resultaten kan du läsa i de senaste årens rapporter här till höger.

Frågor och kontakt
Om du har frågor kring undersökningen eller vill avböja fortsatt deltagande är du välkommen att eposta till det undersökningsföretag som har uppdraget att genomföra undersökningen på support@origogroup.com.

Om du är anmäld till NIX-registret så täcker det inte undersökningar och samhällsinformation, men det finns självklart möjlighet att tacka nej i samband med att vi kontaktar dig.

 

Tack för din medverkan!

Läs mer om Kollektivtrafikbarometern

Origo Group köper personuppgifterna från Marknadsinformation. Det lagutrymme vi använder för att behandla personuppgifterna för att bjuda in att delta i undersökningen är berättigat intresse (intresseavvägning) enligt GDPR.

Origo Group är personuppgiftsansvariga för behandling av respondentdata och hit kan man vända sig om man har frågor. Där finns även möjlighet att skicka en begäran om att bli bortplockad (genom att fylla i ett kort formulär på samma sida).