Studentresekonceptet

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med sina medlemmar tagit fram ett koncept med gemensamma grundregler och symbol för studentrabatt i kollektivtrafiken.

Den gemensamma symbolen som verifierar rätt till reserabatt för studenter togs fram genom en designtävling och finns idag i Mecenats och WeStudents appar.

Grundregelverket gäller för studiemedelsberättigad utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning. 

Studierna ska omfatta minst 50 % av heltidsstudier under terminen och med en studietid om minst 10 sammanhängande veckor.

Konceptet handlar om att skapa gemensamma grundregler kring vem som ska betraktas som en student, inte nivån för rabatter eller biljettyper.

Det är fritt för medlemsföretagen att ansluta sig till konceptet. I dagsläget är Skånetrafiken, Öresundståg, Dalatrafik, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar länstrafik, Jönköpings länstrafik, Västtrafik, X-trafik och Östgötatrafiken anslutna.

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig