KollA

Deltagarna i Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) representerar en bred kunskap från hela kollektivtrafikbranschen – RKM, trafikföretag och Sveriges kommuner och regioner.

Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de vägledningar och rekommendationer vilka är framtagna på Partnersamverkan uppdrag. Dessa ska även ge information, stöd och inspiration till både RKM och trafikföretagen och öka förståelsen för varandras verksamheter.

KollA ska även ta tillvara goda exempel, utveckla dokumenten över tid för möjligheten till mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda parter. De dokument och verktyg som tas fram inom arbetet granskas juridiskt och finns tillgängliga här.

Ledamöter

Ordförande
Mikael Olsson, konsult

För SKR
Ordinarie ledamot Magnus Ljung, SKR
Suppleant, Henrik Sollenborn, suppleant, RKM Sörmland 

För Svensk Kollektivtrafik
Ordinarie ledamot Peter Lundén, Trafikförvaltningen Stockholm
Ann-Sofie Törnqvist, Östgötatrafiken
Adjungerad ledamot Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik

För Tågföretagen
Ordinarie ledamot Dan Olofsson, SJ 
Kjerstin Hultsten, MTR Tunnelbanan

För Sveriges Bussföretag
Ordinarie ledamot Emma Forsberg, Nobina
Suppleant Niclas Blomqvist, Transdev 
Adjungerad ledamot Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag

För Svenska Taxiförbundet
Anders Malmqvist, Taxi Göteborg