Aktuella handlingar modellavtal 2023

Kollektivtrafikbranschen har gemensamt arbetat fram ett nytt modellavtal för upphandling av kollektivtrafik med buss, publicerat i mars 2023.

Modellavtalet 2023 består av ett enda dokument i stället för tidigare två. Det innehåller både viktiga paragrafer och vägledningar för vissa paragrafer. Bilaga Pris och Trafikbeskrivning har uppdaterats och anpassats till modellavtalet och tre tidigare bilagor är nu inarbetade: Bilaga allmänna villkor, Trygghet och säkerhet samt Affärsutvecklingsavtalet

Handlingarna finns även i wordformat och kan beställas här.