Indexrådet  säkerställer neutrala affärer

Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i taxi- och bussbranschen.

Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

Det branschgemensamma indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet.

Kontakt: Christine Leppänen, ordförande

Medlemmar Indexrådet

Från Svensk Kollektivtrafik: Christine Leppänen, ‎Trafik- och planeringschef på Jönköpings Länstrafik (ordförande), Reija Sintonen, Controller på SLL Trafikförvaltningen Jonas Kjernald, Chefscontroller på Västtrafik Tommy Laestander, Avtal & upphandlingsstrateg hos Länstrafiken i Västerbotten

Från Sveriges Bussföretag: Lars Annerberg, ansvarig för linjetrafikfrågor på Sveriges Bussföretag, sekreterare i rådet Daniel Lindin, Businesscontroller på Keolis Sverige AB Jan-Eric Wingren, Controller på Nobina Christian Plyhm, VD Söne Buss AB

Från Svenska Taxiförbundet:
Vakant