Vi är Partnersamverkan

 

Medverkande organisationer

Svensk Kollektivtrafik

Sveriges Bussföretag

Tågföretagen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Jernhusen

Svenska Taxiförbundet


Styrgruppen

Johan Wadman, ordförande, Svensk Kollektivtrafik
Peter Haglund, , Sveriges Kommuner och Regioner
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag 
Paul van Doninck, Jernhusen
Pierre Sandberg, Tågföretagen
Bawer Coskun, Svenska Taxiförbundet


Kontakt

Agneta Weissglas, Kommunikationsansvarig Svensk Kollektivtrafik
Telefon: 070-790 22 37

Adress:
Partnersamverkan
C/o Svensk Kollektivtrafik 
Götgatan 14
118 46 Stockholm