Vi är Partnersamverkan

 

Medverkande organisationer

Svensk Kollektivtrafik

Sveriges Bussföretag

Svenska Taxiförbundet

Branschföreningen Tågoperatörerna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Trafikverket

Jernhusen


Styrgruppen

Peter Haglund, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag 
Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet
Paul von Doninck, Jernhusen
Roland Palmqvist, Trafikverket
Björn Westerberg, Tågoperatörerna


Kontakt

Anita Stenhardt, Kommunikationschef Svensk Kollektivtrafik

Telefon: 08-452 71 33
Mobil: 070-588 08 69

Adress:
Partnersamverkan
C/o Svensk Kollektivtrafik Service AB
Hornsgatan 15, 1 tr
118 46 Stockholm