Nyhetsbrev

Svensk Kollektivtrafik har två olika nyhetsbrev, ett till både medlemmar och intressenter inom kollektivtrafikbranschen samt Medlemsnytt som vänder sig enbart till våra medlemmar. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden och innehåller senaste nytt från branschen och Svensk Kollektivtrafik. Medlemsnytt är mer riktad mot information kring vår verksamhet och om aktuella möten, nätverksträffar och andra aktiviteter.

Läs våra senaste nyhetsbrev

2022-10-17
Nyhetsbrev från Svensk Kollektivtrafik: Vår önskelista till den nya regeringen • Rapport om kompletterad finansiering av kollektivtrafiken • Persontrafik 25-27 oktober

Nummer 5, 2021-10-21
Nyhetsbrev Svensk Kollektivtrafik • Ledare: Kollektivtrafiken klarar inte miljardförluster på egen hand • Politiska förslag för omstart av kollektivtrafiken •  Gratis jobbparkering minskar kollektivtrafikresorna

Nummer 4, 2021-06-11
Nyhetsbrev Svensk Kollektivtrafik: Ledare - Behåll skattebefrielsen av HVO och RME • Så här påverkas kollektivtrafiken av covid-planen  • Ledig tjänst: Projektledare affärsutveckling

Nummer 3, 2021-04-23
Nyhetsbrev Svensk Kollektivtrafik: Bidrar infrastrukturpropositionen till en grön omstart av Sverige?

Nummer 2, 2021-03-24
Nyhetsbrev Svensk Kollektivtrafik: Använd kollektivtrafiken som verktyg för omstart av Sverige

Nummer 1, 2021-02-03
Årsrapport Kollbar: Fortsatt högt förtroende trots pandemin • Debatt: Regeringens väg riskerar göra utmanande situation än värre • Varierande efterlevnad för rekommendation om munskyddenNummer 6, 2020-10-08
Så här ändrades våra resvanor under sommaren • Johan Wadman ny vd • Besked: Biodiesel skattebefrias ett år till • Debatt: "Kollektivtrafikens intäktstapp kräver statlig kompensation"

Nummer 5, 2020-09-11
"Grön nystart" till Trafikutskottet • Konkreta förslag till Eneroth •  Ovisshet kring utlovat stöd

Nummer 4, 2020-07-03
Nyhetsbrev: Kollektivtrafikbarometern: Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken • Byråkratin hindrar medlemmar från att ta del av regressersättning •  PM om ökade kostnader för sjukresor 

Nummer 3, 2020-06-09
Nyhetsbrev: Nya otydliga resedirektiv ställer fler frågor än de ger svar • Sprid ut skolstarterna för att minska smittspridningen • Trafikinformation Järnväg: Nu sätts planen i gång

Nummer 2, 2020-04-29
Nyhetsbrev: Upprop från kollektivtrafiken i hela Sverige • Konkret plan för  nationellt biljettsystem • Positivt med skattebefriad biogas 

Nummer 1, 2020-02-26
Nyhetsbrev: Årets rapport från Kollektivtrafikbarometern • Högt förtroende för färdtjänst- och sjukresor • Positivt förslag om förenklade elregler

Nummer 7, 2019-11-08
Nyhetsbrev: Satsa på forskningen! • Orättvis avgiftshöjning för regionala banor • Smarta vägledningar på gång

Nummer 6, 2019-09-30
Ersätt reseavdrag med skattereduktion • Storsatsning på punktlighet • Förstärkning och förändring på kontoret 

Nummer 5, 2019-07-05
Rapport om nya mobilitetstjänster • Välbesökt i Almedalen • Risk för fortsatt fusk med reseavdraget

Nummer 4, 2019-05-24
Ny styrelse Svensk Kollektivtrafik • Våra nya medarbetare • Årets seminarier i Almedalen 

Nummer 3, 2019-04-12
Branschupprop om ERTMS • Mässbiljetter till UITP Global Summit släppta • Schema för kommande upphandlingar

Nummer 2, 2019-03-04
Kollektivtrafikbarometern: Allt fler väljer kollektivtrafiken • Nytt förslag kan ge ökad kamerabevakning • Information om järnvägsjobb

 

Nummer 1, 2019-01-15
Vi söker projektledare • Aktuella remissvar • Missa inte UITP Global Summit 9-12 juni

 

 

Nummer 6, 2018-10-26: 
Rapport: Kollektivtrafiken ökar kommunernas och landstingens skatteintäkter  • Rekordmånga besökare på Persontrafik i Stockholm • Ingrid Dreyer ska bevaka EU-frågorna för Norden

Nummer 5, 2018-09-14: 
Persontrafik - Våra seminarietips 2018. Boka-tidig-rabatt t o m 19 september

Nummer 4, 2018-06-29
Svensk Kollektivtrafik i Almedalen • Förslag om särskilda persontransporter • Kollektivtrafikens kompetensförsörjning

Nummer 3, 2018-05-31
Onyanserad kritik i bussrapport • Almedalen: Hur kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp? • Västtrafik värd för UITP-möte

Nummer 2, 2018-04-13
Regeringen föreslår strategi för levande städer • Ökad säkerhet i bussar utreds • Nyckelresultat Kollektivtrafikbarometern

Nummer 1, 2018-02-14
Höga betyg för färdtjänst och sjukresor • Krav på undantag från bussförbud av mikrofon • Nytt förslag begränsar öppen marknad

 

Nummer 9, 2017-11-24
Översyn av passagerarförordning • Svenskt upphandlingsschema 2017-2022 • Startskott för nya miljökravsbilagor

Nummer 8, 2017-10-26
Nystartat nätverk för trafikplanerare • Satsning på innovation • E-learning för bussförare

Nummer 7, 2017-09-13
Ny film om samhällsnyttan • Kritik mot kamerabevakning • Digitalisering underlättar för studentrabatter

Nummer 6, 2017-07-05
Rapport: Kollektivtrafikens samhällsnytta värd miljardbelopp • Välbesökta seminarier • Otydlig promemoria från Konsumentverket

Nummer 5, 2017-05-31
Svensk Kollektivtrafik i Almedalen • BusNordic – ambition om ny busstandard • Remiss: Bilpooler är bra

Nummer 4, 2017-04-28
Kännbart för branschen med nya resenärsrättigheter • EU öppnar upp för elbussförslag • Aktuella remisser 

Nummer 3, 2017-03-30
Debatt: Utveckla de regionala järnvägarna • Fossilfritt bussbränsle ökar • Smart teknik kan lyfta kollektivtrafiken i hela landet

Nummer 2, 2017-02-24
Möjlighet till dispens  för 21-metersbussar • Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor • Kollektivtrafikresenärer investerar i hälsa

 

Nummer 1, 2017-01-26
Möte med Infrastrukturministern • 63 000 svarar på frågor om resvanor • Många är med i EU-ansökan om anropsstyrd trafik

2016
Nummer 8, 2016-11-25
Trafikutskottet träffade medlemmar • Utveckla regionala tågbanor • Ny policy ger säkrare trappklättring 

Nummer 7, 2016-09-30
Funktionella regioner kräver riktade anslag • Nystart för Kollektivtrafikbarometern • Tre Tips på Persontrafik

Nummer 6, 2016-09-02
Kritik om beloppsgränsen för reseavdrag • Seminarietips Persontrafik • Skapa förutsättningar för självkörande fordon

Nummer 5, 2016-06-13
Boka Persontrafik nu • Rapport om funktionella regioner i Almedalen • Svensk Kollektivtrafiks bidrag till fossilfri strategi 

Nummer 4, 2016-05-11
Ny symbol för studentrabatt • Debatt: mer gods på sjön • Fossilfritt bränsle ökar

Nummer 3, 2016-03-30

Ny vd för Svensk Kollektivtrafik • Upphandlingsseminarium Serviceresor• Seminarier i Almedalen

Nr 2, 2016-03-01

Gemensamt regelverk för studentrabatter • Årets rapport från Kollektivtrafikbarometern • Remissvar: Utveckla lågtrafikbanorna!

 

Nr 1, 2016-01-15

Stefan Sedin slutar som VD • Debattartikel om Järnvägsutredningen • Alla upphandlingar samlade

 

 

 • Nr 17, 2015-12-18

Svensk Kollektivtrafik kritisk mot Järnvägsutredningen • Ny politisk arbetsgrupp för järnvägsfrågor • Rapport om Trafikförsörjningsprogrammen

 • Nr 16, 2015-12-09

Rapport om biljettpriser • Intervju med Fredrik Ahlstedt • Prisregn över medlemmarna

 • Nr 15, 2015-11-20

Debattartikel SvD: Orimliga krav på resenärer • Intervju med Thomas Hägg • Gemensamma regler för studentrabatter önskas

 • Nr 14, 2015-11-04

Intervju med Ulrika Frick • Kritisk rapport från Kommunal • Nytt skolskjutsmaterial på gång

 • Nr 13, 2015-10-09

Intervju med Ulf Nilsson • Tågbolag blir aktiva medlemmar • Mobill och Tieto nya medlemmar

 • Nr 12, 2015-09-25

Ny ordförande och styrelse • Avtalskonferens  • Aktuella remissvar

 • Nr 11, 2015-09-04

Lars Sandberg ny medarbetare • Remiss om höjd energiskatt • Four C ny medlem 

 • Nr 10, 2015-08-14

Mattias Adell ny medarbetare • Remiss om resenärsrättigheter •  Risk för höjda järnvägsavgifter

 • Nr 9, 2015-07-15

Ny rapport om fördubblingsmål • Nytt trafikavtal i Jämtland

 • Nr 8, 2015-06-12

Två nya medarbetare till Svensk Kollektivtrafik • Boka in Årsmöteskonferensen • Almedalsaktiviteter

 • Nr 7, 2015-05-21

Ny vägledning för trafikförsörjningsprogram • Tågtrafiken kan gå som vanligt efter den 1 juli • Uppföljningsmöte om tillgänglighetsfrågor