Nyheter

 • Ökat fokus på innovation

  Hur använder vi innovation som drivkraft för att utveckla kollektivtrafiken? Den 25 april träffades ett 40-tal personer från Svensk kollektivtrafik...

 • Regeringen föreslår strategi för levande städer

  Nu lanseras den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Strategin pekar ut riktningen för hur nya och befintliga städer i Sverige...

 • Ökad säkerhet i bussar utreds

  Svensk Kollektivtrafik blev tillsammans med andra nationella företrädare inbjudna till ett möte på Näringsdepartementet den 4 april. Regeringen har...

 • Ny lag om järnväg

  Riksdagen beslutade den 21 mars om att anta en lag ”Ny järnvägstrafik”. De viktigaste regleringarna är bestämmelser om skadeståndsansvar vid resor...

Kollektivtrafikens samhällsnytta

Tipsa Persontrafik!

Rabatt för studenter

Partnersamverkan

Skolskjutsen.se