Remissvar

Här finns våra aktuella remissvar samlade. Remissvar från tidigare år hittar du i vårt remissarkiv till vänster.

  • 2018-01-12

    Ökad kollektivtrafik höjer trafiksäkerheten

    Trafikanalys har i sin rapport Ny målstyrning för trafiksäkerheten analyserat hur utvecklingen sett ut för antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken och föreslagit hur målsättningarna ska...