tre kvinnor som samtalar

Nätverk som sprider och tar del av kunskap och erfarenheter

Svensk Kollektivtrafik driver ett stort antal nätverk som regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte inom olika områden hos våra medlemmar.

Ett aktivt nätverk stärker yrkesrollen. Att vara del av våra nätverk ger en möjlighet att både sprida och ta del av kunskap och erfarenheter på olika nivåer. Nätverken är en av våra viktigaste uppgifter och är mycket uppskattat av våra medlemmar. Varje nätverk har en kontaktperson om du är intresserad av att delta eller har frågor.

Utöver de egna nätverksträffarna arrangerar Svensk Kollektivtrafik också ett flertal andra gemensamma mötesplatser och tillfällen för kollektivtrafikbranschen. Att sprida kunskap och bidra till kompetensutveckling är en stor del av vår verksamhet, därför lägger vi stor vikt på att branschen får möjlighet att träffas och vidga sina vyer.