• 23 nov

    Lunchwebbinarium: Universell mobilitet – Dynamisk integrerad trafik, Yngve Westerlund

    23 nov kl. 12:15-12:55

    Plats: Via teams

    Lunchwebbinarium: Universell mobilitet – Dynamisk integrerad trafik, Yngve Westerlund LÄNK TILL UPPKOPPLING AV WEBBINARIET https://shorturl.at/eowB9

    Välkommen till vårt webbinarium där Yngve Westerlund, grundare av Flexlinjen i Göteborg, berättar om den globala utvecklingen av storskalig flextrafik, t ex paratransit, on-demand, DRT och anropsstyrd trafik. Han har följt utvecklingen länge och menar att de "nya" uberliknande lösningarna måste integreras med de "gamla", såsom färdtjänst och andra former av servicetrafik. Commingling är ett nytt begrepp för sådan integrering, nödvändig för hållbar ekonomi och effektiv användning av förarresurser. Yngve kommer även med förslag till standardiserad utvärderingsmodell, för att visa vad som fungerar eller inte. LÄNK TILL UPPKOPPLING AV WEBBINARIET https://shorturl.at/eowB9