Verktyg & system

Svensk Kollektivtrafik stödjer och företräder medlemmarna nationellt och internationellt, bidrar till utvecklingen av kollektivtrafiken och arbetar för att stärka kollektivtrafikens varumärke som en självklar del av ett hållbart samhälle. Detta görs bland annat med hjälp av våra gemensamma verktyg och system.

Genom våra uppföljningssystem och undersökningar följer vi löpande utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi stödjer våra medlemmar i deras verksamhetsutveckling både lokalt och regionalt och tar fram underlag för operativa beslut om kollektivtrafiken, vilka leder till ökad kundnöjdhet, effektivitet och hållbarhet.