Remissvar

Här finns våra aktuella remissvar samlade. Remissvar från tidigare år hittar du i vårt remissarkiv till vänster.

 • 2018-11-01

  Risk för ökade kostnader för särskilda persontransporter

  Den statliga utredningen Samordning av särskilda persontransporter levererar tyvärr inte tillräckliga förslag vad det gäller att öka samordningen och enbart parter som redan drivs av att öka...

 • 2018-11-01

  Omfattande järnvägsregler med förändringsbehov

  Svensk Kollektivtrafik har besvarat Trafikverkets samråd kring järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) för 2020. Regleringen är omfattande och tydligheten har ökat över åren, men tyvärr är den inte...

 • 2018-08-29

  Ris och ros för utredning om automatiserade fordon

  Automatiserade fordon innebär både möjligheter och hot. Det framgår av remissvaret till utredningen ”Vägen till självkörande fordon”.

 • 2018-07-11

  Ny regional indelning ger bättre samordning med myndigheterna

  Svensk Kollektivtrafik ställer sig i sitt remissvar bakom Indelningskommitténs förslag om en gemensam regional indelning för tio statliga myndigheter. Förslaget kommer att förbättra samordningen me...

 • 2018-07-10

  Rimligt att fastighetsägare återför värden vid infrastruktursatsningar

  Öka möjligheterna till värdeåterföring vid infrastrukturinvesteringar, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande. Det vore rimligt att fastighetsägare återför delar av värdestegringen til...

 • 2018-05-23

  Fler informationsalternativ för att öka bältesanvändningen

  Audiovisuell information kan ha större effekt på bältesanvändandet än ljudmeddelanden vid busslinjetrafik över kortare sträckor med lägre hastighet och täta stopp. Det skriver Svensk Kollektivtrafi...

 • 2018-03-23

  Samverkan ger hållbar turism i Sverige

  Dialog och samverkan mellan RKM och andra aktörer i samhället är viktigt för att skapa en hållbar turism och en växande besöksnäring.

 • 2018-03-07

  Ja till fri kollektivtrafik för unga

  Det är positivt att staten främjar fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Satsningen har många positiva effekter, bland annat kan den bidra till meningsfull fritid och sysselsättning f...

 • 2018-03-05

  Långsiktigt biodrivmedel efterlyses

  Svensk Kollektivtrafik efterlyser långsiktighet för produktion och användande av biodrivmedel, och ett helhjärtat statligt engagemang för en kraftfull utbyggnad av produktionen av biodrivmedel...

 • 2018-02-05

  Nytt förslag begränsar öppen marknad

  Svensk Kollektivtrafik håller inte med EU-kommissionen om att det bör införas ett tillståndsförfarande för nationell linjetrafik för sträckor som är kortare än 100 kilometer.

 • 2018-01-26

  EU diskvalificerar biodiesel

  Det är positivt att EU-kommissionen vill minska transportsektorns miljöpåverkan genom ökad användning av förnybara bränslen och teknik som möjliggör emissionsfri drift, men det är negativt att...

 • 2018-01-12

  Ökad kollektivtrafik höjer trafiksäkerheten

  Trafikanalys har i sin rapport Ny målstyrning för trafiksäkerheten analyserat hur utvecklingen sett ut för antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken och föreslagit hur målsättningarna ska...