Om oss

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.

Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets järnvägsresor. 

Vi ger stöd och service till medlemmarna samt bedriver lobbying och opinionsbildning för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. Dessutom bevakar vi utvecklingen genom att ta fram omvärldsanalyser. Vi koordinerar och fördjupar samverkan mellan medlemmarna genom olika nätverk och mötesplatser samt företräder och samordnar medlemmarna i branschfrågor, nationellt och internationellt.

Svensk Kollektivtrafik bevakar medlemmarnas intressen i EU inom ramen för den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP, där det även ingår ett nordiskt samarbete kring EU-frågor.

Ledstjärnan i vårt arbete är visionen ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”.